De Franse Nederlanden - Les Pays-Bas Français

La rédaction des annales De Franse Nederlanden - Les Pays-Bas Français possède un blog bilingue, où elle suit l'actualité des relations transfrontalières avec le nord de la France. Des brefs communiqués et commentaires de livres y sont régulièrement inséres.

 • 18 octobre 2018

Het vernieuwde La Piscine opent na zes maanden de deuren - Six mois plus tard… réouverture de La Piscine rénovée

Het vernieuwde La Piscine opent na zes maanden de deuren - Six mois plus tard… réouverture de La Piscine rénovée

Het meest succesvolle museum van Noord-Frankrijk is zonder twijfel La Piscine in Roubaix. Sinds de opening in 2001 bezochten ruim 200.000 kunstliefhebbers per jaar dit museum en werden 220 verschillende exposities georganiseerd. Na een sluiting van 6 maanden opent la Piscine op 20 oktober opnieuw zijn deuren.

Le musée qui connaît les plus grands succès dans le nord de la France est sans conteste La Piscine à Roubaix. Depuis son ouverture en 2001, il a accueilli plus de 200 000 amateurs d’art par an et il a organisé 220 expositions différentes. Mettant fin à une fermeture de six mois, La Piscine rouvre ses portes le 20 octobre prochain.

 • 11 octobre 2018

Een sterke metropool versus een klein departement? - Une métropole forte face à un département affaibli ?

Een sterke metropool versus een klein departement? - Une métropole forte face à un département affaibli ?

Levert het département du Nord binnenkort bevoegdheden in bij de metropool van Rijsel (MEL)? Als het aan president Macron en de Franse regering ligt, dan lijkt de kans groot dat de MEL op zijn grondgebied de bevoegdheden van het departement inpalmt. Maandag 8 oktober jl. ontving president Macron de voorzitters van vijf verschillende metropolen in Frankrijk. De president wil tegen 2021 vijf supermetropolen creëren. Het is zijn bedoeling om zo vijf metropolen …

 • 27 septembre 2018

Armoede in Hauts-de-France - La pauvreté dans les Hauts-de-France

Armoede in Hauts-de-France - La pauvreté dans les Hauts-de-France

Begin september jl. raakte bekend dat de regio Hauts-de-France op de eerste plaats staat op de lijst van IBM Global Business Services als meest aantrekkelijke Franse regio voor buitenlandse investeringen. Goed nieuws, zeer zeker, maar in dezelfde periode raakten ook de cijfers bekend over de armoede in Frankrijk. Daaruit blijkt dat deze regio de tweede armste van het hele land is, na Corsica. 18,3% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Dat wil zeggen dat…

 • 26 septembre 2018

De liefde, altijd weer de liefde. Tentoonstelling in Louvre-Lens - L’amour, toujours l’amour ! Exposition au Louvre-Lens

De liefde, altijd weer de liefde. Tentoonstelling in Louvre-Lens - L’amour, toujours l’amour ! Exposition au Louvre-Lens

Bestaat er in de beeldende kunst een populairder thema dan de liefde? Over dit meest universele gevoel maakt Louvre-Lens een grote najaarstentoonstelling. Op een thematische manier tonen de tentoonstellingsmakers hoe kunstenaars in 2000 jaar met dit onderwerp zijn omgegaan.  Voor elke periode, de oudheid tot vandaag, laat men zien hoe er over de liefde werd gedacht. En hoe onze huidige visie door die geschiedenis is beïnvloed. En passant, komen de positie v…

 • 13 septembre 2018

Het 43e jaarboek De Franse Nederlanden en zijn digitale toekomst - Les 43e annales Les Pays-Bas Français et leur avenir numérique

Het 43e jaarboek De Franse Nederlanden en zijn digitale toekomst - Les 43e annales Les Pays-Bas Français et leur avenir numérique

Deze week is de 43e editie van het jaarboek De Franse Nederlanden-Les Pays-Bas Français verschenen. Ze bevat vijftien artikelen, telkens integraal in het Nederland en in het Frans, over actuele en historische onderwerpen. Aan deze editie werken meer Franstalige dan Nederlandstalige auteurs mee.

La 43e édition des annales De Franse Nederlanden-Les Pays-Bas Français est parue cette semaine. Elle contient quinze articles, tous publiés intégralement en français et en néerlandais, sur des sujets d’histoire ou d’actualité.  Davantage d’auteurs francophones que d’auteurs néerlandophones ont collaboré à ce numéro.

 

 • 10 septembre 2018

Bij het begin van een nieuw cultureel jaar - En ce début d’une nouvelle année culturelle

Bij het begin van een nieuw cultureel jaar - En ce début d’une nouvelle année culturelle

Het begin van een nieuw schooljaar kondigt ook de start van een nieuw cultureel jaar aan. Traditiegetrouw is het eerste grote culturele evenement de “Open monumentendag”. Het voorbije weekend had die in Vlaanderen plaats. In Frankrijk is dat pas volgend weekend. In Vlaanderen heeft de openmonumentendag al enkele jaren geen vast thema meer, in Frankrijk is het thema dit jaar “L’art du partage” (De kunst van het delen). Het is de bedoeling de bezoekers te laten na…

 • 28 août 2018

Eurometropolis News # 100

Eurometropolis News # 100

Dit weekend verscheen de honderdste editie van Eurometropolis News. De eerste verscheen op 8 mei 2016. Deze wekelijkse nieuwsbrief bevat artikelen en berichten over de actualiteit in de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.  Deze honderd edities werden alle gemaakt door een onafhankelijke, driekoppige redactie van vrijwilligers, een uit Noord-Frankrijk, een uit Wallonië en een uit Vlaanderen. Deze digitale publicatie is ook helemaal tweetalig. Hun uitgangsp…

 • 20 août 2018

Het water dat ons bindt. Het blauwe park van de eurometropool - Cette eau qui nous unit. Le Parc Bleu de l’Eurométropole

Het water dat ons bindt. Het blauwe park van de eurometropool - Cette eau qui nous unit. Le Parc Bleu de l’Eurométropole

De zomer loopt op zijn laatste benen, een van de warmste van de voorbije eeuw. Het was zo warm dat we gevraagd werden heel spaarzaam om te springen met water. Ondanks het feit dat we soms de indruk hebben dat het in deze streek vaak regent en dat we omringt zijn met beken en rivieren, toch volstaat één hete zomer om ons duidelijk te maken dat water een erg kostbaar product is waar we spaarzaam mee moeten omspringen. De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai ko…

 • 12 juillet 2018

Zomer aan beide kanten van de grens - Cet été des deux côtés de la frontière

Zomer aan beide kanten van de grens - Cet été des deux côtés de la frontière

De zomervakantie is begonnen. De kantoren van Ons Erfdeel vzw, uitgever van het jaarboek De Franse Nederlanden-Les Pays-Bas Français, zijn vanaf 15 juli voor een maand gesloten. Het jaarboek van 2018 is klaar voor druk. Hier kun je kennismaken met de rijke inhoud van het nieuwe jaarboek. Vanaf 15 september zal het boek verkrijgbaar zijn. Tijdens de vakantie zullen velen zonnige oorden opzoeken, maar de thuisblijvers hoeven zich echt niet te vervelen. Er zijn…