Ons Erfdeel

Berichten over taal, cultuur, literatuur en maatschappij in Vlaanderen en Nederland, plus nieuws over Ons Erfdeel vzw. We linken zoveel mogelijk naar artikelen uit het tijdschrift Ons Erfdeel.

  • 23 maart 2017

Els Moors wordt Belgische Dichter des Vaderlands

Els Moors wordt Belgische Dichter des Vaderlands

Vanaf Gedichtendag 2018 wordt Els Moors de nieuwe Dichter des Vaderlands van België.

Haar debuutbundel, Er hangt een hoge lucht boven ons (gerecenseerd in Ons Erfdeel 2008/4), werd genomineerd voor de C. Buddingh’-prijs en bekroond met de Herman de Coninckprijs voor het beste debuut. 

Over haar bundel Liederen van een kapseizend paard (2013) verscheen in Ons Erfdeel 2014/3 een recensie waarin Jeroen Dera haar impliciete kritiek op eenzijdige berichtgeving in de media wel wist te appreciëren.

Eerder dit jaar werd ook in Nederland de nieuwe Dichter des Vaderlands voorgesteld. Tot Gedichtendag 2019 zal Ester Naomi Perquin ambassadrice van de poëzie in Nederland zijn. 

  • 21 maart 2017

Prijzen voor Idwer de la Parra, Alfred Birney en Connie Palmen, nominaties voor Lize Spit, Jeroen Olyslaegers, Marja Pruis, Arnon Grunberg en Walter van den Berg

Prijzen voor Idwer de la Parra, Alfred Birney en Connie Palmen, nominaties voor Lize Spit, Jeroen Olyslaegers, Marja Pruis, Arnon Grunberg en Walter van den Berg

Eerder deze week kondigde de organisatie van de Libris Literatuurprijs haar shortlist aan

Schuld - Walter van den Berg (DasMag)

De tolk van Java - Alfred Birney (De Geus)

Moedervlekken - Arnon Grunberg (Lebowski)

Wil - Jeroen Olyslaegers (De Bezige Bij )

Zachte riten - Marja Pruis (Prometheus)

Het smelt - Lize Spit (Das Mag)

Op Walter van den Berg na maken zij ook nog allemaal kans op de Fintro Literatuurprijs. Lize Spit staat met Het smelt ook nog op de longlist van de ANV Debutantenprijs, samen met onder meer Roos van Rijswijk (Onheilig).

Alfred Birney won gisteren dan weer de Henriette Roland Holstprijs van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Die reikte ook de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs, aan dichter Idwer de la Parra voor zijn debuut Grond.

Tot slot won de Libris-winnaar van vorig jaar zopas ook nog de Inktaap, uitgereikt door meer dan 1.500 scholieren uit Nederland, Vlaanderen, Suriname, Curaçao en Aruba: Connie Palmen met Jij zegt het.

Al deze boeken zijn besproken in Ons Erfdeel. Je kunt de recensies lezen via dit bericht.

  • 15 maart 2017

Wat schreef Ons Erfdeel over de longlists van de Fintro en Libris Literatuurprijzen 2017?

Wat schreef Ons Erfdeel over de longlists van de Fintro en Libris Literatuurprijzen 2017?

De longlist van de Fintro Literatuurprijs 2017 is deze week bekendgemaakt. Uit meer dan vierhonderd  ingezonden titels heeft de vakjury twintig werken geselecteerd. Vier Vlaamse auteurs (Stefan Hertmans, Lize Spit, Jeroen Olyslaegers en David Nolens) maken samen met zestien Nederlandse auteurs (onder wie Arnon Grunberg, A.F.Th. Van der Heijden en Ilja Leonard Pfeijffer) kans op de prestigieuze literaire prijs.

Een paar kanshebbers werden al gerecenseerd in Ons Erfdeel en van anderen verschijnt er een recensie in het volgende nummer. U vindt in dit bericht de longlist met een citaat uit en link naar de Ons Erfdeel-recensies. We doen hetzelfde met de vorige maand bekendgemaakte longlist van de Libris Literatuur Prijs.

