Ons Erfdeel

Berichten over taal, cultuur, literatuur en maatschappij in Vlaanderen en Nederland, plus nieuws over Ons Erfdeel vzw. We linken zoveel mogelijk naar artikelen uit het tijdschrift Ons Erfdeel.

  • 24 april 2018

Jaarboek ‘The Low Countries’ gaat digitaal en wil uw mening horen

Jaarboek ‘The Low Countries’ gaat digitaal en wil uw mening horen

Onlangs is een nieuwe editie van ons Engelstalige jaarboek The Low Countries verschenen.

Het thema van dit 26ste nummer is Dutch and Flemish Artists Around the Globe en werd samengesteld in samenwerking met CODART, het internationale netwerk voor curatoren van Vlaamse en Nederlandse kunst dat dit jaar zijn twintigste verjaardag viert. Alle informatie over de rijke inhoud vindt u hier.

Deze editie is de laatste op papier. Met fierheid en een zekere weemoed kijkt de redactie terug op zesentwintig delen.

Maar dit is geen afscheid. U vindt ons vanaf volgend jaar terug op www.thelowcountries.eu, een online platform waar we met dezelfde passie en diepgang informatie, reflectie en commentaar zullen brengen  over de Lage Landen. Voor meer mensen. We hebben nog veel te zeggen.

In dat verband zijn we sterk geïnteresseerd in uw mening over wat er op zo’n digitaal platform te vinden moet zijn. Wilt u onze vragenlijst invullen? U vindt ze via deze link

Alvast veel dank voor uw bereidwillige medewerking, en veel leesplezier gewenst met de laatste papieren TLC.

  • 24 april 2018

Martin de Haan krijgt Filter Vertaalprijs voor ‘Riskante relaties’

Martin de Haan krijgt Filter Vertaalprijs voor ‘Riskante relaties’

In de nieuwe vertaling van de ‘Liaisons Dangereuses’ zie je als eigentijdse lezer pas goed wat een fonkelend, veelzijdig en geestig werk het is.

Met die woorden looft de jury van de Filter Vertaalprijs haar laureaat: Martin de Haan (Middelburg, 1966), die Riskante relaties, de briefroman van Choderlos de Laclos uit 1782, vertaalde “met veel lef en met een fijnzinnig en virtuoos zintuig voor de vele stemmen die erin opklinken”.

Ook noemt de jury Martin de Haan “een aansprekende ambassadeur voor het literair vertalen als professie”. Zo publiceerde hij vorig jaar in de Ons Erfdeel-reeks ‘Lof van de vertaling’ een stuk over zijn collega Willem van Toorn en diens vertalingen van Kafka’s Amerika. Daarin geeft De Haan en passant ook een glimp van zijn visie op vertalen. Lees hier het volledige stuk.

  • 23 april 2018

‘Rafels poëzie uit een raadselachtige wereld’ - Judith Herzberg krijgt de Prijs der Nederlandse Letteren

‘Rafels poëzie uit een raadselachtige wereld’ - Judith Herzberg krijgt de Prijs der Nederlandse Letteren

Judith Herzberg ontvangt de meest prestigieuze literaire prijs in het Nederlandse taalgebied, de Prijs der Nederlandse Letteren, voor haar hele oeuvre. Dat omvat dichtbundels, toneelstukken, teksten voor muziektheater, televisiespelen, operateksten, filmscenario's, vertalingen en bewerkingen.

