Schitterende kijkkasten. Vlaamse retabels verzameld in digitaal corpus

(Hannah De Moor) ONS ERFDEEL – 2019, NR 1, PP. 102-107

De beeldhouwkunst in het oude hertogdom Brabant was eind vijftiende, begin zestiende eeuw even invloedrijk als de schilderkunst van de Vlaamse Primitieven. Retabels, of altaarstukken, werden naar heel Europa geëxporteerd. Het Vlaamse studiecentrum Illuminare (KU Leuven) en het RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Den Haag) werken samen aan een digitale inventaris van deze hoogtepunten uit de laatmiddeleeuwse beeldhouwkunst: het Corpus Vlaamse Retabels. Binnen een paar jaar zijn grote tentoonstellingen in Brussel en Rotterdam gepland.

search again

Price: € 3.00

add to cart