Bij het afscheid van een pionier voor Frans-Vlaanderen: Luc Verbeke (1924-2013) - L’adieu à un pionnier de la Flandre française : Luc Verbeke (1924-2013)

Luc Verbeke  is maandag 30 september jl. in Waregem overleden. Hij werd 89 jaar oud. Hij studeerde aan de normaalschool van Torhout en was achtereenvolgens leraar, schoolhoofd en inspecteur van het Katholiek onderwijs. Maar Luc Verbeke zal op de eerste plaats herinnerd blijven als de persoon die in 1947 samen met André Demedts het Komitee voor Frans-Vlaanderen stichtte. Dat had tot doel de Nederlandse taal en cultuur in Frans-Vlaanderen in stand te houden en te verspreiden. Hij was van in het begin de actieve secretaris van het KFV en van in 1997 tot 2001 voorzitter.

Hij nam met het KFV tal van initiatieven. Zo organiseerde hij de Frans-Vlaamse cultuurdagen in Waregem, de vrije cursussen Nederlands in FransVlaanderen zelf, de bijscholingscursussen voor leraren, de taalprijsvraag en vanaf 1973 publiceerde hij de KFV-Mededelingen.

Verbeke schreef in Ons Erfdeel ook een reeks artikelen over “de Taalstrijd en Vlaamse Beweging in Frans-Vlaanderen” waarvan een  uitgebreide bewerking later in boekvorm verscheen onder titel Vlaanderen in Frankrijk (1970). 

Daarnaast publiceerde Luc Verbeke ook negen poëziebundels waarvan de laatste Gedichten voor Maria nog aan het begin van dit jaar verscheen. In 1994 bundelde hij een gedeelte van zijn poëzie in Terugblik. Een keuze uit gedichten van vroeger en nu (1944-1994). Tot kort voor zijn dood hield hij ook een goed gelezen blog bij.

Met Luc Verbeke verdwijnt een van de pioniers van de grensoverschrijdende samenwerking. Iemand die zich een hele leven lang heeft ingezet voor de Nederlandse taal en cultuur in Frans-Vlaanderen en voor de samenwerking met Vlaanderen en Nederland. Hij werd daar terecht voor bekroond met o.a. de Visser Neerlandiaprijs  (1965) en de eerste André Demedtsprijs in 1970. In 2009 werd ook de eerste Luc Verbekeprijs uitgereikt, een bekroning voor publicaties over Frans-Vlaanderen.

Luc Verbeke wordt zaterdag 5 oktober in Waregem begraven.

 

Luc Verbeke  est décédé le 30 septembre dernier à Waregem. Il avait 89 ans. Elève à l’école normale de Torhout, il a été maître, puis directeur d’école, enfin inspecteur de l’enseignement catholique. Mais Luc Verbeke restera avant tout celui qui, avec André Demedts, a fondé en 1947 le Komitee voor Frans-Vlaanderen (KFV). Le Comité pour la Flandre française s’est donné pour objet de préserver et de diffuser le néerlandais et la culture d’expression néerlandaise en Flandre française. Luc Verbeke a été le secrétaire actif du KFV avant d’en assurer la présidence de 1997 à 2001.
Il a participé au sein du KFV à de nombreuses initiatives, organisant  les journées culturelles de la Flandre française, des cours privés de néerlandais en Flandre française, des cours de formation continue pour les enseignants, un concours de langue néerlandaise et publiant à partir de 1973 les KFV-Mededelingen (Informations du KFV).

Verbeke a aussi écrit dans in Ons Erfdeel une série d’articles sur « la querelle linguistique et le mouvement flamand en Flandre française »  repris et complétés pour l’ouvrage intitulé Vlaanderen in Frankrijk (La Flandre en France, 1970). Le premier prix Luc Verbeke a été décerné en 2009.

Luc Verbeke a, par ailleurs, publié des recueils de poésie dont la dernier, Gedichten voor Maria (Poèmes pour Marie), sont parus au début de l’année. En 1994,  il a rassemblé une partie de ses poèmes dans le recueil Terugblik. Een keuze uit gedichten van vroeger en nu (1944-1994) (Rétrospective. Un choix de poèmes d’hier et d’aujourd’hui. 1944-1994). Jusque peu avant sa mort, il tenait aussi un blog, très lu.

Avec Luc Verbeke, c’est l’un des pionniers de la coopération transfrontalière qui disparaît. Un homme qui, sa vie durant, s’est engagé en faveur de la langue et de la culture néerlandaises  et pour la coopération avec la Flandre belge et les Pays-Bas. Aussi a-t-il reçu des distinctions comme le prix Visser-Neerlandia (1965) ou le premier prix André Demedts (1970).

Luc Verbeke sera inhumé ce samedi 5 octobre à Waregem.