Een strategie voor de Eurometropool - Une stratégie pour l'Eurométropole

De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai publiceerde net in “De Eurometropool. Acties en strategie” zijn beleidsvisie. Het document bevat ideeën voor acties op korte termijn, een strategie ter voorbereiding van de volgende Europese programmaperiode 2014-2020 en formuleert ook perspectieven die tegen 2030 vorm zouden moeten krijgen. De Eurometropool wil de verschillende belanghebbende partijen met elkaar in contact brengen en een netwerk opzetten. Ze wil de kennis in verschillende sectoren centraliseren, expertise met elkaar in verbinding stellen en instaan voor de coördinatie en de ontwikkeling van verschillende projecten.

Het document geeft mooi aan wat de Eurometropool vandaag al heeft verwezenlijkt, wat in de steigers staat en wat op korte of wat langere termijn uitgewerkt zal worden.

Een boeiend document voor iedereen die in de grensoverschrijdende samenwerking geïnteresseerd is, ook al zou een ietsje minder managementjargon de leesbaarheid zeker verhogen.

L’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai vient de publier récemment « L’Eurométropole.  Actions et stratégie », rapport dans lequel elle expose sa future politique de cohésion. Le document renferme des idées d’action à court terme ainsi qu’une stratégie pour la prochaine période de programmation européenne 2014-2020. Il fournit aussi des perspectives destinées à prendre forme à l’horizon 2030. L’Eurométropole veut rapprocher les différentes parties concernées et créer un réseau. Elle désire centraliser les différents secteurs, procurer une synergie en matière d’expertise et assurer la coordination et le développement des différents projets.

Le document donne une bonne idée de ce que l’Eurométropole a déjà réalisé, ce qui est en cours de projet et ce qui doit être élaboré à court ou moyen terme.

C’est un document passionnant pour qui s’intéresse à la coopération transfrontalière, mais un usage plus modéré du jargon administratif en aurait certainement facilité la lecture.