10 maart 1906: mijnramp in Courrières - 10 mars 1906 : la catastrophe de Courrières

10 maart 1906: mijnramp in Courrières  -  10 mars 1906 : la catastrophe de Courrières

Vandaag herdenken we de grootste mijnramp in Europa. Op 10 maart 1906, ergens tussen Lens en Courrières, omstreeks 6u30, veroorzaakte een explosie de dood van minstens 1099 mijnwerkers.

De oorzaak was een stofexplosie in een van de gangen van de mijnen van de Compagnie des mines de Courrières. Die ontploffing zorgde er niet enkel voor dat de lift in schacht 3 omhoog geblazen werd, maar richtte ook enorme schade aan en chaos in de verschillende mijngangen van Méricourt, Sallaumines, Billy-Montigny en Noyelles-sous-Lens in het noorden van Frankrijk.

De oorzaak?
Sommigen wijzen op de onveilige lantaarns met open vlammen die destijds nog gebruikt werden in plaats van de duurdere, maar veiligere davylampen. Anderen opperden dat de Compagnie enkele dagen voor de fatale dag gewaarschuwd was voor rook en giftige gassen die aanwezig waren in de gangen, maar dat deze weigerde de productie stil te leggen en daardoor het leven van 1.800 mijnwerkers in gevaar bracht, met alle gevolgen van dien. De Compagnie zorgde toen voor 7% van de Franse nationale productie van koolstof. Het was dus hoe dan ook een kwestie van macht en geld.

Reddingsacties
Dat verlangen naar macht en geld kostte 1.099 mensen het leven, waarvan 290 kinderen. Dat was 2/3 van de gehele werkkracht, de overige 1/3 was zwaar verbrand of liep een rookvergiftiging op. De gigantische proporties van het ongeval bemoeilijkten ook de reddingsacties die onder andere omstandigheden misschien wel het leven van veel meer mensen gered zouden kunnen hebben. Dat de Compagnie de actie al na drie dagen stillegde, was ook niet in het voordeel van mogelijke overlevenden die nog bedolven lagen in de mijngangen of gewoonweg vastzaten zonder enig redmiddel. Op 1 april waren er nog maar 194 lijken naar boven gehaald. Individuen of groepen die het hadden overleefd, moesten zelf hun weg naar buiten zien te vinden. Op 30 maart, twintig dagen na de explosie, kwam een groep van dertien mijnwerkers aan de oppervlakte. Zij konden overleven dankzij de lunch van degenen die bij de explosie om het leven waren gekomen en op een paard dat ze geslacht hadden. De laatste overlevende vond zijn weg uit de mijngangen op 4 april.

Reacties
Vanaf 13 maart vonden de begrafenissen van de gestorven mijnwerkers plaats en die werden bijgewoond door meer dan 15.000 mensen. Woede omtrent het beleid van de Compagnie kanaliseerde zich tot grootschalige stakingen vanaf 14 maart. Om de getroffen families financieel te helpen, startte men een hulpkassa op en begon men met de verkoop van postkaarten. Dat was de manier bij uitstek om het schokkende nieuws van de eerste grote mijnramp in Frankrijk via beeld te verspreiden. De postkaart van de groep van dertien overlevenden werd al negen dagen na hun ontsnapping uit de mijn rondgestuurd (zie foto).
(Lieselotte Rouckhout)

 

Nous commémorons aujourd’hui la plus grande catastrophe minière d’Europe. Le 10 mars 1906, quelque part entre Lens et Courrières, vers 6 h30, une explosion a causé la mort d’au moins 1099 mineurs.

L’origine du drame est un « coup de poussier » (explosion de poussières) dans l’une des galeries exploitées par la Compagnie des mines de Courrières. Cette explosion a non seulement soufflé vers le haut la cage de la fosse n° 3  mais aussi provoqué d’énormes dégâts et le chaos dans les différentes galeries de Méricourt, Sallaumines, Billy-Montigny en Noyelles-sous-Lens, dans le nord de la France.

L’origine du drame
Certains ont mis en cause le danger des lampes à feu nu qui étaient encore utilisées, au lieu des lampes Davy, plus chères mais plus sûres.  D’autres ont rappelé que la Compagnie avait été avertie quelques jours auparavant de la présence de fumées et de gaz délétères dans les galeries, mais avait refusé d’interrompre l’exploitation, mettant ainsi en danger la vie de 1800 mineurs, avec toutes ses conséquences. La Compagnie fournissait alors 7 % de la production nationale de charbon en France. C’était donc avant tout une question de pouvoir et d’argent.

Les opérations de sauvetage
Cette quête du pouvoir et de l’argent a fait 1099 victimes, dont 290 enfants. Soit les deux tiers des effectifs, le dernier tiers ayant été gravement brûlé ou intoxiqué par les fumées. Les proportions considérables de l’accident ont également gêné les opérations de secours qui, en d’autres circonstances, auraient pu sauver bien d’autres vies. L’arrêt de ces opérations par la Compagnie au bout de trois jours a nui à l’intérêt des survivants éventuels, encore évanouis ou tout simplement coincés dans les galeries sans moyen de s’en tirer. Le 1er avril, 194 corps seulement avaient pu être ramenés à la surface. Les individus ou les groupes ayant survécu ont dû trouver eux-mêmes le chemin de la sortie. Le 30 mars, vingt jours après l’explosion, treize mineurs sont revenus . Ils avaient pu survivre grâce aux provisions trouvées sur ceux qui étaient morts dans l’explosion et à un cheval qu’ils avaient abattu. Le dernier rescapé a pu sortir de la mine le 4 avril.

Les réactions
Les obsèques des mineurs ont eu lieu le 13 mars. Plus de15 000 personnes y ont assisté. La colère contre la façon de faire de la Compagnie a abouti à une grève générale, massive, à partir du 14 mars. Afin d’aider financièrement les familles touchées par la catastrophe, une caisse de secours a été créée et des cartes postales vendues pour l’occasion. Ce fut une excellente manière de médiatiser visuellement la première grande catastrophe minière en France. La carte postale représentant le groupe des treize mineurs rescapés a été distribuée 9 jours seulement après leur sortie de la mine (voir photo). (Lieselotte Rouckhout)