De Franse Nederlanden - Les Pays-Bas Français

Tweetalige blog (Frans en Nederlands) gelinkt aan het jaarboek De Franse Nederlanden-Les Pays-Bas Français, dat handelt over de relaties tussen Noord-Frankrijk en het Nederlandse taalgebied.

 • 24 april 2018

Elke dag Nederlands - « Elke dag Nederlands » (Du néerlandais au quotidien)

Elke dag Nederlands - « Elke dag Nederlands » (Du néerlandais au quotidien)

Begin 2011 organiseerde de culturele instelling Ons Erfdeel vzw, uitgever van het jaarboek De Franse Nederlanden-Les Pays-Bas Français, een colloquium over taal in de grensstreek. Franse aanwezigen merkten toen op dat (West-)Vlamingen zeer zelden het standaard Nederlands gebruiken in de openbare ruimte. Het is een veel gehoorde klacht: Franstaligen en nieuwkomers leren algemeen Nederlands in de les, maar als ze dan het klaslokaal verlaten en hun pas geleerde ken…

 • 20 april 2018

Werkgelegenheid brengt provincie West-Vlaanderen en département du Nord samen - L’emploi réunit le département du Nord et la province de Flandre-Occidentale

Werkgelegenheid brengt provincie West-Vlaanderen en département du Nord samen - L’emploi réunit le département du Nord et la province de Flandre-Occidentale

Op dinsdag 17 april jl. ondertekenden in Ekelsbeke (Esquelbecq) het département du Nord en de provincie West-Vlaanderen een samenwerkingsakkoord. Het is de bedoeling om in 2019 een duizendtal Franse werklozen te overtuigen om in West-Vlaamse bedrijven te komen werken. Met dit akkoord wil men een gedeeltelijke oplossing geven aan een dubbele problematiek. Aan de Noord-Franse kant kampt men al jaren met een grote werkloosheidsgraad aan de West-Vlaamse kant hee…

 • 21 maart 2018

Van Delft tot Desvres. Een boeiende reis langs zes musea - De Delft à Desvres. Un itinéraire muséal passionnant en six étapes

Van april tot oktober kun je een reis maken langs zes Noord-Franse musea. Samen hebben zij de boeiende tentoonstelling “Van Delft tot Desvres” gerealiseerd.

Un joli parcours avec six musées dans le nord de la France nous attend d’avril à octobre 2018. Ensemble, ils ont en effet réalisé une exposition passionnante, intitulée « De Delft à Desvres ».

 

 • 8 maart 2018

Verliest Rijsel zijn status van kruispunt van Europese treinen? - Est-ce que Lille est en train de perdre son statut de carrefour ferroviaire européen ?

Verliest Rijsel zijn status van kruispunt van Europese treinen? - Est-ce que Lille est en train de perdre son statut de carrefour ferroviaire européen ?

In de Groninger Studentenkrant van 6 maart beschrijft student Thom Boonstra zijn reis naar Rijsel. Hij spoorde vanuit Amsterdam Centraal in 2,5 uur met de Thalys naar Rijsel en passeerde daarbij Rotterdam, Antwerpen en Brussel. Thom Boonstra mag blij zijn dat hij deze uitstap nu heeft gemaakt, want volgend jaar zal dat niet meer mogelijk zijn. De Nederlandse Spoorwegen (NS) en Thalys hebben namelijk bekendgemaakt dat zij het station Lille-Europe niet meer zullen…

 • 6 maart 2018

Negentig jaar na de dood van Jules Lemire - 90 ans après la mort de Jules Lemire

Negentig jaar na de dood van Jules Lemire - 90 ans après la mort de Jules Lemire

Aan de gevel van het stadhuis van Hazebroek hangt op dit ogenblik een portret van Jules Lemire (1853-1928). Op 7 maart is het negentig jaar geleden dat Lemire in Hazebroek overleed. Hij was van 1893 tot 1928 volksvertegenwoordiger en van 1914 tot aan zijn dood in 1928 burgemeester van Hazebroek.

La façade de l’hôtel de ville d’Hazebrouck est actuellement ornée d’un portrait de Jules Lemire (1853-1928). Celui-ci est décédé un 7 mars à Hazebrouck, il y a quatre-vingt-dix ans. Il a été député  de 1893 à 1928 et maire d’Hazebrouck de 1914 jusqu’à sa mort.

 

 • 19 februari 2018

40 jaar Frans-Vlaamse Radio Uylenspiegel. Van illegaal naar bovenregionaal - 40 ans de radio Uylenspiegel en Flandre française : de l’illégalité à la suprarégionalité

40 jaar Frans-Vlaamse Radio Uylenspiegel. Van illegaal naar bovenregionaal - 40 ans de radio Uylenspiegel en Flandre française : de l’illégalité à la suprarégionalité

Op 1 januari 1978  begint een radioavontuur op de Frans-Vlaamse Kasselberg met primitieve zendapparatuur en een bereik van enkele tientallen kilometer. De uitzending duurt amper een uur: een aankondiging in het Vlaams, wat Vlaamse volksmuziek, korte berichten over o.m. de apartheid in Zuid-Afrika en de kerncentrale in Grevelingen (Gravelines). Twee weken later wordt de zendapparatuur voor de eerste keer in beslag genomen. Die tumultueuze beginperiode met op…

 • 13 februari 2018

Een grensoverschrijdende discussie over een oude carnavalstraditie - Un débat transfrontalier autour d’une vieille tradition carnavalesque

Een grensoverschrijdende discussie over een oude carnavalstraditie - Un débat transfrontalier autour d’une vieille tradition carnavalesque

Het carnavalsfeest is in volle gang. In verschillende steden lopen mensen verkleed rond. Voor een korte periode wordt de orde op z’n kop gezet. In Vlaanderen is Aalst het centrum van het carnavalsfeest, in Nederland is dat de streek rond Maastricht en in Noord-Frankrijk, waar een grote carnavalstraditie bestaat, is vooral Duinkerke het centrum. In deze stad bestaat er een traditie dat sommige mensen zich zwart schilderen, hun lippen roodkleuren en lendendoek…