  • 12 maart 2017

Lezing en gesprek over ‘Geschiedenis van de Nederlandse literatuur’ in Kortrijk op 22/3

Lezing en gesprek over ‘Geschiedenis van de Nederlandse literatuur’ in Kortrijk op 22/3

Zoals we hier al meldden, is de boekenreeks Geschiedenis van de Nederlandse literatuur sinds januari 2017 compleet. Toen is Ongeziene blikken verschenen, een boekje met nabeschouwingen bij deze door de Nederlandse Taalunie opgezette reeks. In dit werkje blikken de hoofdredacteuren, Anne Marie Musschoot en Arie Jan Gelderblom, terug op dit al in 1997 opgestarte project.

De KULAK (de Kortrijkse universiteitscampus van de KU Leuven) grijpt deze gelegenheid aan voor een lezing en een debat over deze prestigieuze reeks. 

Op 22 maart neemt eerst Matthijs de Ridder het woord. Hij zal de boekenreeks kritisch tegen het licht houden en ingaan op vragen als 'Wat zijn de voor- en nadelen van de geïntegreerde aanpak?' en 'Wat is de bruikbaarheid van de reeks in het onderwijs?'

Daarna gaat Johan van Iseghem (hoogleraar Nederlandse Literatuur aan de KU Leuven en KULAK) in gesprek met één van de hoofdredacteuren van de reeks, Anne Marie Musschoot (emeritus hoogleraar van de Universiteit Gent), en met Tom Verschaffel (hoogleraar Cultuurgeschiedenis aan de KU Leuven en KULAK), auteur van De weg naar het binnenland, het deel over de letterkunde in de achttiende eeuw in de Zuidelijke Nederlanden.

Programma en praktische informatie vindt u in dit bericht, net als een link naar alle Ons Erfdeel-recensies van de delen van de Geschiedenis van de Nederlandse literatuur.

 

  • 12 maart 2017

Zestig jaar Ons Erfdeel: hoofdredacteur Luc Devoldere geïnterviewd door Knack en Doorbraak

Zestig jaar Ons Erfdeel: hoofdredacteur Luc Devoldere geïnterviewd door Knack en Doorbraak

In 2017 bestaat Ons Erfdeel zestig jaar, en die verjaardag trok de aandacht van het Vlaamse weekblad Knack en de opiniewebsite Doorbraak.

Beide publicaties spraken met hoofdredacteur Luc Devoldere over Ons Erfdeel en de andere uitgaven van het huis, over Vlaanderen, over Nederland, over België, over Vlaams-Nederlandse samenwerking, over de Vlaamse ontvoogding, over de media en het publieke debat, over cultuur(berichtgeving) en taalonderwijs, en nog veel meer.

Het interview met Knack, afgenomen door Jeroen de Preter en Peter Casteels, vindt u hier. En hier staat het gesprek dat Karl Drabbe met Luc Devoldere had voor Doorbraak.

In dit bericht leest u alvast een passage uit Knack en één uit Doorbraak.

  • 8 maart 2017

Taal is meer dan handelswaar – Verslag van een debat over de verengelsing van de universiteit

Taal is meer dan handelswaar – Verslag van een debat over de verengelsing van de universiteit

Aan de Universiteit Gent vond een debat plaats over de taal van het hoger onderwijs. De aanleiding was de sluipende verengelsing van het universitaire aanbod. Hoofdredacteur Luc Devoldere was erbij en noteerde een paar impressies en bedenkingen. Taal is zoveel meer dan een instrument van communicatie, laat staan de commodity, de handelswaar die ze de laatste decennia lijkt te zijn geworden. In taal komt de wereld tot stand. Alleen zijn de mensen schaars die deze wereld in meerdere talen tot stand kunnen brengen.

  • 3 maart 2017

Gesprek over Nederlandstalige literatuur in Brussel met Lize Spit en Geert van Istendael

Gesprek over Nederlandstalige literatuur in Brussel met Lize Spit en Geert van Istendael

Volgende week, van donderdag 9 tot en met maandag 13 maart, vindt in het Brusselse Tour & Taxis de jaarlijkse Foire du livre plaats, de Franstalige tegenhanger van de Antwerpse Boekenbeurs.

Ons Erfdeel vzw is er aanwezig met een stand (nummer 301) en op zondag 12 maart organiseert de redactie van Septentrion, het Franstalige zusterblad van Ons Erfdeel, er een evenement over de Nederlandstalige literatuur in Brussel, Un refuge toutophone. Onder anderen Lize Spit en Geert van Istendael nemen er het woord. 

