Week van het Nederlands: deBuren organiseert debat over verengelsing van hoger onderwijs

Week van het Nederlands: deBuren organiseert debat over verengelsing van hoger onderwijs

De toenemende verengelsing van het universitair onderwijs is al jaren onderwerp van dispuut in Nederland en Vlaanderen. Omdat de discussie de jongste tijd weer fel oplaait en omdat de Week van het Nederlands bezig is, organiseert deBuren vanavond, 12 oktober, een debat in De Brakke Grond over dit thema. Sprekers zijn Hans Bennis van de Taalunie en de filosofen Ad Verbrugge en Willem Drees. Het gesprek wordt door Rik Torfs gemodereerd.

In hun streven beter aan te sluiten op de arbeidsmarkt en internationale studenten aan te trekken kiezen universiteiten er steeds vaker voor opleidingen in het Engels aan te bieden.

Die ontwikkeling gaat in Nederland sneller dan in Vlaanderen, mede omdat Vlaanderen strenge taalwetgeving heeft die universiteiten en hogescholen slechts in zeer beperkte mate toestaat in het Engels les te geven.In Vlaanderen gaan nu stemmen op om die taalwetgeving daarom te versoepelen. In Nederland vinden veel academici, opiniemakers en politici juist dat de verengelsing van het hoger onderwijs moet worden gestopt of afgeremd.

Vanavond in de Brakke Grond brengt deBuren drie mensen samen die over deze ontwikkelingen van mening verschillen: Hans Bennis is algemeen secretaris van de Taalunie. Ad Verbrugge is universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit Amsterdam en voorzitter van Beter Onderwijs Nederland, een vereniging die zich onder meer verzet tegen de verengelsing. Willem Drees hield zijn inaugurele rede als hoogleraar filosofie en decaan van de Tilburg School of Humanities in het Engels.

De Oratoren

Het debat tussen Bennis, Drees en Verbrugge wordt door ex-KU Leuven-rector Rik Torfs in goede banen geleid. Torfs was vorig jaar samen met Vincent Icke te gast bij deBuren voor het Ons Erfdeel-dubbelinterview. Torfs zei toen dit over de verengelsing: “Ik ben geen fetisjist van het bestrijden van het Engels – wat blijkbaar als een moreel hoogwaardige eigenschap wordt beschouwd. Ik ben wel een voorstander van het promoten van het Nederlands als volwaardige wetenschapstaal. En daarvoor moeten Vlaanderen en Nederland samenwerken.

Dit gesprek is de eerste aflevering van een nieuwe reeks van deBuren: De Oratoren. Die wil, in tijden van oneliners en tweets, opnieuw ruimte geven aan een onderbouwde argumentatie, met alle ingrediënten van de klassieke redenaarskunst.

Meer informatie en reservatiemogelijkheid vind je bij deBuren.

Verengelsing in Ons Erfdeel

Zowel in het blad als op de blog heeft Ons Erfdeel ruim aandacht besteed aan de verengelsing in het hoger onderwijs. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste teksten.

  • Ieder vuurtje moet worden aangewakkerd. Staat van de Unie 1 over Nederlands in de wereld (Maarten Dessing in Ons Erfdeel 1/2017). De Australische vertaler David Colmer, die in Amsterdam woont, zei toen dat hij het een slechte zaak vindt dat het Nederlands in eigen land wordt weggeduwd door het Engels. “Nederlanders zijn niet zo goed in het Engels als ze denken en zeker niet zo goed als ze in het Nederlands zijn. Toen ik voor mijn dochter een middelbare school zocht, zag ik op internet een filmpje van een tweetalige school. Het Engels op dat filmpje was zo bedroevend dat ik ervan overtuigd was dat het Engels van mijn dochter daar alleen maar achteruit gaat. Er is blijkbaar niemand op die school, ook de leraren Engels niet, die dat in de gaten heeft.”
  • Heeft het Nederlands als cultuurtaal nog toekomst? (Wim Couwenberg in Ons Erfdeel 2/2014): “Academische bevorderingen worden nu al bijna alleen nog gerelateerd aan publicaties in het Engels. Dat gebeurt ter wille van de internationalisering van het hoger onderwijs. Maar wat als zodanig gepresenteerd wordt, is in feite anglisering of – nog juister – amerikanisering ervan. Het leidt ertoe dat Nederlandstalige publicaties niet langer meetellen in de wetenschappelijke concurrentie en dat het belang van een eigen Nederlandse wetenschappelijke agenda op de achtergrond raakt, maar ook dat Duits- en Franstalige publicaties niet meer als internationale publicaties erkend en gehonoreerd worden.”
  • Geen haan die ernaar kraait. August Vermeylen en de verengelsing van het hoger onderwijs (Gita Deneckere en Ruben Mantels in Ons Erfdeel 1/2011): “De dualiteit Engels-voor-vakgenoten en Nederlands-voor-het-volk komt uiteindelijk neer op omgekeerd provincialisme dat onwillekeurig doet denken aan de tijd dat het Frans de taal van de wetenschap was waartoe arm en achterlijk Vlaanderen geen toegang had. Als internationaliseringsbeleid exclusief neerkomt op een utilitaire verengelsing, heeft dat bovendien een averechts effect. De uitbreiding van het Engels als lingua franca kan dan wel de mobiliteit en uitwisseling van studenten en docenten bevorderen, de dominantie van één gemeenschappelijke taal zorgt er anderzijds voor dat andere talen en culturen in de verdrukking komen en dus minder te bieden hebben in de culturele uitwisseling.”
  • De lokgroep van het Engels. Taalbeleid op z'n Nederlands (Reinier Salverda in Ons Erfdeel 1/2001): “Een laatste vraagteken past bij de merkwaardige tegenspraak die er bestaat tussen enerzijds deze hele ontwikkeling naar Engelstalig hoger onderwijs en anderzijds de WIN-verplichting van nieuwkomers om Nederlands te leren. Voor vele internationale studenten geldt deze verplichting niet, terwijl buitenlandse stafleden vaak ook niet meer binnen twee jaar Nederlands hoeven te leren. In plaats dat er goed Nederlands taalonderwijs wordt aangeboden, schakelen steeds meer vakgroepen daarom dan maar over op het Engels. Maar dat is toch de omgekeerde wereld! Meer in het algemeen is het, vanuit taalpolitiek gezichtspunt, werkelijk bizar om te zien, dat hetzelfde parlement dat in het voorjaar van 2000 nog debatteerde over maatregelen om de etnische minderheden en hun kinderen te dwingen zo vroeg mogelijk Nederlands te leren, nu zo wegloopt met de verengelsing van het Nederlands hoger onderwijs.”

 

Beeld © Lectrr

Blijf op de hoogte

Abonneer je op de RSS-feed