De Franse Nederlanden - Les Pays-Bas Français

La rédaction des annales De Franse Nederlanden - Les Pays-Bas Français possède un blog bilingue, où elle suit l'actualité des relations transfrontalières avec le nord de la France. Des brefs communiqués et commentaires de livres y sont régulièrement inséres.

 • 14 mars 2019

Innovatie, interactie en straffe verhalen bij heropening van de maquettezaal in Rijsel - Innovation, interactivité et histoires fortes à la réouverture de Plans-Reliefs

Innovatie, interactie en straffe verhalen bij heropening van de maquettezaal in Rijsel - Innovation, interactivité et histoires fortes à la réouverture de Plans-Reliefs

Men heeft er zo’n tien maanden op moeten wachten, maar vanaf 16 maart 2019 is de maquettezaal in het Palais des Beaux Arts van Rijsel weer toegankelijk voor het grote publiek. 400m² en 12.000kg wacht op u om in z’n herstelde glorie aanschouwd te worden.

Il a fallu patienter une dizaine de mois, mais à partir du 16 mars 2019, la salle des maquettes du Palais des Beaux-Arts à Lille a rouvert ses portes au grand public. 400 m2 et 12 000 kilos rétablis dans toute leur gloire attendent de retrouver l’admiration de ce public.

 

 • 12 mars 2019

De ambities van het Frans-Nederlandse Netwerk - Les ambitions du Réseau Franco-Néerlandais

De ambities van het Frans-Nederlandse Netwerk - Les ambitions du Réseau Franco-Néerlandais

Het Frans-Nederlands Netwerk (Réseau Franco-Néerlandais – RFN) dat gevestigd is in Utrecht en Rijsel wil zijn positie versterken en ook België bij de samenwerking betrekken. Daarvoor wil het een stabielere rechtspersoonlijkheid krijgen en een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) worden. Op 8 maart werd in Brussel een verkennende vergadering gehouden.

Le Réseau Franco-Néerlandais (RFN), installé à Utrecht et Lille, cherche à renforcer sa position et à impliquer aussi la Belgique dans cette collaboration. Dans cette optique, il veut obtenir une personnalité juridique plus stable et devenir un Groupement européen de Collaboration territoriale. Une réunion exploratoire s’est tenue le 8 mars dernier à Bruxelles.

 

 • 11 mars 2019

Éric Vanneufville over de taal en de legendes van Vlaanderen - Éric Vanneufville à propos de la langue et des légendes de Flandre

Éric Vanneufville over de taal en de legendes van Vlaanderen - Éric Vanneufville à propos de la langue et des légendes de Flandre

Éric Vanneufville is een zeer bezige bij. Al sinds vele jaren heeft deze historicus zich ontwikkeld tot de Franse specialist van de geschiedenis van Vlaanderen. Hij publiceerde meer dan twintig werken over Vlaanderen, vaak geschreven voor een groot publiek. Onlangs verscheen hierover bij de Bretoense uitgever Yoran Embanner zijn nieuwste boek: Légendes de Flandre. Lees hier een korte bespreking van dit boek door Jan Deloof. Dit weekend werd Vanneufville ook …

 • 10 mars 2019

10 maart 1906: mijnramp in Courrières - 10 mars 1906 : la catastrophe de Courrières

10 maart 1906: mijnramp in Courrières - 10 mars 1906 : la catastrophe de Courrières

Vandaag herdenken we de grootste mijnramp in Europa. Op 10 maart 1906, ergens tussen Lens en Courrières, omstreeks 6u30, veroorzaakte een explosie de dood van minstens 1099 mijnwerkers.

Nous commémorons aujourd’hui la plus grande catastrophe minière d’Europe. Le 10 mars 1906, quelque part entre Lens et Courrières, vers 6 h30, une explosion a causé la mort d’au moins 1099 mineurs.

