Schrijnende armoede in Hauts-de-France - Grande pauvreté dans les Hauts-de-France

Schrijnende armoede in Hauts-de-France  -  Grande pauvreté dans les Hauts-de-France

Eind vorige maand (maart 2017) publiceerde het Franse Nationaal Instituut voor de Statistiek, INSEE, een document over de armoede in Frankrijk. Daaruit blijkt dat de regio Hauts-de-France de tweede armste van heel Frankrijk is, na Corsica. Uit de cijfers, uit 2013, blijkt dat meer dan 1 miljoen inwoners van de regio het moeten doen met minder dan 987 € per maand. Dat is 18,1% van de Noord-Franse bevolking. Deze situatie heeft uiteraard voor een belangrijk deel te maken met de arbeidsmarkt. De werkloosheid is in de regio merkelijk hoger dan in de rest van het land. Vooral de jeugdwerkloosheid heeft er een dramatisch karakter. In 2013 was 28% van de jongeren tussen 18 en 25 jaar, die beschikbaar waren voor de arbeidsmarkt, werkloos.

De regio is niet overal even erg getroffen. De situatie rond de grote agglomeraties zoals Rijsel, Atrecht (Arras) enz. is iets rooskleuriger dan die in het vroegere mijnbekken of in een gedeelte van de kuststreek. Gezinnen met kinderen en jonge gezinnen zijn vaak getroffen, maar vooral eenoudergezinnen komen vaak in de armoede terecht. In de meest getroffen streken leven 42% van deze gezinnen in armoede. Ook bij ouderen neemt de nood toe.

De cijfers die nu bekend werden gemaakt, dateren natuurlijk van een tijdje geleden, maar het ziet er niet naar uit dat de situatie de laatste tijd veel verbeterd is. Het is in elk geval duidelijk dat de sociale ongelijkheid is toegenomen.

 

À la fin du mois dernier (mars 2017) l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) a publié une étude sur la pauvreté en France. Ce document montre que la région Hauts-de-France est la deuxième plus pauvre du pays après la Corse. Il ressort des chiffres de 2013 que plus d’un million d’habitants, soit 18,1% de la population du nord de la France, vivent avec moins de 987 € par mois (le seuil de pauvreté pour une personne seule). Il va de soi que cette situation tient en majeure partie à la situation du marché de l’emploi. Le chômage dans la région est sensiblement plus élevé que dans le reste du pays. Le chômage des jeunes, en particulier, y est dramatique. En 2013, 28% des jeunes (18-25 ans) arrivant sur le marché du travail étaient sans emploi.

La région n’est pas touchée aussi durement partout. La situation des grandes agglomérations comme Lille ou Arras, par exemple, est moins alarmante que celle de l’ancien bassin minier ou d’une partie du littoral. La pauvreté frappe les familles avec enfants et les jeunes ménages, mais surtout les familles monoparentales. Dans les régions les plus touchées, 42% des familles vivent sous le seuil de pauvreté. De plus en plus de personnes âgées sont concernées.

La situation appréhendée par les chiffres dont nous disposons aujourd’hui date d’il y a quelques années, mais semble s’être bien améliorée ces derniers temps. Il apparaît en revanche comme une évidence que l’inégalité sociale a augmenté.