Over een pauzerend kanaal, een langverwachte film en een heerlijke vakantie - Mise en pause d’un canal, sortie d’un film très attendu et de belles vacances

Over een pauzerend kanaal, een langverwachte film en een heerlijke vakantie  -   Mise en pause d’un canal, sortie d’un film très attendu et de belles vacances

Vanaf morgen neemt de redactie van deze blog enkele weken vakantie. We zijn er zeker weer vanaf 16 augustus. Mocht er echt iets belangrijks te melden zijn, dan zullen wij dat uiteraard doen, maar normaal gezien zullen wij u een maand lang laten genieten van een heerlijke zomer.

Een aantal interessante zaken zullen we daardoor niet op de voet kunnen volgen. Hoe is het nu bijvoorbeeld gesteld met het Seine-Nordkanaal. Betekent de pauze die de regering van president Macron inlast in feite niet het definitieve einde van dit plan. De huidige premier Edouard Philippe was toch altijd al een overtuigde tegenstander? En hoe wordt in Vlaanderen hierop gereageerd waar al een belangrijk gedeelte van de geplande werken werd uitgevoerd of in uitvoering is? Op deze “never ending story” komen we na de vakantie zeker nog terug.

En op 19 juli komt eindelijk de lang verwachte film “Dunkirk” van Christopher Nolan in de bioscoop. De film gaat over de “operatie Dynamo” in 1940 en werd gedeeltelijk in de buurt van Duinkerke gefilmd. In bepaalde professionele filmpers wordt er nu al volop commentaar gegeven op deze grote Hollywoodproductie. Meer dan een oorlogsprent zal het blijkbaar vooral een spannende film worden. Nolan zelf zegt dat “Dunkirk” meer verwant is met Hitchcock dan met “Saving Private Ryan” van Spielberg, waar soms wel naar verwezen wordt. Het wordt ook een film met zeer weinig dialogen, maar de eerste critici die de film al zagen, waren erg enthousiast over de acteursprestaties en vooral ook over de technische perfectie waarmee deze film werd gerealiseerd.

Wie niet tot 19 juli kan wachten, kan wel al het speciaal voor deze film ontworpen game spelen.  Wij zullen de film in de vakantie zeker gaan bekijken en u zult zonder twijfel heel veel commentaar kunnen lezen in de nationale en regionale pers.

Op 16 augustus zijn we dan terug op post. Dan kunnen we al uitkijken naar het nieuwe jaarboek De Franse Nederlanden-Les Pays-Bas Français dat op 13 september verschijnt.

In het najaar zal Ons Erfdeel vzw ook een literaire avond verzorgen over Marguerite Yourcenar, naar aanleiding van de dertigste verjaardag van haar overlijden. Dit evenement vindt eerst plaats op 9 november in Parijs en daarna op 1 december in Sint-Jans-Cappel. Na de vakantie bezorgen wij u hierover meer informatie. Over Yourcenar, en vooral over het belangrijke fonds Berrier-Yourcenar, kunt u ook een bijdrage lezen in het nieuwe jaarboek.

Wij wensen al onze lezers een ontspannende, zonnige vakantie.

 

À partir de demain, la rédaction de ce blog prend quelques semaines de congés. Nous serons de retour sans faute le 16 août. S’il y avait un évènement important à signaler, nous le ferions bien entendu, mais nous devrions normalement profiter, pendant un mois, d’un bel été.

Nous ne pourrons donc suivre l’actualité de dossiers intéressants. Savoir ce qui va advenir, par exemple, du canal Seine-Nord Europe, et si la « pause » indiquée par le gouvernement Macron ne signifie pas la fin définitive du projet. Édouard Philippe, l’actuel Premier ministre, n’en a-t-il pas toujours été un farouche adversaire ? Et comment réagit-on à cette annonce en Flandre? Une partie importante des travaux prévus y ont été effectués ou sont en cours. Nous reviendrons sans aucun doute sur ce « feuilleton à rebondissements ».

Dunkerque, le film très attendu de Christopher Nolan sortira en salles le 19 juillet prochain. Ce long-métrage a pour thème « l’opération Dynamo » en 1940 et a été tourné en partie dans la région de Dunkerque. La presse cinématographique s’intéresse actuellement de près à cette superproduction hollywoodienne, qui semble relever davantage du thriller que du film de guerre. Nolan lui-même déclare que Dunkerque a plus de parenté avec Hitchcock qu’avec Il faut sauver le soldat Ryan, film de Spielberg auquel on le compare souvent. Dunkerque comporte aussi très peu de dialogues, mais les premiers critiques du film ont été enthousiasmés tant par les prestations des acteurs et que par la perfection technique de la réalisation.

Sans attendre le 19 juillet, il est déjà possible de jouer à un jeu vidéo conçu pour accompagner la sortie du long-métrage. Nous irons certainement voir ce film pendant les vacances et vous lirez sans doute pas mal de critiques cinématographiques à son sujet dans la presse nationale ou régionale.

Le 16 août, nous serons de nouveau à notre poste. Nous pourrons alors avoir un aperçu de la nouvelle édition des annales De Franse Nederlanden–Les Pays-Bas français, à paraître le 13 septembre.

Cet automne, Ons Erfdeel vzw organisera également une soirée consacrée à Marguerite Yourcenar, à l’occasion de 30e anniversaire de sa mort. Cet évènement aura lieu le 9 novembre à Paris, puis le 1er décembre à Saint-Jans-Cappel. Nous vous en informerons plus en détail après les vacances. Vous pourrez aussi lire dans ces annales 2017 un article sur Marguerite Yourcenar et surtout sur l’important fonds Berrier-Yourcenar.

Nous souhaitons à tous nos lecteurs des vacances reposantes et ensoleillées.