Doelstellingen

Ons Erfdeel vzw heeft als doel:


► het informeren, opiniëren en reflecteren over culturele en maatschappelijke tendensen in de Lage Landen;

► het bekendmaken in het buitenland van de cultuur van Vlaanderen en Nederland;

► het bevorderen van de culturele samenwerking tussen alle Nederlandssprekenden.

 

Deze doelstellingen probeert Ons Erfdeel vzw te realiseren door het uitgeven, verspreiden en verkopen van artikelen, tijdschriften en boeken in gedrukte en in digitale vorm over de kunsten en maatschappelijk-culturele tendensen in de Lage Landen, in het Nederlands en in andere talen.

De instelling is ook actief op het wereldwijde web met informatie en opiniëring in het Nederlands, Frans en Engels over de Lage Landen.

Daarnaast organiseert Ons Erfdeel vzw manifestaties en evenementen in binnen- en buitenland. Ze werkt daarbij samen met andere instellingen.

Ze is ook aanwezig op boekenbeurzen en cultuurmarkten in binnen -en buitenland.

Ons Erfdeel vzw is in wezen een onafhankelijke, cultuurpolitieke instelling die een rol speelt  in de culturele diplomatie van Vlaanderen en Nederland.

 

Wie is wie?

Redactieleiding

Luc Devoldere, hoofdredacteur (luc.devoldere@onserfdeel.be)

Dirk Van Assche, adjunct-hoofdredacteur (dirkvanassche@onserfdeel.be)

Tomas Vanheste, adjunct-hoofdredacteur (tomas.vanheste@onserfdeel.be)

 

Redactiesecretariaat

Dirk Van Assche, redactiesecretaris-eindredacteur De Franse Nederlanden - Les Pays-Bas Français (dirkvanassche@onserfdeel.be)

Pieter Coupé, redactiesecretaris-eindredacteur Ons Erfdeel (onserfdeel@onserfdeel.be)

Luc Devoldere, redactiesecretaris-eindredacteur The Low Countries (luc.devoldere@onserfdeel.be)

Hans Vanacker, redactiesecretaris-eindredacteur Septentrion (septentrion@onserfdeel.be)

 

Administratie

Philippe Vanwalleghem, hoofd administratie (adm@onserfdeel.be

Dorothee Cappelle, secretaris administratie (adm2@onserfdeel.be)

 

Raad van bestuur

Herman Balthazar, voorzitter

Luc Devoldere, afgevaardigd-bestuurder

Bert De Graeve / Danny De Raymaeker / Patrick Kindt / Hilde Laga / Mark Leysen / Marita Mathijsen / Jan Schinkelshoek / Paul Schnabel / Frits van Oostrom / Adriaan van der Staay / Ludo Verhoeven

 

 

Ontstaan en ontwikkeling

In 1957 richtte Jozef Deleu het tijdschrift Ons Erfdeel op. Het succes van het blad maakte eind jaren zestig van de vorige eeuw een professionelere opzet noodzakelijk. Daarom werd in 1970 de Stichting Ons Erfdeel vzw opgericht. Zowel in Nederland als in Vlaanderen geniet deze culturele instelling wettelijke erkenning. In levensbeschouwelijk en politiek opzicht is ze volledig onafhankelijk.
 
In juni 1972 is de instelling begonnen met de uitgave van het Franstalige blad Septentrion.
 
Sinds 1976 publiceert de instelling het tweetalige jaarboek De Franse Nederlanden/Les Pays-Bas Français.
 
In 1993 is de eerste aflevering van het Engelstalige jaarboek The Low Countries verschenen. 
 
Daarnaast publiceert de instelling tal van boeken in verschillende talen over aspecten van de cultuur van Nederland en Vlaanderen.
 
In 2006 werd Stichting Ons Erfdeel vzw officieel veranderd in Ons Erfdeel vzw.
 
Het financiële beheer en de materiële onderbouw van Ons Erfdeel vzw zijn gescheiden van de redactionele activiteiten. De schakel tussen het bestuur van de instelling en de redacties van de uitgaven is de afgevaardigd-bestuurder, die ook de hoofdredacteur is van alle publicaties.
 
Jozef Deleu was afgevaardigd-bestuurder van de instelling en hoofdredacteur van alle publicaties tot 30 april 2002. Hij werd in beide functies opgevolgd door Luc Devoldere.