Jelica Novaković en Paul Beers ontvangen Letterenfonds Vertaalprijzen 2014

Vandaag worden in Amsterdam de Letterenfonds Vertaalprijzen overhandigd aan Paul Beers en Jelica Novaković. Deze twee literair vertalers worden onderscheiden om de  kwaliteit van hun vertaaloeuvre en om hun inzet als ambassadeur voor het Nederlands en voor hun vakgebied. Beiden ontvangen een bedrag van 10.000 euro.

Jelica Novaković-Lopušina, pal voor het Nederlands in Servië
Jelica Novaković-Lopušina staat al meer dan twee decennia pal voor de Nederlandse taal en literatuur in Servië. Na haar middelbare-schoolopleiding in Den Haag en een studie Germanistiek in Belgrado en Berlijn, gaf ze in 1991 de aanzet tot het Servische jaarboek voor Nederlandstalige literatuur en cultuur Erazmo. Ze stelde bloemlezingen samen van Nederlandstalige literatuur in het Servisch en schreef voor Servischtaligen een lexicon van de Nederlandse en Vlaamse literatuur, een Nederlandse grammatica en een basiswoordenboek.

Naast haar wetenschappelijke carrière – ze is sinds de jaren negentig verbonden aan de Filologische faculteit van Belgrado; als oprichter van het eerste Lectoraat Nederlands in het toenmalige Joegoslavië, hoofddocent Nederlands en later als hoogleraar – is Novaković een veelzijdig vertaler van Nederlandstalige literatuur, met titels van onder anderen Hugo Claus, Adriaan van Dis, Willem Elsschot, Rodaan al Galidi, Jacob Israël de Haan, W.F. Hermans, Oek de Jong, Gerrit Kouwenaar, Nescio, Cees Nooteboom, Robert Vuijsje en Jan Wolkers.

Bijzondere vermelding verdient Gelukkig is wie bijtijds waanzinnig wordt, de gebundelde versie van het dagboek dat Novaković in de Vlaamse krant De Standaard bijhield ten tijde van de NAVO-bombardementen op Belgrado in 1999.

Novaković schreef ook een paar keer voor Ons Erfdeel zoals je hier kunt zien.

Oeuvrevertaler Paul Beers
Paul Beers is als vertaler uit het Duits en Frans een echte oeuvre-vertaler: hij verbindt zich aan zijn auteurs, met wie hij als het even kan ook een persoonlijke band opbouwt. Zo heeft hij in opeenvolgende decennia het oeuvre van de Poolse schrijver Witold Gombrowicz (1904-1969) en van de Oostenrijkers Ingeborg Bachmann (1926-1973) en Robert Menasse (1954) voor het Nederlandse taalgebied ontsloten; ook vertaalde hij egodocumenten van Thomas, Golo en Erika Mann. Als coredacteur was hij betrokken bij de hervertaling van het verzameld werk van Nietzsche en de publicatie van het complete werk van Sigmund Freud. De laatste tien jaar vertaalt hij regelmatig opera-libretto’s, bijvoorbeeld van Richard Wagner, Richard Strauss, Franz Schreker en de in september door de Nationale Opera opgevoerde Gurre-Lieder.

Typerend is, tot slot, zijn permanente strijdbaarheid voor de beroepsgroep. Uit het juryrapport van de vertaalprijs: “vanaf de jaren zeventig heeft Beers met grote regelmaat de publiciteit gezocht om aandacht te vragen voor de ondergewaardeerde positie van de vertaler, zowel in immateriële als in materiële zin.”

De Letterenfonds Vertaalprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een literair vertaler in het Nederlands en eens in de twee jaar aan een literair vertaler uit het Nederlands. Meer informatie, onder meer over de jury, staat op de website van het Nederlands Letterenfonds.

Blijf op de hoogte

Abonneer je op de RSS-feed