De toegang tot dit evenement is gratis, net als de hele beurs.

  • 2 maart 2017

Going English? Debat aan de Universiteit Gent over verengelsing

Going English? Debat aan de Universiteit Gent over verengelsing

Het is geen geheim dat aan de Vlaamse universiteiten steeds meer in het Engels les wordt gegeven. Ook bekend zijn de pro-argumenten van beleidsmakers: het is belangrijk voor de internationale aantrekkingskracht van de opleidingen en nuttig voor de taalkennis van de studenten.

Maar wat zijn de effecten van de versoepeling van de taalwetgeving op de onderwijspraktijk en de instroom van studenten? Welke pedagogische en maatschappelijke prijs betalen we voor onderwijs in een vreemde taal? Wie kan sluipende verengelsing nog een halt toe roepen, nu ook de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) een uitbreiding van het Engelstalig aanbod adviseert?

In deze context ziet de Gentse universiteit, aan de vooravond van haar tweehonderdjarige jubileum, het als haar plicht een fundamenteel debat te voeren over de taal van het hoger onderwijs.

In deze blog vind je alle informatie over het debat en kun je een aantal recente Ons Erfdeel-artikelen lezen over de verengelsing van het onderwijs. 

  • 24 februari 2017

NIEUW BOEK: Het oog van de dichter - 25 schilderijgedichten belicht

NIEUW BOEK: Het oog van de dichter - 25 schilderijgedichten belicht

Soms wil je in het hoofd van een dichter kijken. Wat heeft hem of haar tot een gedicht verleid? Helaas krijg je zelden de kiemen van een vers te zien. Bij gedichten die op schilderijen zijn geïnspireerd, is het anders: daar kun je rechtstreeks kennis nemen van de inspiratiebron. Je kijkt als het ware mee door het oog van dichter.

Het nieuwe boek van Ons Erfdeel vzw heeft dan ook als titel: Het oog van de dichter. 25 schilderijgedichten belicht. Het is hier te koop (€35). Je kunt het ook bestellen als e-boek (in ePub-formaat, €25). 

Het oog van de dichter is een uitvoerig geïllustreerd literair kunstboek, met essays van Anton Korteweg over 25 duetten van verzen en verf.

  • 21 februari 2017

‘Ons Erfdeel’ viert zestigste jaargang met vernieuwde vormgeving en ‘Staat van de Unie’

‘Ons Erfdeel’ viert zestigste jaargang met vernieuwde vormgeving en ‘Staat van de Unie’

Vlaanderen en Nederland vormen anno 2017 geen lotsgemeenschap. Of ze ooit eenzelfde lotsbestemming kunnen hebben, weet ik niet. Wat ze wel duidelijk vormen, is een belangengemeenschap. Alleen al daarom is samenwerking belangrijk waar het kan, waar het nuttig en nodig is. Vlaanderen en Nederland zijn elkaars dichtste buitenland omdat ze dezelfde taal spreken, een gedeelde geschiedenis hebben van aantrekking en afstoting, en meer verstrengeld zijn dan ze wel denken.

Dat schrijft hoofdredacteur Luc Devoldere in zijn inleiding bij het eerste Ons Erfdeel-nummer van 2017, een jubileumjaar, want het blad viert zijn zestigste verjaardag.

Het Vlaams-Nederlandse culturele tijdschrift krijgt voor die gelegenheid een vernieuwde vormgeving. 

Inhoudelijk blijven we de vertrouwde kwaliteit brengen: artikelen over wat reilt en zeilt in de Lage Landen op het vlak van taal, literatuur, cultuur en maatschappij. “Over dat deltagebied aan de Noordzee, een strategisch gelegen hub tussen Noord- en Zuid-Europa, wil Ons Erfdeel blijven informeren, opiniëren en reflecteren”, schrijft Devoldere. 

Ons Erfdeel 1/2017 opent met een verslag van ons debat over het Nederlands in de wereld. Volstaat liefde voor de taal om het Nederlands in het buitenland te promoten, of moeten daar ook middelen tegenover staan? Dit is onze eerste Staat van de Unie, een reeks van vier debatten en evenveel artikelen waarin we samen met deBuren belangrijke gebieden in de Vlaams-Nederlandse samenwerking evalueren. Meer informatie daarover vind je hier.