Waartoe Academies op aarde zijn – bij de Gouden Penning voor Frits van Oostrom

In de Academie, aan het Warandepark in Brussel, werd tijdens de Openbare Algemene Vergadering van 16 december 2017 de Gouden Penning uitgereikt aan Frits van Oostrom. Tijdens die vergadering werd ook de staat van de Academie in 2017 opgemaakt, werden nieuwe leden – binnenlandse en buitenlandse – verwelkomd, laureaten geproclameerd en wetenschappelijke prijzen uitgereikt.

In zijn opgemerkte dankwoord wilde Van Oostrom de mentale grenzen afbreken tussen Noord en Zuid, Vlaanderen en Nederland. In zijn vakgebied – de medioneerlandistiek – bestaan die dan ook niet, maar ook de grenzen tussen wetenschap voor vakgenoten en leken zouden het best worden geslecht en overstegen.

In dit verband pleitte Van Oostrom voor de publieke missie van wetenschappers of de nobele vulgarisatie. Menswetenschappen hebben het wellicht makkelijker om “onder de mensen te komen” dan theoretische fysici, maar toch. Niet alle wetenschappers moeten aan vulgarisatie doen, maar elke specialisme heeft er baat bij dat het gedaan wordt. In een wereld waarin de publieke middelen niet stijgen, heeft wetenschap immers ambassadeurs, vrienden nodig. Mensen hunkeren meer naar kennis dan men denkt. Nutteloze kennis leidt tot een groter genot. Als kennis lust is, is wetenschap wellust, of het nu gaat om mens- of geesteswetenschappen, positieve of technische wetenschappen.

Academies spelen in het vieren van wetenschap een belangrijke rol. In Academies komen de individuele excellentie van de leden en het institutionele gezag van de instelling samen. De Academies zijn de stem en het geweten van de  wetenschap. De prijzen die ze uitreiken, geven onderzoekers ruggensteun en zijn vaak het startpunt van een academische carrière. Zo was het voor de jonge Frits van Oostrom zelf, die alle prijswinnaars elegant en genereus  in zijn dank betrok.

De Koninklijke Vlaamse Academie van België (KVAB) voor Wetenschapen en Kunsten, één in grote verscheidenheid, wist meteen waarom ze er goed aan gedaan had om aan deze eminente wetenschapper, schrijver en spreker, als eerste buitenlander, de Gouden Penning toe te kennen.