Ons Erfdeel

Berichten over taal, cultuur, literatuur en maatschappij in Vlaanderen en Nederland, plus nieuws over Ons Erfdeel vzw. We linken zoveel mogelijk naar artikelen uit het tijdschrift Ons Erfdeel.

  • 18 januari 2017

De vrije pers onder druk?

De vrije pers onder druk?

8 februari 2017

De Brakke Grond (Nes 45, 1012 KD Amsterdam)

20.30 u.

Gratis, reserveren hier of via e-mail: onserfdeel@onserfdeel.be

In 2017 bestaat Ons Erfdeel zestig jaar. De redactie organiseert, samen met deBuren, in de loop van 2017 een aantal colloquia om de Staat van de Unie op te maken van de Vlaams-Nederlandse samenwerking.

Op 8 februari 2017 buigen we ons over de geschreven pers met vier hoofdredacteuren: Peter Vandermeersch (NRC), Xandra Schutte (De Groene Amsterdammer), Bert Bultinck (Knack) en Karl van den Broeck (www.apache.be). Clairy Polak modereert. Na het gesprek geeft Ward Wijndelts (hoofdredacteur Vrij Nederland) zijn eindbeschouwing.

Hoe kunnen kranten en opiniebladen in de toekomst hun informatieve en kritische functie blijven vervullen?

Is een gedeelde Vlaams-Nederlandse mediaruimte wenselijk en haalbaar?

U vindt een geschreven neerslag van dit gesprek in Ons Erfdeel 2/2017 (mei).

  • 15 januari 2017

‘Geschiedenis van de Nederlandse literatuur’ is compleet: lees de Ons Erfdeel-recensies

‘Geschiedenis van de Nederlandse literatuur’ is compleet: lees de Ons Erfdeel-recensies

In januari 2017 is Ongeziene blikken verschenen, een boekje met nabeschouwingen bij de reeks Geschiedenis van de Nederlandse literatuur van de Nederlandse Taalunie, uitgevoerd onder leiding van Anne Marie Musschoot en Arie Jan Gelderblom. In dit werkje blikken zij terug op dit al in 1997 groots opgezette en nu voltooide project.

Eind 2016 was ook al De weg naar het binnenland verschenen, het deel over de literatuur van de achttiende eeuw in de Zuidelijke Nederlanden, geschreven door Tom Verschaffel. In het eerste Ons Erfdeel-nummer van 2017, dat begin februari verschijnt, zal er uitgebreide aandacht zijn voor Verschaffels boek. 

Alle andere delen zijn gerecenseerd in Ons Erfdeel, en als de reeks compleet is, zal Matthijs de Ridder de hele Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur nog één keer uitgebreid onder de loep nemen.

In dit bericht staat een overzicht van de Ons Erfdeel-recensies van de al verschenen delen. Ze zijn allemaal online te lezen.

  • 8 december 2016

Taalkundige Hans Bennis wordt algemeen secretaris van de Taalunie

Taalkundige Hans Bennis wordt algemeen secretaris van de Taalunie

Hans Bennis (1951, Amsterdam) treedt op 1 februari 2017 in dienst als algemeen secretaris van de Taalunie. Hij volgt Geert Joris op, die eerder dit jaar afscheid nam. Gevraagd door de website Neerlandistiek.nl naar een reactie op zijn benoeming, zegt Bennis onder meer:

“De grootste opgave voor de nieuwe algemeen secretaris is om het vertrouwen te herstellen in de Nederlandse Taalunie. (...) Maar het gaat ook om de relatie met de politiek in Nederland en Vlaanderen en met het Comité van Ministers. Ik wil graag samen met deze organisaties werken aan een transparant beleid, een daadkrachtig opstelling en een heldere positionering van de Taalunie.”

Hans Bennis is momenteel nog directeur van het Meertens Instituut en bijzonder hoogleraar Taalvariatie aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisatie de syntaxis van het Nederlands. Hij heeft een lange carrière als taalkundige. 

Bennis heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan. Een daarvan is het boek Verandering en verloedering. Normen en waarden in het Nederlands (samen met Leonie Cornips en Marc van Oostendorp), dat werd besproken in Ons Erfdeel.

