Lezing en gesprek over ‘Geschiedenis van de Nederlandse literatuur’ in Kortrijk op 22/3

Lezing en gesprek over ‘Geschiedenis van de Nederlandse literatuur’ in Kortrijk op 22/3

Zoals we hier al meldden, is de boekenreeks Geschiedenis van de Nederlandse literatuur sinds januari 2017 compleet. Toen is Ongeziene blikken verschenen, een boekje met nabeschouwingen bij deze door de Nederlandse Taalunie opgezette reeks. In dit werkje blikken de hoofdredacteuren, Anne Marie Musschoot en Arie Jan Gelderblom, terug op dit al in 1997 opgestarte project.

De KULAK (de Kortrijkse universiteitscampus van de KU Leuven) grijpt deze gelegenheid aan voor een lezing en een debat over deze prestigieuze reeks. 

Op 22 maart neemt eerst Matthijs de Ridder het woord. Hij zal de boekenreeks kritisch tegen het licht houden en ingaan op vragen als 'Wat zijn de voor- en nadelen van de Vlaams-Nederlandse geïntegreerde aanpak?' en 'Wat is de bruikbaarheid van de reeks in het onderwijs?'

Daarna gaat Johan van Iseghem (hoogleraar Nederlandse Literatuur aan de KU Leuven en KULAK) in gesprek met één van de hoofdredacteuren van de reeks, Anne Marie Musschoot (emeritus hoogleraar van de Universiteit Gent), en met Tom Verschaffel (hoogleraar Cultuurgeschiedenis aan de KU Leuven en KULAK).

Verschaffel schreef De weg naar het binnenland, het deel over de letterkunde in de achttiende eeuw in de Zuidelijke Nederlanden. In het eerste Ons Erfdeel-nummer van 2017 is er uitgebreide aandacht voor Verschaffels boek: Jo Tollebeek situeert het werk in de hele reeks en Joep Leerssen schrijft een diepgravende, lovende recensie. 

Alle delen van de reeks zijn kort na de publicatie gerecenseerd in Ons Erfdeel. Een overzicht daarvan staat hier. Nu de reeks compleet is, zal Matthijs de Ridder de hele Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur nog één keer uitgebreid onder de loep nemen in Ons Erfdeel. Dat zal gebeuren in jaargang 2017.

Hierna vindt u het programma en de praktische informatie. 

Programma

19.30 Matthijs De Ridder aan het woord
20.15 Gesprek met Anne Marie Musschoot en Tom Verschaffel, onder leiding van Johan van Iseghem
21.00 Vragen vanuit het publiek

Datum en plaats

Woensdag 22 maart 2017 om 19.30 uur

Boekenhuis Theoria, Casinoplein 10 in Kortrijk

Inschrijving

Inschrijven kan online via het inschrijvingsformulier via deze website vóór 15 maart 2017.

U betaalt 15 euro voor de lezing en een afsluitend drankje op de rekening IBAN BE31 2850 2133 2955 van het Postuniversitair Centrum, met vermelding '400/0014/43622 + naam deelnemer(s)'.

Blijf op de hoogte

Abonneer je op de RSS-feed