Maria Barnas en Radna Fabias maken kans op de Herman De Coninckprijs én de Grote Poëzieprijs 2019

Maria Barnas en Radna Fabias maken kans op de Herman De Coninckprijs én de Grote Poëzieprijs 2019

Sinds kort weten we wie genomineerd is voor de twee belangrijkste poëziebekroningen van de Lage Landen, de Herman de Coninckprijs en de Grote Poëzieprijs. Radna Fabias (Habitus) en Maria Barnas (Nachtboot) staan op beide shortlists, andere genomineerde dichters zijn Frouke Arns, Paul Bogaert, Paul Demets, Stefan Hertmans, Joost Decorte, Roelof ten Napel, Willem Jan Otten en Xavier Roelens.

Op 21 februari 2019, de dag waarop Herman de Coninck 75 zou zijn geworden, zijn de genomineerden bekendgemaakt voor de prijs die naar hem werd vernoemd. De jury beoordeelde in totaal honderdtwaalf bundels. De overgebleven zes gedichtenbundels zijn gepubliceerd tussen 1 januari en 31 december 2018. Minstens een van de genomineerde bundels moest een debuut zijn. De uitreiking vindt plaats op 21 maart 2019, Wereld Poëziedag, in de Arenbergschouwburg in Antwerpen. Het prijzengeld bedraagt €7.500.

Dit zijn de kandidaten, met commentaren van de jury en links naar besprekingen in Ons Erfdeel.

 

 

  • De camembertmethode van Frouke Arns (Arbeiderspers)

Jury: “Kennen wij de wereld wel, en hoe goed denken we elkaar en onszelf te kennen? Arns dicht geestig, zelfrelativerend, doordacht en heel precies over fundamentele, existentiële kwesties.”

  • Nachtboot van Maria Barnas (Van Oorschot)

Jury: “Barnas legt in deze bundel haarfijn bloot hoe wij mensen worstelen met de uitersten, zowel met de lichte, ogenschijnlijk oppervlakkige als met de donkere zijden van het bestaan. (…) Bijna contemplatief, met sprookjes en waterrijke metaforen, verwondert zij zich kalm en eigenzinnig als een filosoof over onze vreemde wereld.”

  • Zo kan het niet langer van Paul Bogaert (Polis)

Jury: “Subtiel en met ironie toont hij hoe taal ons de illusie geeft dat we macht hebben over ons leven, maar ons in werkelijkheid gevangen houdt. De poëzie van Bogaert is op die manier fundamenteel maatschappijkritisch.”

  • De klaverknoop van Paul Demets (De Bezige Bij)

Jury: “In bedrieglijk klassieke gedichten zet Demets hier het idee van het individu op het spel. (…) Deinend op dubbele betekenissen van woorden en uitdrukkingen geeft Demets vorm aan het worden en het veranderen.”

In Ons Erfdeel 2/2019 (mei) bespreekt Bram Lambrecht de bundel. En Jozef Deleu, stichter en oud-hoofdredacteur van Ons Erfdeel, heeft een gedicht uit De klaverknoop geselecteerd voor zijn halfjaarlijkse rubriek met recente gedichten. Demets’ vorige twee bundels zijn besproken in Ons ErfdeelDe papegaaienziekte en De bloedplek.

  • Habitus van Radna Fabias (Arbeiderspers)

Jury: “Haar debuut is verrassend voldragen en getuigt van een nieuwe, bijzonder oorspronkelijke stem. Fabias stelt pertinente en ongemakkelijke vragen door contrasten op te roepen en flarden alledaagse taal door haar gedichten te vlechten.”

Piet Gerbrandy was vorig jaar in Ons Erfdeel al lovend over dit debuut: “Fabias is een betrokken waarnemer, die er tegelijk in slaagt zich te laten vervoeren en daarbij de lezer mee te slepen, én een kritische distantie te behouden. Het werk is lyrisch, retorisch effectief, afwisselend teder en keihard, en hier en daar ook heel grappig.” Lees hier de volledige recensie.

  • Onder een koperen hemel van Stefan Hertmans (De Bezige Bij)

“Hertmans bespeelt vele registers. Hoewel hij schrijft over complexe, universele thema’s, zijn zijn gedichten toch vooral een ode aan de schoonheid.”

Werk van Hertmans kwam al vaak aan bod in Ons Erfdeel. Jozef Deleu selecteerde een gedicht uit zijn nieuwste bundel voor zijn rubriek De Keuze in Ons Erfdeel 2/2019.

 

Op 16 juni 2019, tijdens het vijftigste Poetry International Festival, wordt de Grote Poëzieprijs (opvolger van de VSB Poëzieprijs) uitgereikt. Honderdvijftig gedichtenbundels werden ingestuurd en sinds 6 februari 2019 weten we wie de zes genomineerden zijn. Er is enige overlap met de Herman de Coninckprijs: ook hier maken Maria Barnas en Radna Fabias kans op het winnende ticket van €25.000. De andere genomineerden zijn:

  • Stalker van Joost Decorte (Poëziecentrum)

Jury: “Een nieuw soort ‘poëzie van het echèc’ lijkt het, een die met de taal niet omzichtig omspringt maar ten volle haar lyrische, zingende mogelijkheden omarmt. Taal die vlees wil worden, die schijnbaar dood materiaal aan elkaar laat te klitten en nieuwe organismes vormt.”

  • Het woedeboek van Roelof ten Napel (Hollands Diep)

Jury: “Een zeer persoonlijk portret van de woede die een jonge homoseksueel in een streng christelijke omgeving verscheurt: woede jegens de traditie, jegens de omgeving die hem omwille van die traditie loochent, en uiteindelijk ook woede jegens zichzelf. Met uiterste precisie, én met speels en lyrisch taalgebruik, legt Ten Napel de diepe en zelfdestructieve eenzaamheid bloot die met deze positie gepaard gaat.”

In Ons Erfdeel werden de twee romans van Roelof ten Napel besproken door Wout Vlaeminck. Lees de recensie hier.

  • Genadeklap van Willem Jan Otten (Van Oorschot)

Jury: “Genadeklap is een persoonlijke, rauwe bundel, over het lelijke gezicht van de dood, over het lelijke gezicht van de mens in doodsangst, over de mens die moeite heeft om niet zozeer in God, maar in het eindige leven te geloven.”

Het werk van Willem Jan Otten werd al meermaals besproken in verschillende afleveringen van Ons Erfdeel. Lees hier een recensie van de bundel Gerichte gedichten en hier een stuk over zijn hele oeuvre.

  • Onze kinderjaren van Xavier Roelens (Atlas Contact)

Jury: “De vroegste jeugdherinneringen van 365 mensen vormen de humuslaag waarop 77 gedichten groeiden. De dichter sprak ze persoonlijk en dichtte terugtellend tot 1911 een eeuw aan persoonlijke herinnering aan elkaar. Roelens brengt de losse eindjes van deze herinneringen samen tot één magistraal, rafelend weefwerk. Iedere stem klinkt anders, elke herinnering creëert volslagen nieuwe beelden.”

Lees hier onze recensie van Roelens’ vorige bundel, Stormen, olielekken, motetten.

Rester au courant

s'abonner au flux RSS