Lees alle Ons Erfdeel-recensies van de reeks ‘Geschiedenis van de Nederlandse literatuur’

Lees alle Ons Erfdeel-recensies van de reeks ‘Geschiedenis van de Nederlandse literatuur’

Een van de opvallendste artikelen in het pas verschenen Ons Erfdeel 4/2017 is van de hand van Matthijs de Ridder. In het stuk ‘Grensgeschillen’ werpt hij een kritische blik op de begin dit jaar voltooide Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, een prestigieuze, tien delen tellende boekenreeks, opgestart onder de vleugels van de Taalunie en verschenen bij Uitgeverij Prometheus.

De Ridder stelt vragen bij het uitgangspunt van de reeks, door de hoofdredacteuren in de verantwoording geformuleerd als volgt: 

De Geschiedenis van de Nederlandse literatuur heeft zich, zoals hiervóór al aangegeven, uitgaande van de historische eenheid van het Nederlandse taalgebied in Europa, niet veel willen aantrekken van de in 1839 getrokken staatsgrens tussen Nederland en België/Vlaanderen. Ze heeft juist speciale aandacht voor de literaire samenhang tussen het Noorden en het Zuiden.

De kritiek van Matthijs de Ridder: 

De formulering is opmerkelijk. Wie zich niet al te veel van een staatsgrens wil aantrekken, negeert immers de politieke, economische, ideologische en uiteindelijk poëticale consequenties ervan. De redactie doet het voorkomen alsof een gezamenlijke behandeling van de Nederlandstalige literatuur uit Nederland en Vlaanderen eigenlijk niet samengaat met de erkenning van het feit dat het taalgebied grosso modo is opgedeeld in twee staatkundige entiteiten. Of anders geformuleerd: de geschiedenis van de unitaire literatuur lijkt alleen te kunnen bestaan als de staatsgrenzen worden vervangen door de grenzen van de literatuur.

Het stuk van Matthijs de Ridder vind je hier (€).

Alle afzonderlijke delen zijn in de loop der jaren besproken in Ons Erfdeel. Op onze website vind je een overzicht van de recensies, die allemaal integraal te lezen zijn: www.onserfdeel.be/nl/literatuurgeschiedenis.

Blijf op de hoogte

Abonneer je op de RSS-feed