De menselijke figuur op z'n mooist in het Musée de Flandre - Remarquable présentation de la figure humaine au Musée de Flandre

De menselijke figuur op z'n mooist in het Musée de Flandre  -  Remarquable présentation de la figure humaine au Musée de Flandre

Het onvolprezen Musée de Flandre, dat bovenop de Casselberg is gehuisvest in het Hôtel de la Noble Cour, bestaat deze maand al acht jaar. Het heeft in die redelijk korte periode al een sterke reputatie verworven en een hele reeks bijzondere tentoonstellingen georganiseerd, waarin de kunst uit Vlaanderen altijd centraal staat. Vaak gaat het daarbij om oude kunst, maar de voorjaarstentoonstelling van 2017, “Met haar en pluim”, toonde vooral het werk van hedendaagse kunstenaars. Vanaf zaterdag 7 oktober kan men alweer een nieuwe expositie bezoeken op de Casselberg: “De figuur of de weerspiegeling van de ziel”. Het onderwerp van deze tentoonstelling is de voorstelling van de menselijke figuur, als allegorisch, historisch of religieus personage. Het accent ligt dus niet enkel op het portret, al zijn er natuurlijk wel veel te zien. In totaal worden er in deze expositie ongeveer 50 verschillende schilderijen uit de 15e en 16e eeuw getoond. Daartussen bevinden zich werken van heel wat grote namen, zoals Rubens, Antoon van Dyck, Frans Pourbus (de Oudere en de Jongere), Jacob Jordaens, enz. Een aantal van deze werken is afkomstig uit de collectie van het Museum voor Schone Kunsten van Duinkerke dat sinds 2015 gesloten is.

Op de tentoonstelling zal ook het werk “De arrestatie van Christus” getoond worden, van de Meester van 1518, een noodnaam van een (vermoedelijk) Antwerpse kunstenaar, die door sommigen ook Jan van Dornicke wordt genoemd. Dit schilderij werd heel recent met de steun van het Département du Nord verworven. Verder zijn er ook werken uit het Musée des Beaux-Arts van Dijon te zien. Die zullen voor één jaar in Cassel tentoongesteld worden. Door dit tijdelijk depot was het ook nodig dat een volledig nieuw parcours door het museum uitgestippeld werd.

Het Musée de Flandre heeft zich op acht jaar tijd een belangrijke plaats weten te verwerven in het museumlandschap van Noord-Frankrijk. Een goed overdacht museumbeleid en een lange reeks boeiende tentoonstellingen hebben daar zeker toe bijgedragen. Het museum mag zich dan ook verheugen op een groot aantal bezoekers, waarvan een behoorlijk deel ook van over de grens komen. Het is te hopen dat ook deze bijzondere tentoonstelling de belangstelling krijgt die ze verdient.

Voor meer informatie: zie hier.

Ill: De meester van 1518 of Jan van Dornicke (werkte in Antwerpen, eerste helft 
van de 16e eeuw), De arrestatie van Christus, olie op paneel, Cassel, Musée de Flandre.


L’incomparable musée départemental de Flandre, installé sur le mont Cassel dans l’Hôtel de la Noble Cour, a été inauguré il y a huit ans. Au cours de cette période relativement courte, il a acquis une excellente réputation et organisé des expositions  originales, dans lesquelles l’art flamand est toujours à l’honneur. Ces manifestations sont souvent consacrées à l’art ancien, mais l’exposition du printemps 2017 « À poils et à plumes », par exemple, a su présenter avant tout des artistes contemporains. Depuis le samedi 7 octobre, le public peut découvrir dans le musée casselois une nouvelle exposition, intitulée « La figure ou le reflet de l’âme ». Celle-ci montre la représentation de l’être humain, qu’il s’agisse de personnages allégoriques, historiques ou religieux. Elle ne met donc pas exclusivement l’accent sur le portrait, même si bon nombre des œuvres présentées appartiennent à ce genre pictural. Une bonne cinquantaine de tableaux des XVe et XVIe siècles  sont exposés, signés de grands maîtres comme  Rubens, Antoon van Dyck, Frans Pourbus (l’Ancien et le Jeune), Jacob Jordaens. Une partie de ces œuvres provient des collections du musée des beaux-Arts de Dunkerque, fermé depuis 2015.

L’exposition présente aussi L’Arrestation du Christ, un tableau du Maître de 1518, nom de convention d’un artiste (vraisemblablement) anversois que certains spécialistes  dénomment aussi Jan van Dornicke. Ce tableau a été acquis très récemment grâce le soutien du Département du Nord. Des œuvres provenant du musée des Beaux-Arts de Dijon sont également exposées et pourront être vues à Cassel pendant un an. L’ensemble du parcours muséal a dû être repensé en raison de ce dépôt temporaire.

En huit ans, le musée de Flandre a su se faire une place dans le paysage des musées du nord de la France. À n’en pas douter, une politique intelligente du musée et une série d’expositions très intéressantes ont contribué à ce résultat. Le musée peut aussi être fier d’accueillir un grand nombre de visiteurs, dont une grande partie viennent de l’autre côté de la frontière. Il faut former le vœu que cette exposition remarquable suscitera l’intérêt qu’elle mérite.

Pour en savoir davantage, cliquez ici.

ill.: Maître de 1518 ou Jan van Dornicke (actif à Anvers, première moitié du XVIe siècle), 
L’Arrestation du Christ, Huile sur bois, Cassel, musée départemental de Flandre

Ces articles peuvent également vous intéresser: