De Franse Nederlanden - Les Pays-Bas Français

Blog in French and Dutch, which is linked to the yearbook, De Franse Nederlanden-Les Pays-Bas Français, about relations between Northern France and the Dutch language region.

 • 7 December 2018

City marketing op zijn Frans - Régions, villes, communes…à vos marques !

City marketing op zijn Frans - Régions, villes, communes…à vos marques !

Historici zullen zeer waarschijnlijk het begin van de 21e-eeuw omschrijven als de periode van communicatie en marketing. Bedrijven maken er al heel lang gebruik van in de strijd voor de consument, maar nu maken ook regio’s, steden en gemeenten er meer en meer gebruik van. Ook zij staan in concurrentie met elkaar en moeten duidelijk hun troeven op tafel leggen om zo aantrekkelijk mogelijk over te komen bij financiers, bewoners, bedrijven en toeristen.

Il est fort probable qu’un jour, les historiens se mettront d’accord pour définir ce début du XXIe siècle comme l’ère de la communication et du marketing. Si les entreprises s’en servent depuis fort longtemps dans leur conquête des consommateurs, l’on voit aujourd’hui les régions, les villes et les communes y faire appel à leur tour. Impliquées elles aussi dans une concurrence réciproque, elles se voient amenées à jouer tous leurs atouts afin de se montrer aussi séduisantes que possibles aux yeux des financiers, des entreprises, des touristes et... de leurs propres habitants.

 • 28 November 2018

Nieuwe internationale afdeling Nederlands in het secundair onderwijs van de académie van Rijsel- Une nouvelle section internationale de néerlandais au collège et au lycée dans l’académie de Lille

Nieuwe internationale afdeling Nederlands in het secundair onderwijs van de académie van Rijsel- Une nouvelle section internationale de néerlandais au collège et au lycée dans l’académie de Lille

Voor het eerst in de geschiedenis van het onderwijs van het Nederlands in Noord-Frankrijk is aan het begin van het nieuwe schooljaar 2018-2019 een internationale afdeling van start gegaan aan het collège Robert Schuman in Halluin (sixième) en het Lycée Gambetta in Tourcoing (seconde).

Pour la première fois dans l’histoire de l’enseignement du néerlandais dans le nord de la France, une section internationale s’est ouverte à la rentrée de septembre 2018, conjointement en sixième au collège Robert Schuman d’Halluin et en seconde au lycée Gambetta de Tourcoing.

 • 26 November 2018

Ons Erfdeel vzw lanceert drie websites in 2019: volg onze digitale ontwikkelingen

Verhalen vertellen over de Lage Landen, dat doen we bij Ons Erfdeel vzw al jaren met scherpe pennen van geloofwaardige stemmen. Die verhalen verdienen een groter, breder en jonger publiek. Daarom kiezen we als Vlaams-Nederlandse culturele organisatie ook resoluut voor de digitalisering, met de lancering van maar liefst drie websites in april volgend jaar. De ontwikkeling kunt u volgen via de tijdlijn in dit bericht.

 • 26 November 2018

D’une publication annale au site web : suivez notre transition numérique

Raconter des histoires sur les Plats Pays, c’est ce que des plumes bien affilées maniées par des auteurs parfaitement crédibles font depuis des années chez «Ons Erfdeel vzw». Seulement, ces voix méritent un public plus vaste, plus nombreux et plus jeune. C’est pourquoi notre institution culturelle flamando-néerlandaise se décide résolument pour le numérique en lançant pas moins de trois sites web à partir de l’année prochaine.

 • 21 November 2018

Geen Vlaamse televisie meer in Frans-Vlaanderen - Plus de télévision flamande en Flandre française

Geen Vlaamse televisie meer in Frans-Vlaanderen - Plus de télévision flamande en Flandre française

Is de grens tussen Vlaanderen en Frans-Vlaanderen poreuzer en onzichtbaarder geworden? Of juist niet? In een bijdrage in het jaarboek De Franse Nederlanden-Les Pays-Bas Français 2017 gaat Dirk Vandenberghe op zoek naar een antwoord op deze vraag. Zijn conclusie is dat die grens om allerlei redenen wel zeker nog bestaat. En vandaag is die barrière misschien nog een beetje groter geworden.

Est-ce que la frontière entre la Flandre et la Flandre française serait devenue plus perméable et invisible ? Ou plutôt le contraire ? Dans un texte pour l’édition 2017 des annales De Franse Nederlanden-Les Pays-Bas Français, Dirk Vandenberghe tente de donner une réponse à cette question. Sa conclusion est que, pour toutes sortes de raisons, cette frontière existe encore bel et bien. Et peut-être s’est-elle même refermée un peu davantage ces jours-ci.

