De Franse Nederlanden - Les Pays-Bas Français

Tweetalige blog (Frans en Nederlands) gelinkt aan het jaarboek De Franse Nederlanden-Les Pays-Bas Français, dat handelt over de relaties tussen Noord-Frankrijk en het Nederlandse taalgebied.

 • 22 mei 2017

Over een groene burgemeester en een dubbelzinnig kinderliedje - Entre l’écologie d’un maire et l’amphibologie d’une chanson enfantine

Over een groene burgemeester en een dubbelzinnig kinderliedje - Entre l’écologie d’un maire et l’amphibologie d’une chanson enfantine

Noord-Frankrijk staat de laatste tijd nogal in de belangstelling van de Belgische pers. De recente verkiezingen, en het ongewone verloop daarvan, zijn daar uiteraard niet vreemd aan en kort daarvoor was er ook de migrantencrisis die de aandacht opeiste. Vorig weekend ging de Vlaamse krant De Standaard op bezoek bij Damien Carême, burgemeester van Groot-Sinten (Grande-Synthe). Het resultaat van de verkiezingen in deze kustgemeente viel op omdat dit een van de wei…

 • 16 mei 2017

Het versterken van de culturele en economische kruisverbanden tussen de Europese Metropool van Rijsel en Nederland - Renforcer les liens culturels et économiques entre la métropole de Lille et les Pays-Bas

De oprichting van het Frans-Nederlands Netwerk (Réseau Franco-Néerlandais RFN) is het directe resultaat van in februari 2000 door Frankrijk en Nederland aangegane politieke verbintenissen. Het bestaan van het Netwerk werd door beide ministeries van buitenlandse zaken bekrachtigd in de ‘Gemeenschappelijke Verklaring van den Haag’ van 19 april 2005 en een tweede maal door de Nederlandse minister-president en de Franse President Hollande in de ‘Décla…

 • 28 april 2017

Xavier Bertrand steunt het Vlaams - Xavier Bertrand soutient le flamand

Xavier Bertrand steunt het Vlaams - Xavier Bertrand soutient le flamand

Tijdens de algemene vergadering van de Akademie Voor Nuuze Vlaemsche Taele die op 8 april jl. in Cassel plaatsvond, kwam de voorzitter van de Regionale raad, Xavier Bertrand, zijn steun uitspreken voor het Vlaams. Hij herhaalde tijdens deze vergadering het engagement van de regio Hauts-de-France om een “Office public de la langue flamande” op te richten. De regio wil zo’n bureau mee financieren. Bertrand zei wel dat daarvoor ook de steun van andere, zowel offici…

 • 26 april 2017

Sven Gatz en François Decoster over grensoverschrijdende culturele samenwerking - Sven Gatz et François Decoster pour la coopération transfrontalière

Sven Gatz en François Decoster over grensoverschrijdende culturele samenwerking - Sven Gatz et François Decoster pour la coopération transfrontalière

Gisteren bezocht de Vlaamse minister voor Cultuur Sven Gatz de tentoonstelling “Met haar en pluim” die op dit ogenblik te zien is in het Musée de Flandre in Cassel. Gatz was daar in het gezelschap François Decoster, vice-president van de Regionale raad van Hauts-de-France en verantwoordelijk voor cultuur. In het museum werden de gasten rondgeleid door Sandrine Vézilier-Dussart, de  conservatrice. Daarna begaf het gezelschap zich naar Sint-Omaars (Saint-Omer…

 • 11 april 2017

Franky Devos ruilt Buda (Kortrijk) voor Vooruit (Gent) - Franky Devos quitte Buda (Courtrai) pour Vooruit (Gand)

Franky Devos ruilt Buda (Kortrijk) voor Vooruit (Gent) -  Franky Devos quitte Buda (Courtrai) pour Vooruit (Gand)

