Van den Grooten Oorlog - Témoignages de la Grande Guerre

Van den Grooten Oorlog  -  Témoignages de la Grande Guerre

Veertig jaar geleden, op 11 november 1978, werd in Kemmel het boek “Van den Grooten Oorlog” voorgesteld. Diezelfde dag ging ook de toneelproductie “Nooit brengt een Oorlog Vrede” in première. Het boek en het toneelstuk waren het werk van de Elfnovembergroep. Deze groep werd opgericht door Opbouwwerk Heuvelland met als doel om in 1978 zestig jaar Wapenstilstand te herdenken en vooral ook de herinnering aan de wereldoorlog sterker te maken.

De Elfnovembergroep verzamelde getuigenissen van mensen die op de oorlog nog zelf hadden meegemaakt. Deze maakten van de wereldoorlog een verhaal van gewone mensen, mensen die totaal onverwacht overrompeld werden door een conflict dat  heel hun bestaan overhoop gooide.

Het boek kende verschillende edities en bereikte veel lezers, ook buiten de Westhoek. In 2016 verscheen een nieuwe, zesde, editie van “Van den Grooten Oorlog”, uitgebreid met nieuwe verhalen. Marieke Demeester, die de verschillende verhalen verwerkte en uitschreef, schrijft in haar inleiding dat het “persoonlijke verhalen [zijn], vaak anekdotes, maar tegelijk representatief voor een hele generatie.”

In april 2018 verscheen nu eindelijk ook een Franse vertaling van dit boek: “Témoignages de la Grande Guerre”. Het werd vertaald door Noëlle Michel, een Française die in Gent woont. Deze Franse editie werd aangevuld met enkele nieuwe verhalen.

Ook in het volgende jaarboek De Franse Nederlanden-Les Pays-Bas Français, dat rond 15 september verschijnt, zal de Eerste Wereldoorlog ter sprake komen. Wim Chielens beëindigt zijn reeks over lieux de mémoires van de Eerste Wereldoorlog met een bijdrage over monumenten die kort na 1918 opgetrokken werden. En Thomas Beaufils bespreekt het dagboek van zijn grootmoeder die op 30 september 1918 Linselles ontvluchtte en uiteindelijk in Herentals terechtkwam. Ook dit is een verhaal van een gewone familie die door de oorlog op de vlucht moest. Het blijft, ook honderd jaar later, aangrijpend en actueel.

Malegijs vzw, Wijtschatestraat 2/B, 8956 Kemmel
malegijsboeken@gmail.com
www.11nov.org

Il y a quarante ans, le 11 novembre 1978, un livre sur la Grande Guerre, « Van den Grooten Oorlog » était présenté à Kemmel. Ce même jour, le public a aussi pu assister à la création mondiale de la pièce de théâtre « Nooit brengt een Oorlog Vrede » (Jamais une Guerre n’apporte la Paix). Ce livre et cette production théâtrale étaient le fruit du travail du Elfnovembergroep (Groupe du 11 novembre), groupe fondé par l’association « Opbouwwerk Heuvelland » dans le but de célébrer en 1978 le soixantième anniversaire de l’Armistice et surtout aussi de renforcer la mémoire de cette guerre mondiale.

Le « Elfnovembergoep » s’est efforcé de réunir les témoignages de personnes qui ont elles-mêmes vécu la guerre. Il s’est attaqué à la guerre mondiale pour une faire une histoire de gens communs, des gens qui ont absolument été pris au dépourvu par un conflit qui allait bouleverser leur existence.

Le livre a été plusieurs fois réédité et a atteint de très nombreux lecteurs, même en dehors du Westhoek. Une nouvelle réédition de « Van den Grooten Oorlog », la sixième, augmentée de nouveaux récits, a vu le jour en 2016. Marieke Demeester, responsable de l’adaptation et de l’écriture des différents récits, note dans la préface qu’il s‘agit « d’histoires personnelles, souvent anecdotiques, mais en même temps représentatives de toute une génération ».

En 2018 est enfin sortie une traduction française de ce livre sous le titre « Témoignages de la grande Guerre ». La traduction est de Noëlle Michel, une Française qui habite à Gand. L’édition française a été augmentée de quelques nouvelles histoires.

Notre prochain annuaire, De Franse Nederlanden-Les Pays-Bas Français, à paraître vers le 15 septembre, évoquera également la Première Guerre mondiale. Wim Chielens y termine sa série sur les lieux de mémoire de la première Guerre mondiale par un article sur les monuments érigés peu après 1918. Et Thomas Beaufils y commente le journal de sa grand-mère qui a fui Linselles le 30 septembre 1918 pour aboutir finalement à Herentals. Là aussi, il s’agit de l’histoire d’une famille toute simple, fuyant la violence de la guerre. Cent ans après, elle demeure poignante et d’une actualité brûlante.

Malegijs vzw, Wijtschatestraat 2/B, 8956 Kemmel
malegijsboeken@gmail.com
www.11nov.org