 

 • 16 November 2018

Next Festival brengt de Franse première van “Passing the Bechdel test” - Création française de “Passing the Bechdel Test” au Festival NEXT

Op 20 november a.s. heeft tijdens het Next festival in La Condition Publique in Roubaix de Franse première plaats van de voorstelling “Passing the Bechdel test”. De succesvolle Vlaamse choreograaf Jan Martens, die ook ‘Artist Associé’ is bij het CDCN Le Gymnase in Roubaix, maakte dit stuk over gendergelijkheid en genderdiversiteit samen met dertien jongeren (v/x). U kunt hier een korte presentatie van deze voorstelling lezen. Le 20 novembre prochain, La…

 • 14 November 2018

Verhalen van de Grote Oorlog – Récits autour de la Grande Guerre

Verhalen van de Grote Oorlog – Récits autour de la Grande Guerre

Op 8 november jl. in het Centre Wallonie-Bruxelles in Parijs en op 11 november in BOZAR in Brussel herdachten we de Eerste Wereldoorlog met de meertalige, multimediale voorstelling Memory, let all slip. Hier zie je een compilatie van de hoogtepunten, met Tunde Adefioye, Polina Akhmetzyanova, Isabelle Barth, Charlotte Van den Broeck, Edoardo Ripani, Elisabeth Salverda, Melike Tarhan, Luc Vandermaelen, Mélina Van Hoof en Anke Verschueren. Visuals door Klaas Ve…

 • 7 November 2018

Jonge schrijvers, Oude werken: AYA SABI over een glasraam van Filips de Tweede - Jeunes écrivains, anciennes œuvres : AYA SABI parle d’un vitrail montrant Philippe II

In de tentoonstelling "80 Jaar Oorlog. De geboorte van Nederland" blikt het Rijksmuseum in Amsterdam terug op de opstand die leidde tot de opsplitsing van de Nederlanden. Op verzoek van Vlaams-Nederlandse organisatie deBuren brengen achttien jonge Vlaamse en Nederlandse auteurs elk een artefact uit de tentoonstelling weer tot leven. In de komende weken kunt u voor het eerst een aantal van hun verhalen in vertaling lezen. Vandaag heeft AYA SABI het over een glasraam van Filips de Tweede.

Dans son exposition « La guerre de Quatre-Vingts Ans. Naissance des Pays-Bas », le « Rijkmuseum » d'Amsterdam revient sur la révolte qui a abouti en 1648 à la division des Plats Pays entre le nord et le sud (c'est-à-dire en gros entre les Pays-Bas et la Belgique actuels). À la demande de la maison flamando-néerlandaise « deBuren » à Bruxelles, dix-huit jeunes auteurs flamands et néerlandais redonnent chacun vie à un artefact issu de l'exposition. Au cours des prochaines semaines, vous pourrez lire pour la première fois trois de leurs textes traduits en français sur ce blog. Aujourd'hui AYA SABI parle d’un vitrail montrant Philippe II en prière.

 

 • 6 November 2018

Next Festival: vernieuwend, actueel en grensoverschrijdend - Next Festival : innovant, actuel et transfrontalier

Next Festival: vernieuwend, actueel en grensoverschrijdend - Next Festival : innovant, actuel et transfrontalier

Donderdag 8 november gaat de elfde editie van het internationaal kunstenfestival NEXT van start. Sinds zijn ontstaan in 2008 is dit festival uitgegroeid tot een van de meest trendsettende in Europa, zeker wat betreft theater en dans.

Ce jeudi 8 novembre démarre la onzième édition du festival international NEXT Arts Festival. Depuis sa création en 2008, ce festival s’est imposé comme un des plus innovants en Europe, surtout dans les domaines du théâtre et de la danse.

 • 5 November 2018

Marnixring deelt boeken uit - Le Marnixring distribue des livres

Marnixring deelt boeken uit - Le Marnixring distribue des livres

228 Frans-Vlaamse bibliotheken zullen een dezer dagen twee boeken ontvangen: Vous avez dit néerlandais van Wim Daniëls en Olla Vogala : L'histoire de la langue des Flamands, en France et ailleurs van Wido Bourel.

Un de ces jours, 228 bibliothèques en Flandre française recevront chacune deux livres : Vous avez dit néerlandais de Wim Daniëls et Olla Vogala : l’histoire de la langue des Flamands, en France et ailleurs de Wido Bourdel.