In dit bericht vind je een overzicht van alle stukken die in de loop der jaren over Judith Herzberg zijn verschenen in Ons Erfdeel

De poëzie van Judith Herzberg tast met ogenschijnlijk vrijblijvende lichtheid een willekeurig aantal kleine dingen af om zo een opening te vinden naar het verborgene. (Anne Marie Musschoot in Ons Erfdeel)

  • 13 april 2018

Hommage aan Leonard Nolens: studiedag, handboek en Gents eredoctoraat

Hommage aan Leonard Nolens: studiedag, handboek en Gents eredoctoraat

Komende dinsdag, 17 april 2018, staat in het teken van Leonard Nolens (Bree, 1947). De dichter wordt geëerd met een studienamiddag, gevolgd door de presentatie van het Nolens handboek en de uitreiking van een eredoctoraat van de Universiteit Gent. In het ruim tweehonderdjarige bestaan van de academische instelling is Leonard Nolens de eerste Nederlandstalige dichter die deze eer te beurt valt.

Alle praktische informatie over het verloop van deze uitgebreide hommage aan Nolens (georganiseerd door de KANTL, het Poëziecentrum en de vakgroep Letterkunde - afdeling Nederlands van de UGent) vind je op deze website. Daar kun je je ook nog aanmelden voor deze gratis toegankelijke dag.

Ons Erfdeel heeft het oeuvre van Leonard Nolens zeer goed gevolgd. Op deze pagina hebben we alle stukken over zijn werk bijeengebracht; ze zijn allemaal online te lezen.

  • 19 maart 2018

Herinneringen aan Hugo Claus (2): ‘Poëtische porno’ - Ester Naomi Perquin over ‘Nu nog’

Herinneringen aan Hugo Claus (2): ‘Poëtische porno’ - Ester Naomi Perquin over ‘Nu nog’

We vroegen Ester Naomi Perquin, de Nederlandse Dichter des Vaderlands, naar haar favoriete Claus-gedicht. Zij koos voor ‘Nu nog’ en wel hierom: “ik nog zat na te gloeien. Die bruingebakken stem. Dat vuur, die honing, die verbetenheid, die nijd, die melancholie vermengd met wellust… Ik had niet geweten dat je met één tekst zoveel teweeg kunt brengen.”

Lees de rest van Perquins motivatie en het gedicht in dit blogbericht.

  • 19 maart 2018

Herinneringen aan Hugo Claus (1) - Een stuk of wat gedichten? Luc Devoldere over de ‘slimme letterdief’

Herinneringen aan Hugo Claus (1) -  Een stuk of wat gedichten? Luc Devoldere over de ‘slimme letterdief’

Claus zal vooral als dichter overleven, vindt Ons Erfdeel vzw-hoofdredacteur Luc Devoldere. Hij is een van die zeldzame dichters die grootse verzen heeft afgeleverd waarin vaak een zwakke, soms lullige regel voorkomt. Je moet een groot dichter zijn om daarmee weg te geraken. Oostende mag dus haar zegeningen tellen dat iemand over haar hét gedicht schreef; West-Vlaanderen weet het al lang, en de klappertandende liefde komt aan al haar trekken bij deze man die haar neergeschreven heeft.

 
  • 15 maart 2018

Lize Spit krijgt Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs voor ‘Het smelt’ – Lees de Ons Erfdeel-recensie

Lize Spit krijgt Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs voor ‘Het smelt’ – Lees de Ons Erfdeel-recensie

Van meet af aan wordt de lezer de wereld van de roman in gezogen, het gevolg van de geraffineerde wijze waarop spanning wordt opgewekt.

Dat schrijft de jury van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, die aan Lize Spit voor haar debuutroman Het smelt de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs heeft toegekend. Dat is een stimuleringsprijs die jaarlijks wordt uitgereikt, afwisselend in de categorieën poëzie en proza, aan een schrijver van wie in de voorgaande jaren de eerste (twee) publicaties zijn verschenen.

Ook Maarten Dessing was enthousiast in zijn Ons Erfdeel-recensie van deze roman, waarvoor Spit eerder al de Bronzen Uil, de Hebban Debuutprijs en de Nederlandse Boekhandelsprijs kreeg:

De even subtiele als glasheldere structuur is onmiskenbaar het sterkste punt van ‘Het smelt’. Dát stuwt de lezer onherroepelijk voort.

Lees in dit bericht Dessings volledige bespreking.