Zelf schreef Bennis in Ons Erfdeel ook een pleidooi voor taalkunde als schoolvak. De volledige tekst kun je hier lezen, hieronder een citaat:

 Aangezien een belangrijk deel van onze cultuur direct of indirect verband houdt met onze taal, zou een marginalisering van het Nederlands op zijn minst een aantasting zijn van ons culturele erfgoed. De betrokkenheid die wij als sprekers van het Nederlands hebben bij onze moedertaal (...) is voor een deel afhankelijk van het belang dat de samenleving eraan hecht. 

  • 8 december 2016

Een debat over populisme, extremisme en euroscepticisme in Brussel - verslag door Luc Devoldere

Een debat over populisme, extremisme en euroscepticisme in Brussel - verslag door Luc Devoldere

De voorbije twee dagen vond in Brussel European Angst plaats, een conferentie over populisme, extremisme en euroscepticisme in de hedendaagse Europese samenleving. Luc Devoldere brengt verslag uit van de debatten, een initiatief van het Goethe Instituut in Brussel, samen met het Czech Centre, Alliance française, Istituto Italiano di Cultura, het Pools Instituut en BOZAR. “Zo kregen we dan toch een uitstap uit de comfortzone van de liberale consensus.”

 
  • 1 december 2016

‘Interludi’: epische poëzie van Karel van de Woestijne in het Italiaans

‘Interludi’: epische poëzie van Karel van de Woestijne in het Italiaans

De canonieke auteur Karel van de Woestijne (1878-1929) was een bijzonder veelzijdig schrijver: literair proza, journalistiek werk, essayistiek en natuurlijk ook gedichten, zowel belijdenislyriek als epische poëzie.

Tot die laatste categorie behoren de Interludiën I en II (verschenen tussen 1912 en 1914), die werden bekroond met een prijs van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (nu de KANTL) en met de driejaarlijkse staatsprijs voor Nederlandse Letterkunde.

Romanist Jean Robaey heeft een aanzienlijk deel van Van de Woestijnes epische gedichten (zo’n 5.000 verzen van in totaal iets minder dan 6.700) vertaald in het Italiaans en voorzien van een uitgebreide inleiding en annotatie. Hij kreeg hiervoor steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren. Van de Woestijne-kenner Hans Vandevoorde noemde het een “waarlijk monumentaal werk” dat beslist een mooie prijs waard is.

  • 22 november 2016

Internationaal symposium over historicus Pieter Geyl - een verslag

Internationaal symposium over historicus Pieter Geyl - een verslag

In Londen vond vorige week een symposium plaats over de Nederlandse historicus Pieter Geyl. Reinier Salverda (verbonden aan University College London en de Fryske Akademy, en redacteur van Ons Erfdeel) brengt verslag uit. In dit bericht kun je ook vier Ons Erfdeel-artikelen over Geyl lezen.

door Reinier Salverda

  • 18 november 2016

Tegenstroom, een nieuw festival voor korte films in Zeeland

Tegenstroom, een nieuw festival voor korte films in Zeeland

Op 9, 10 en 11 december vindt in Sas-van-Gent een nieuw festival plaats voor de korte film: Tegenstroom.

Dit festival, georganiseerd door de Vlaams-Nederlandse vereniging Orde van den Prince en met de steun van o.a. Ons Erfdeel vzw en de Taalunie, wil tweejaarlijks een internationaal podium bieden aan het kwetsbare genre dat de korte film is.

De eerste editie heeft het bekende vers van Lucebert, “Alles van waarde is weerloos”, als motto.

  • 17 november 2016

Ons Erfdeel 4/2016 over Alma-Tadema, Maria Stahlie, Maurice Gilliams en Marcel Wanders

Ons Erfdeel 4/2016 over Alma-Tadema, Maria Stahlie, Maurice Gilliams en Marcel Wanders

- Een blik gericht op de horizon. Kinder- en jeugdliteratuur in de Lage Landen

- Kunst of kitsch? De schilderijen van Sir Lawrence Alma-Tadema

- Elias, of het gevecht met Maurice Gilliams

- Vormgever van lifestyle. Het design van Marcel Wanders

- De laatste aflevering van Het oog van de dichter

- Er moet iets gebeuren, en wel snel. Kees ’t Hart over Maria Stahlie

- The Red Turtle van Michael Dudok de Wit

- Het Vlaams-Nederlandse theatercollectief BOG.

- Beeldend werk van Magali Reus

- 27 boekrecensies