Kortrijk verliest een van zijn belangrijkste persoonlijkheden in de culturele sector. Franky Devos (47), algemeen directeur van het kunstencentrum Buda en een van de voortrekkers van het Next-festival, verlaat de stad om in het Gentse kunstencentrum Vooruit algemeen coördinator te worden. Devos heeft Buda in Kortrijk uitgebouwd tot de grootste kunstwerkplaats in Vlaanderen. Per seizoen konden een zestigtal podiumkunstenaars er hun ideeën uitwerken. Ze hadden…

 • 7 april 2017

Schrijnende armoede in Hauts-de-France - Grande pauvreté dans les Hauts-de-France

Schrijnende armoede in Hauts-de-France - Grande pauvreté dans les Hauts-de-France

Eind vorige maand (maart 2017) publiceerde het Franse Nationaal Instituut voor de Statistiek, INSEE, een document over de armoede in Frankrijk. Daaruit blijkt dat de regio Hauts-de-France de tweede armste van heel Frankrijk is, na Corsica. Uit de cijfers, uit 2013, blijkt dat meer dan 1 miljoen inwoners van de regio het moeten doen met minder dan 987 € per maand. Dat is 18,1% van de Noord-Franse bevolking. Deze situatie heeft uiteraard voor een belangrijk deel t…

 • 28 maart 2017

Nieuw actieplan verstevigt Nederlands als buurtaal - Nouveau plan d’action pour renforcer le néerlandais comme langue du voisin

Nieuw actieplan verstevigt Nederlands als buurtaal - Nouveau plan d’action pour renforcer le néerlandais comme langue du voisin

In maart is een nieuw gezamenlijk actieplan ondertekend dat de uitwisseling van kennis en ervaring rond Nederlands als buurtaal tussen de grensregio’s eenvoudiger moet maken.

En mars, un nouveau plan d’action commun a été signé en vue de faciliter dans les régions frontalières les échanges de connaissances et d’expériences concernant le néerlandais comme langue de voisinage.

 • 21 maart 2017

“Menen. Verrassende grensstad aan de Leie”: de verborgen parels van Menen, Lauwe en Rekkem - « Menin. Ville frontalière surprenante sur la Lys » : les beautés cachées de Menin, de Lauwe et de Rekkem

“Menen. Verrassende grensstad aan de Leie”: de verborgen parels van Menen, Lauwe en Rekkem - « Menin. Ville frontalière surprenante sur la Lys » : les beautés cachées de Menin, de Lauwe et de Rekkem

Precies een jaar nadat Jan Yperman op pensioen ging, pakt de oud-directeur van CC De Steiger uit met een tentoonstelling en een (kijk)boek over Menen. Op 3 maart opende in het cultureel centrum De Steiger de tentoonstelling “Menen. Verrassende grensstad aan de Leie” haar deuren. Met de fototentoonstelling en het gelijknamig boek wil Jan Yperman bewijzen dat Menen, in tegenstelling tot wat velen denken, een boeiend erfgoed bezit.  In 144 bladzijden breng…

 • 17 maart 2017

Het mysterie van Le Nain: nieuwe tentoonstelling in Louvre-Lens - Le Mystère Le Nain : une nouvelle exposition au Louvre-Lens

Het mysterie van Le Nain: nieuwe tentoonstelling in Louvre-Lens - Le Mystère Le Nain : une nouvelle exposition au Louvre-Lens

In het museum Louvre-Lens start op 22 maart a.s. een nieuwe tentoonstelling: “Het Le Nain mysterie”. In lijn met de tentoonstellingen gewijd aan Rubens in 2013 en aan Charles Le Brun vorig jaar, stelt het museum opnieuw scherp op belangrijke zeventiende-eeuwse schilderkunst. Van 22 maart tot en met 26 juni 2017 kunt u de meesterwerken van de drie broers Le Nain bewonderen - en wie weet zelfs het mysterie van hun werken doorgronden? Het oeuvre van de drie sch…