 

 • 5 mars 2019

Carnaval in Belle - Carnaval à Bailleul

De mis van de carnavalisten en de zegening van de praalwagens in Belle (3/03/19) - www.ikwashier.live La messe des Carnavaleux et la bénédiction des chars du carnaval à Bailleul (3/03/19) - www.ikwashier.live          

 • 27 février 2019

De wondere wereld van Laure Prouvost - L’univers étonnant de Laure Prouvost

In het Museum voor Hedendaagse Kunst van Antwerpen (MuHKA) kun je tot 19 mei a.s. een tentoonstelling bezoeken van de Franse kunstenares Laure Prouvost. Het is het meest volledige overzicht van haar werk tot nu toe.

Jusqu’au 19 mai prochain, le Musée d’Art contemporain d’Anvers (MuHKA) invite à visiter une exposition de l’artiste française Laure Prouvost. Il s’agit provisoirement de la rétrospective la plus complète de son œuvre.

 

 • 17 février 2019

17 februari 1454: het Banket van de fazant - 17 février 1454 : le Banquet du Faisan

Het is vandaag 565 jaar geleden dat in Rijsel het beroemde “Banket van de fazant” plaatsvond. De Bourgondische hertog Filips de Goede bracht daar de fine fleur van de adel samen tijdens een groot en erg voluptueus banket.

Ce jour est le 565e anniversaire du célèbre Banquet du Faisan, qui s’est déroulé à Lille. Le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, convia la fine fleur de la noblesse à un grand et somptueux banquet.

 

 

 • 13 février 2019

De Franse Nederlanden bestaan niet meer - Les Pays-Bas français n’existent plus

De Franse Nederlanden bestaan niet meer - Les Pays-Bas français n’existent plus

Het nieuwste nummer van het tijdschrift Ons Erfdeel is net verschenen. Een van de artikelen in dit nieuwe nummer is getiteld: “De Franse Nederlanden bestaan niet meer”.

Le dernier numéro de la revue Ons Erfdeel vient de paraître. Un des articles dans cette récente publication est intitulé « Les Pays-Bas français n’existent plus ».

 • 11 février 2019

Een nieuwe visie op de Zwarte Dood in de Zuidelijke Nederlanden - Une vision nouvelle de la peste noire dans les Pays-Bas méridionaux

Een nieuwe visie op de Zwarte Dood in de Zuidelijke Nederlanden - Une vision nouvelle de la peste noire dans les Pays-Bas méridionaux

In het prestigieuze geschiedkundig tijdschrift The Economic History Review verscheen een uitgebreid artikel over de pestepidemieën in de Zuidelijke Nederlanden. Deze studie is uitermate interessant voor de grensregio, omdat de onderzoekers gebruik gemaakt hebben van archiefbronnen die vooral op deze streek betrekking hebben.

La prestigieuse revue The Economic History Review a publié un article étoffé sur les épidémies de peste dans les Pays-Bas méridionaux. Cette étude est extrêmement intéressante pour la région frontalière, car les deux chercheurs ont utilisé dans une large mesure des archives qui la concernent.

 

 

 • 8 février 2019

"Een Vlaamse flirt" op de Boekenbeurs van Brussel - “Un Flirt flamand” à la Foire du livre de Bruxelles

"Een Vlaamse flirt" op de Boekenbeurs van Brussel - “Un Flirt flamand” à la Foire du livre de Bruxelles

Van 14 tot en met 17 februari zal Ons Erfdeel vzw, de Vlaams-Nederlandse culturele instelling die o.a. het jaarboek De Franse Nederlanden-Les Pays-Bas Français en het tijdschrift Septentrion publiceert, zoals al vele jaren weer aanwezig zijn op de (Franstalige) boekenbeurs van Brussel, die georganiseerd wordt in Tour & Taxis. Kom ons bezoeken op onze stand (nr. 132). U vindt er vooral onze publicaties in het Frans.

Du 14 au 17 février inclus, "Ons Erfdeel vzw", l’institution culturelle flamando-néerlandaise éditrice des annales De Franse Nederlanden-Les Pays-Bas Français et de Septentrion, sera fidèle à son rendez-vous annuel à la Foire du livre de Bruxelles qui est organisée sur le site de Tour & Taxis.