Ons Erfdeel

La rédaction de la revue Ons Erfdeel vous offre des communiqués en néerlandais sur les arts, les lettres et la culture en Flandre et aux Pays-Bas. 

  • 8 août 2018

Een paper over Vondel in het Engels? Tijdens de zomercursus van de Taalunie is het Nederlands de internationale lingua franca

Aan de Universiteit Gent volgen momenteel 120 buitenlandse studenten de Taalunie Zomercursus Nederlands. Hoogleraar moderne Nederlandse literatuur Yves T’Sjoen bood er een workshop aan over de poëzie van Hugo Claus. In dit blogbericht deelt hij zijn bevindingen: “In het faculteitsgebouw hoor ik studenten van Noord-, Midden- en Zuid-Europa met cursisten van elders in de wereld in het Nederlands converseren. Nederlands is een internationale taal, de lingua franca. In tijden van verengelsing van het universitair onderwijs is het niet overdreven daar even bij stil te staan. (...) Er zijn geen sterkere pleitbezorgers denkbaar dan deze jongeren die gefascineerd zijn door onze taal, in die mate dat zij ook onze literatuur willen ontdekken en in vele gevallen misschien later vertalen in hun moedertaal. (...) Hun ongeloof over het betreurenswaardige fenomeen dat de universiteit in de Lage Landen studenten soms aanspoort om papers over pakweg Vondel in het Engels te schrijven, sterkt mij in de overtuiging dat we vanuit de universiteit nog méér het Nederlands moeten uitdragen en promoten in de wereld. (...) En neen, deze studenten zijn er ook geen voorstander van om de dt-regel in het Nederlands gewoonweg af te schaffen.

  • 5 juillet 2018

Laat duizend bloemen bloeien? Een debat over taalvariatie op 29/8 in Leuven

Laat duizend bloemen bloeien? Een debat over taalvariatie op 29/8 in Leuven

Taalvariatie is de nieuwe mantra in de taalwetenschap. Niemand ontkent ze; ze is er, net zoals diversiteit in de samenleving. De vraag is: hoe gaan we ermee om?

Tijdens het driejaarlijkse Colloquium Neerlandicum van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek gaan we hierover in debat op woensdag 29 augustus, van 19 uur tot 20.30 in het Hollands College van de KU Leuven (Pater Damiaanplein 9).

De deelnemers zijn: Hans Bennis (Taalunie), Leonie Cornips (Meertens Instituut), Anouk Van der Wildt (KU Leuven en UGent), Jürgen Jaspers (Universiteit Antwerpen), Vibeke Roeper (Onze Taal) en Matthias Hüning (FU Berlijn).

De inleiding wordt verzorgd door Wim Vandenbussche (VUB). De uitleiding gebeurt door Marc van Oostendorp (Meertens Instituut, Radboud).

De toegang is gratis, maar aanmelden is verplicht (de plaatsen zijn beperkt). Aanmelden kan onderaan op deze pagina van onze website, of met een mailtje naar onserfdeel@onserfdeel.be
  • 4 juillet 2018

De redactie van Ons Erfdeel hoort graag uw mening over digitaal en print

De redactie van Ons Erfdeel hoort graag uw mening over digitaal en print

Uitgevers wereldwijd kiezen meer en meer voor een hybride model van papier én digitaal. Wij geloven ook voor het culturele tijdschrift Ons Erfdeel in een toekomst die beide aanbiedt.

Ons Erfdeel zal de komende jaren blijven doen waar het goed in is: diepgaande artikelen publiceren over de culturele en maatschappelijke ontwikkelingen in Vlaanderen en Nederland.

Tegelijk willen we online nog sterker aanwezig zijn met de kwaliteit die u van ons gewoon bent.

Daarom werkt Ons Erfdeel vzw aan een nieuw webplatform, www.thelowcountries.eu, dat vanaf voorjaar 2019 informatie, reflectie en opiniëring zal brengen over de Lage Landen in het Engels, het Frans en het Nederlands. We nemen daarvoor Tom Christiaens in dienst.

Omdat de afstemming tussen print en digitaal voortdurend evolueert, willen wij graag uw mening horen. Wat wilt u op dit nieuwe webplatform lezen?

We zouden het zeer op prijs stellen indien u onze vragenlijst wilt invullen. 

  • 29 juin 2018

Ons Erfdeel vzw maakt Engelstalig webplatform en neemt daarvoor Tom Christiaens in dienst

Ons Erfdeel vzw maakt Engelstalig webplatform en neemt daarvoor Tom Christiaens in dienst

De Vlaams-Nederlandse culturele instelling Ons Erfdeel vzw start in het voorjaar van 2019 met een ambitieus Engelstalig webplatform: www.thelowcountries.eu. Dat platform zal informatie, commentaar en reflectie brengen over cultuur en maatschappij in de Lage Landen. Ons Erfdeel vzw neemt daarvoor op 1 september 2018 Tom Christiaens in dienst als coördinator-eindredacteur.

Tom Christiaens (1971) studeerde journalistiek in Gent en Utrecht. Hij werkte als redacteur voor verschillende media, zowel magazines, kranten (De Standaard en Het Nieuwsblad) als televisie (Focus-WTV). Hij schreef verschillende bijdragen voor de publicaties van Ons Erfdeel vzw. Bij Howest (Hogeschool West-Vlaanderen) was hij de oprichter en coördinator van jongerenradio en medialab Quindo. Vandaag is hij beeldschrijver bij De Morgen.

