Zorgen om Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

"Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren in gevaar." Onder die kop is op de opiniepagina's van de Volkskrant (10/10) een noodkreet verschenen over de DBNL, een website die tot doel heeft alle Nederlandstalige literatuur te digitaliseren. 

De noodkreet komt er omdat de DBNL haar budget dreigt kwijt te raken, werd geschreven door Joep Leerssen en is mede ondertekend namens Geert Buelens, Lotte Jensen, Jos Joosten, Wiel Kusters, Marita Mathijsen, Frits van Oostrom, Herman Pleij en Thomas Vaessens.

Hieronder vind je de oproep van deze eminente academici en hun pleidooi voor het behoud van deze gratis aangeboden en veelvuldig geraadpleegde website.

Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren in gevaar

Als er één plek in ons taalgebied is waar de neerlandofonie gekoesterd wordt, dan is het wel in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL). Door een herverdeling van verantwoordelijkheden komt dit belangrijke instrument in gevaar. We mogen deze schatkamer van onze cultuur en literatuur dat fungeert als digitaal brandpunt van literatuur en literatuuronderwijs in binnen- en buitenland niet verloren laten gaan. deBuren ondersteunt dan ook van harte de oproep van Joep Leerssen cum suis in onderstaande tekst.

 

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is sinds jaar en dag een voorziening die trots en dankbaarheid inboezemt. Een zeer groot corpus van de Nederlands letterkunde is in betrouwbare en heldere vorm samengebracht op de website www.dbnl.org. Zowel de klassieken van onze literatuur als minder bekende, specialistische teksten staan kostenloos on-line ter beschikking. De gebruikers van de DBNL omvatten vrijetijdslezers en scholieren, VWO-docenten en academische onderzoekers. De DBNL bewijst dag in, dag uit onschatbare diensten aan het onderwijs; met name in het buitenland is de DBNL onontbeerlijk voor het onderwijs van de Nederlandse taal en literatuur. Iedere lezer met internet-toegang en/of een e-reader kan zijn hart ophalen in een vrij toegankelijke literaire schatkamer; voor het ideaal van "Open Access" is de DBNL een baanbreker. Weinig andere landen kunnen bogen op zo'n veelomvattende, goed verzorgde, niet-commerciële on-line presentie van hun letterkundige erfgoed.

De DBNL verkeert thans echter in zwaar weer, goeddeels omdat in een herverdeling van verantwoordelijkheden tussen de betrokken bestuurlijke instanties (waaronder het Ministerie van OCW en de Taalunie) de budgettaire garanties voor de DBNL tussen wal en schip dreigen te belanden. Deze toestand vervult ons met ernstige zorg. Een publieksbelang is nodeloos in het geding; en onze bezorgdheid hieromtrent willen wij dan ook publiekelijk kenbaar maken, ongetwijfeld ook namens talrijke andere dankbare gebruikers. Wij willen langs deze weg een klemmend beroep doen op de verantwoordelijke instanties om hun zorgplicht ter zake waar te maken, en om te bevestigen dat zij gecommitteerd zijn aan het instandhouden van de DBNL.

Blijf op de hoogte

Abonneer je op de RSS-feed