Marnixring deelt boeken uit - Le Marnixring distribue des livres

Marnixring deelt boeken uit  -  Le Marnixring distribue des livres

228 Frans-Vlaamse bibliotheken zullen een dezer dagen twee boeken ontvangen: Vous avez dit néerlandais van Wim Daniëls en Olla Vogala : L'histoire de la langue des Flamands, en France et ailleurs van Wido Bourel. Dit is een geschenk van de Marnixring Internationale Serviceclub n.a.v. van zijn 50e verjaardag. Marnixring Internationale Serviceclub is een organisatie die zich ten dienste stelt van de Nederlandse taal en cultuur. Ze heeft meer dan 1300 leden, vooral in Vlaanderen, maar er zijn ook afdelingen in Nederland, Frans-Vlaanderen en Zuid-Afrika. De naam van deze vereniging verwijst naar Philips van Marnix, heer van Sint-Aldegonde, een 16de-eeuwse schrijver, diplomaat, geleerde en raadgever van Willem van Oranje.

Vous avez dit néerlandais van Wim Daniëls is een uitgave van Ons Erfdeel vzw, die ook het jaarboek De Franse Nederlanden-Les Pays-Bas Français uitgeeft. De auteur schetst het ontstaan en de geschiedenis van deze taal en geeft er ook de belangrijkste kenmerken van. Van deze publuicatie bestaat ook een versie in het Nederlands, Duits en Engels.

Over het boek Olla Vogala kunt u hier een bespreking lezen.

Met het aanbieden van deze publicaties hoopt Marnixring Internationale Serviceclub Frans-Vlaamse lezers te verleiden om Nederlands te leren en zo bij te dragen aan een culturele verrijking over de staats- en taalgrens heen.

Un de ces jours, 228 bibliothèques en Flandre française recevront chacune deux livres : Vous avez dit néerlandais de Wim Daniëls et Olla Vogala : l’histoire de la langue des Flamands, en France et ailleurs de Wido Bourdel. Il s’agit d’un cadeau offert par le Marnixring Internationale Serviceclub à l’occasion de son 50ème anniversaire. Le Marnixring Internationale Serviceclub est une organisation au service de la langue et de la culture néerlandaises. Elle compte plus de 1 300 membres, surtout en Flandre, mais il existe aussi des sections aux Pays-Bas, en Flandre française et en Afrique du Sud. Le nom de cette association se réfère à Philippe de Marnix, seigneur de Sainte-Aldegonde, un écrivain du XVIe siècle, qui fut aussi diplomate, homme de sciences et conseiller de Guillaume d’Orange.

Vous avez dit néerlandais de Wim Daniëls est publié par Ons Erfdeel vzw qui est également l’éditeur des annales De Franse Nederlanden-Les Pays-Bas Français. L’auteur y décrit les origines et l’histoire de cette langue dont il évoque aussi les principales caractéristiques.

Le lecteur trouvera ici un commentaire sur Olla Vogala.

Par le biais de ce cadeau, le Marnixring Internationale Serviceclub espère amener des lecteurs franco-flamands à apprendre le néerlandais et contribuer ainsi à un enrichissement culturel au-delà les frontières nationales et linguistiques.