De Franse Nederlanden - Les Pays-Bas Français

Tweetalige blog (Frans en Nederlands) gelinkt aan het jaarboek De Franse Nederlanden-Les Pays-Bas Français, dat handelt over de relaties tussen Noord-Frankrijk en het Nederlandse taalgebied.

 • 8 februari 2019

"Een Vlaamse flirt" op de Boekenbeurs van Brussel - “Un Flirt flamand” à la Foire du livre de Bruxelles

"Een Vlaamse flirt" op de Boekenbeurs van Brussel - “Un Flirt flamand” à la Foire du livre de Bruxelles

Van 14 tot en met 17 februari zal Ons Erfdeel vzw, de Vlaams-Nederlandse culturele instelling die o.a. het jaarboek De Franse Nederlanden-Les Pays-Bas Français en het tijdschrift Septentrion publiceert, zoals al vele jaren weer aanwezig zijn op de (Franstalige) boekenbeurs van Brussel, die georganiseerd wordt in Tour & Taxis. Kom ons bezoeken op onze stand (nr. 132). U vindt er vooral onze publicaties in het Frans.

Du 14 au 17 février inclus, "Ons Erfdeel vzw", l’institution culturelle flamando-néerlandaise éditrice des annales De Franse Nederlanden-Les Pays-Bas Français et de Septentrion, sera fidèle à son rendez-vous annuel à la Foire du livre de Bruxelles qui est organisée sur le site de Tour & Taxis.

 • 29 januari 2019

De keuze van Annie Degroote: het noorden zoals we het graag zien - Le choix d’Annie Degroote : le Nord comme nous l’aimons

De keuze van Annie Degroote: het noorden zoals we het graag zien - Le choix d’Annie Degroote : le Nord comme nous l’aimons

Begin van deze week signaleerden we een mooi boek over de Franse Nederlanden dat enkel in het Nederlands te lezen is, vandaag hebben we het over een gelijkaardig boek dat alleen in het Frans bestaat. De bekende schrijfster Annie Degroote, van wie de roots in Hazebroek liggen, heeft de mooie bloemlezing Le Nord comme ils l’ont aimé samengesteld met teksten van auteurs over hun geliefde Noord-Frankrijk.

Au début de la semaine, nous avons signalé la parution d’un beau livre sur les Pays-Bas français, disponible seulement en néerlandais. Aujourd’hui nous aimerions présenter un ouvrage de même nature mais n’existant qu’en français. La célèbre romancière Annie Degroote,  aux racines hazebrouckoises, a réuni dans  Le Nord comme ils l’ont aimé un superbe florilège de textes d’écrivains sur le Nord cher à leur cœur.

 • 27 januari 2019

Een ode aan de polyfonie en aan het landschap van Frans-Vlaanderen - Une ode à la polyphonie et au paysage de la Flandre française

Een ode aan de polyfonie en aan het landschap van Frans-Vlaanderen - Une ode à la polyphonie et au paysage de la Flandre française

Op 29 oktober jl. plaatste ik een kort blogbericht over het boek Het landschap van de polyfonisten van Paul Van Nevel en beloofde dat er later een meer uitgebreide recensie zou volgen. Deze bespreking, van de Vlaamse muziekjournalist Rudy Tambuyser, kunt u nu hier lezen.

Le 29 octobre dernier, j’ai publié un bref article de blog sur l’ouvrage Het landschap van de polyfonisten (Le paysage des polyphonistes) de Paul Van Nevel en indiquant que nous avions l’intention de revenir dans ce blog sur ce livre pour une analyse plus approfondie.  Vous pouvez désormais lire ce compte rendu du journaliste musical flamand Rudy Tambuyser.

 • 25 januari 2019

Rijsel is niet Spaans - Lille n’est pas espagnol

La Voix du Nord sprak onlangs met de journalist Jean-Yves Méreau. De aanleiding van dit interview was zijn artikel in het jaarboek De Franse Nederlanden-Les Pays-Bas français over de Spaanse aanwezigheid in Noord-Frankrijk. Méreau herhaalt zijn stelling dat deze Spaanse invloed een mythe is. Er is zelfs nooit een Spaanse bezetting geweest, stelt hij. Rijsel behoorde toe aan de Spaanse kroon, maar dat kan je niet gelijkstellen met een bezetting. Rijsel is voor he…

 • 24 januari 2019

Ons Erfdeel en Poëziecentrum zoeken jong Vlaams en Nederlands talent voor ‘Bewogen Verzen’ - Où sont les vidéastes et les jeunes passionnés de poésie ?

                Er worden ontzettend veel mooie gedichten geschreven die helaas nog teveel alleen gelezen worden door een beperkte groep van vaak dezelfde mensen. Ons Erfdeel vzw en Poëziecentrum vzw willen jongeren uit de Lage Landen warm maken voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie met het videogedichtenproject ‘Bewogen Verzen’. Ze doen daarvoor een oproep naar jonge poëziefans en videomakers, met de steun van het …

 • 16 januari 2019

Luchtvervuiling in Rijsel neemt dramatische proporties aan - La pollution de l’air à Lille devient dramatique

Luchtvervuiling in Rijsel neemt dramatische proporties aan - La pollution de l’air à Lille devient dramatique

Op 14 december jl. registreerde men in Rijsel voor de zestigste keer in 2018 een overschrijding van de milieunormen inzake fijn stof (PM 2,5). De Wereldgezondheidsorganisatie bepaalt dat deze norm maximaal drie keer per jaar mag worden overschreden.

Le 14 décembre  dernier, Lille a enregistré son 60e pic de pollution aux particules fines (PM 2,5) depuis le début de l’année 2018. L’Organisation mondiale pour la santé  recommande de ne pas dépasser ce seuil plus de trois fois par an.

 

 • 9 januari 2019

Bij het verschijnen van Woordenboek van 't West-Vlamsch - Dictionnaire du flamand occidental - À la sortie du dictionnaire Woordenboek van 't West-Vlamsch - Dictionnaire du flamand occidental

Bij het verschijnen van Woordenboek van 't West-Vlamsch - Dictionnaire du flamand occidental - À la sortie du dictionnaire Woordenboek van 't West-Vlamsch - Dictionnaire du flamand occidental

Kort voor nieuwjaar werd het nieuwe Woordenboek van 't West-Vlamsch - Dictionnaire du flamand occidental voorgesteld. Dit woordenboek is uitgegeven door de Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele en bevat 23 500 woorden waarvan 12 300 in het Vlaams. Er werd acht jaar aan gewerkt. Het nieuwe woordenboek telt 672 pagina’s en kan worden besteld bij de Akademie. Naar aanleiding van deze publicatie en van enkele uitspraken in de pers van de voorzitter van de Akademie…

 • 30 december 2018

2019

De redactie van het jaarboek De Franse Nederlanden-Les Pays-Bas Francais wenst U een gelukkig en gezond 2019.

La rédaction des annales De Franse Nederlanden-Les Pays-Bas Français vous présente ses meilleurs voeux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année 2019.