De jungle van Calais in beeld gebracht - La jungle de Calais prise sur le vif

De jungle van Calais in beeld gebracht  -   La jungle de Calais prise sur le vif

De 42e editie van het jaarboek De Franse Nederlanden-Les Pays-Bas Français is klaar. Vandaag zijn de laatste correcties uitgevoerd. De proef kan nu naar de drukker. Op 13 september a.s. is deze nieuwe editie beschikbaar. Wie benieuwd is naar de inhoud kan hier al een kijkje nemen. Het jaarboek opent met een artikel over de stad Calais die na de “jungle” haar blasoen probeert op te poetsen.

Over deze jungle is een indrukwekkend fotoboek verschenen van de Nederlandse fotograaf Henk Wildschut: Ville de Calais. Wildschut heeft gedurende meer dan 10 jaar de ontwikkelingen in Calais in beeld gebracht. De fotograaf registreerde hoe in de bossen en duinen rond Calais kleine kampen werden opgericht. In 2010 publiceerde hij al het boek Shelter waarin hij tijdelijke schuilplaatsen van migranten in Europa fotografeerde. Dit onderwerp leidde hem uiteraard naar Calais. Het boek Shelter ontving verschillende bekroningen, waaronder de prestigieuze Dutch Doc Award 2011.

Ville de Calais toont het ontstaan en de ontwikkeling van een van de eerste en grootste slums van Europa.  Dit is een realiteit, zegt Wildschut, waarmee we in Europa zullen moeten leren leven. Hij heeft er in elk geval een indrukwekkend boek overgemaakt. Mooi durf ik het niet te noemen, omdat dit een woord is dat je bij zo’n thema moeilijk kunt gebruiken.

Van Villa de Calais verscheen een Engelse en een Franse versie. Meer info vindt u hier.

La 42e édition des annales De Franse Nederlanden–Les Pays-Bas Français est prête. Les dernières corrections ont été effectuées aujourd’hui. Les épreuves peuvent donc être envoyées à l’imprimeur. Cette nouvelle édition paraîtra le 13 septembre prochain. Les personnes intéressées peuvent déjà en avoir un aperçu en cliquant  ici. Le premier article des annales 2017 est consacré à la ville de Calais, qui après le démantèlement de la « jungle » essaie de redorer son blason.

Cette jungle a été le sujet d’un impressionnant livre de photos du Néerlandais Henk Wildschut : Ville de Calais. Wildschut a saisi sur le vif la ville de Calais pendant dix ans. Le photographe montre comment de petits campements se sont installés dans les bois et dans les dunes autour de Calais. En 2010, il avait déjà publié un ouvrage, Shelter, dans lequel il présentait les abris de fortune des migrants en Europe. Ce sujet l’a naturellement amené à Calais. Shelter a reçu différentes distinctions, dont le prestigieux Dutch Doc Award 2011, le prix néerlandais de la photographie documentaire.

Ville de Calais montre la naissance et le développement de l’un des plus grands bidonvilles d’Europe. C’est une réalité à laquelle nous devons nous faire, explique Wildschut. Il en a tiré un ouvrage d’une grande intensité. Je n’ose pas dire « beau », car le thème ne permet pas d’utiliser ce terme.

Villa de Calais est paru dans une édition anglaise et une édition française. Vous trouverez davantage d’informations en cliquant ici.