  • 14 juin 2018

Ziehier Pafke, het meest concrete mafke! Tien jaar geleden overleed schrijver JMH Berckmans

Ziehier Pafke, het meest concrete mafke! Tien jaar geleden overleed schrijver JMH Berckmans

Tien jaar geleden overleed “de koning zaliger van de Antwerpse literaire onderwereld”, Jean-Marie Berckmans, bijgenaamd Pafke. Daarom organiseert het Vlaamse literaire tijdschrift Deus Ex Machina vandaag, donderdag 14 juni, An evening with JMH Berckmans in het Antwerpse café Boekowski. In zijn recentste nummer wijdt het blad ook een dossier aan de schrijver.

Berckmans (1953-2008) beschreef in romans en verhalen de zelfkant van de maatschappij, waar hij zelf midden in zat. In die zin is hij verwant met de Amerikaan Charles Bukowski – café Boekowski is dus een meer dan goed gekozen plek voor een avond rond deze schrijver.
 
In Ons Erfdeel kwam het werk van Berckmans drie keer aan bod. Lees de drie stukken in dit blogbericht.
  • 31 mai 2018

Vijftig jaar na mei ’68: van bezit naar gebruik. Over deeleconomie

Vijftig jaar na mei ’68: van bezit naar gebruik. Over deeleconomie

Bezit is voorbijgestreefd. Ruilen, geven en delen van goederen en diensten is het nieuwe handelen. Ziedaar, de essentie van de deeleconomie, een beweging die de jongste jaren ook in België en Nederland aan een sterke opmars bezig is en met scherpe tanden aan de wortels van het kapitalisme knaagt. Sharing is caring, roepen de voorstanders. Hun stem klinkt als een echo uit de idealistische jaren zestig. Is de deeleconomie wel echt schatplichtig aan de golden sixties? Ja, maar.

_door Tom Christiaens

  • 31 mai 2018

Vijftig jaar na mei ’68: doorzichtige politiek

Vijftig jaar na mei ’68: doorzichtige politiek

In Ons Erfdeel 4/2008 schetste de Nederlandse politicoloog Ido de Haan de oorzaken en de gevolgen van de roep om “transparantie” in de politiek die sinds de jaren zestig ook in Nederland luid weerklonk. De toegenomen openbaarheid heeft niet alleen positieve effecten: ze leidde ook tot een sterk gegroeide druk op de staat om zich actief te bemoeien met allerlei maatschappelijke misstanden.

Het volledige essay van De Haan staat hier, in dit bericht lees je een paar kernpunten uit zijn tekst.

  • 30 mai 2018

Anton van Wilderode (1918-1998) herdacht met bloemlezing ‘Weemoed mijn wereld’ en diverse activiteiten

Anton van Wilderode (1918-1998) herdacht met bloemlezing ‘Weemoed mijn wereld’ en diverse activiteiten

Honderd jaar geleden, op 28 juni 1918, werd in Moerbeke-Waas, de dichter, priester-leraar, classicus en vertaler Anton van Wilderode (pseudoniem van Cyriel Coupé) geboren. Twintig jaar geleden, op 15 juni 1998, overleed hij in Sint-Niklaas. Dat maakt van 2018 een jaar waarin Anton van Wilderode op diverse wijzen wordt herdacht.

Weemoed mijn wereld (Uitgeverij P) is een thematische bloemlezing uit Van Wilderodes gebundelde verzen. In een selectie van honderd gedichten tekent Patrick Lateur de lijnen uit van de verwantschap tussen leven en werk van Anton van Wilderode. 

Weemoed mijn wereld wordt op vrijdag 1 juni om 20 uur gepresenteerd in het Stadhuis van Sint-Niklaas, de stad waar Van Wilderode jarenlang lesgaf aan het college. Inschrijven kan hier.

Voor meer activiteiten in het herdenkingsjaar ‘100 & 20’ kun je terecht op de website van Anton van Wilderode en op de bijbehorende Facebook-pagina. Sinds de zomer van 2017 verschijnt er ook een uitgebreide nieuwsbrief met vaak unieke informatie uit Van Wilderodes rijke archief.

In dit bericht vind je ook een selectie uit de Ons Erfdeel-artikelen van en over Van Wilderode.

 
  • 29 mai 2018

Vijftig jaar na mei ’68: de globalisering van de Lage Landen begon in de jaren 1960

In de jaren 1960 maakten de westerse samenlevingen sterke veranderingen mee, met mei ’68 als orgelpunt. Wat is daar een halve eeuw later van overgebleven in de Lage landen? We onderzoeken het op de website van Ons Erfdeel.

 
De Laaglandse jaren zestig begonnen al in 1958, met de Wereldtentoonstelling in Brussel, schrijft Geert Buelens, auteur van De jaren zestig. Een cultuurgeschiedenis. En de échte sixties speelden zich eigenlijk pas af in de jaren zeventig. In de sixties had je de Provo’s en de happenings, ‘Walen buiten!’ en ‘bourgeois buiten!’. Maar er was ook een fenomeen als Boer Koekoek en veel (retorisch) geweld. Die jaren zestig lijken ook nogal sterk op vandaag: er was globalisering, een culture war, een heropleving van nationalisme. Tegelijk introduceerde deze periode ook een gevoel van solidariteit waar eenentwintigste-eeuwse pleitbezorgers van een nieuw gemeenschapsgevoel nog veel van kunnen leren.