Éric Vanneufville over de taal en de legendes van Vlaanderen - Éric Vanneufville à propos de la langue et des légendes de Flandre

Éric Vanneufville over de taal en de legendes van Vlaanderen  -  Éric Vanneufville à propos de la langue et des légendes de Flandre

Éric Vanneufville is een zeer bezige bij. Al sinds vele jaren heeft deze historicus zich ontwikkeld tot de Franse specialist van de geschiedenis van Vlaanderen. Hij publiceerde meer dan twintig werken over Vlaanderen, vaak geschreven voor een groot publiek. Onlangs verscheen hierover bij de Bretoense uitgever Yoran Embanner zijn nieuwste boek: Légendes de Flandre. Lees hier een korte bespreking van dit boek door Jan Deloof.

Dit weekend werd Vanneufville ook geïnterviewd door een journaliste van La Voix du Nord. Naar aanleiding van de recente publicatie van het Woordenboek van ’t West-Vlamsch is in Frans-Vlaanderen een discussie ontstaan over welke taal er moet onderwezen worden: het Nederlands of het Vlamsch. Vanneufville toont dat hij op de hoogte is van de situatie in (Belgisch)-Vlaanderen en neemt een pragmatisch en correct standpunt is. Lees hier het interview.

 

Éric Vanneufville est infatigable à la tâche. Depuis de longues années, cet historien est spécialiste de l’histoire de Flandre. Il a publié plus de vingt livres sur la Flandre, souvent pour le grand public. Son dernier ouvrage, intitulé Légendes de Flandre, est paru chez l’éditeur breton Yoran Embanner. Vous pouvez lire ici le bref compte qu’en fait Jan Deloof.

Ce week-end, Vanneufville a également été interviewé par  une journaliste de La Voix du Nord. La récente publication du Grooten Woordenboek van ’t West-Vlamsch (Grand Dictionnaire du flamand occidental de France) a en effet suscité un débat sur la langue à enseigner dans la région : le néerlandais ou le flamand français. Vanneufville montre qu’il connaît bien la situation en Flandre belge et a adopté un point de vue  pragmatique et correct. Lisez ici cette interview.