Minister-president Geert Bourgeois over zijn favoriete leraar Nederlands - Le ministre-président Geert Bourgeois évoque son professeur de néerlandais préféré

Minister-president Geert Bourgeois over zijn favoriete leraar Nederlands  -  Le ministre-président Geert Bourgeois évoque son professeur de néerlandais préféré

De Vlaamse Minister-president Geert Bourgeois werd zaterdagochtend in het programma De Taalstaat op de Nederlandse omroep radio1 geïnterviewd. Het programma is voor het vijfde jaar op rij op zoek naar de beste Leraar Nederlands van Nederland en België. Als voorbereiding op de uiteindelijke verkiezing spreekt presentator Frits Spits met een aantal bekende Nederlanders en Vlamingen over hun favoriete leraar Nederlands. Geert Bourgeois heeft het daarbij uiteraard over Cyriel Moeyaert die hem tijdens zijn studietijd aan het college in Izegem de vakken Nederlands, Latijn, Grieks en godsdienst heeft onderwezen. Hij noemt Cyriel Moeyaert “een baanbreker die hele generaties correct Nederlands heeft geleerd”. Bourgeois spreekt zich ook scherp uit tegen het gebruik van de tussentaal in Vlaanderen. “Ofwel spreek je een standaardtaal, ofwel spreek je een dialect”, zegt hij . Een standpunt dat hij zonder enige twijfel deelt met zijn vroegere leraar.

Geert Bourgeois wijst op de twee passies van Moeyaert: het standaard Nederlands én het Nederlands zoals dat in Frans-Vlaanderen werd (wordt) gesproken. Moeyaert heeft vele jaren lang een rubriek gehad in Ons Erfdeel en in het jaarboek De Franse Nederlanden-Les Pays-Bas Français over de Nederlandse schrijftaal van de Westhoek in Frankrijk. Zie o.a. hier.

U kunt hier het interview met Geert Bourgeois beluisteren (uitsluitend in het Nederlands).

 

Le ministre-président de Flandre, Geert Bourgeois, a été interviewé dans l’émission de radio néerlandaise  De Taalstaat (L’état de notre langue). Pour la cinquième année consécutive, cette émission de Radio 1 cherche à trouver le meilleur professeur de néerlandais aux Pays-Bas et en Belgique. Avant l’élection finale, le présentateur, Frits Spits, s’entretient avec des personnalités néerlandaises et flamandes sur leur professeur de néerlandais préféré.

Geert Bourgeois a donc évoqué à cette occasion Cyriel Moeyaert, qui a été son professeur de néerlandais, de latin, de grec et de religion au collège d’Izegem. Il a déclaré que Cyriel Moeyaert  était un “pionnier qui a enseigné le bon néerlandais à des générations d’élèves ». Bourgeois a fustigé l’emploi d’une « langue intermédiaire » en Flandre : « Ou on parle une langue standard ou on parle un dialecte », estime-t-il. Un point de vue qu’il partage sans conteste avec son ancien professeur.

Geert Bourgeois a rappelé les deux passions de Moeyaert : le néerlandais standard et le néerlandais parlé en Flandre française. Cyriel Moeyaert a tenu pendant des années une rubrique dans la revue Ons Erfdeel et les annales bilingues De Franse Nederlanden-Les Pays-Bas Français consacrée au néerlandais écrit dans le Westhoek français. Cliquez ici.

Vous pouvez écouter ici (en néerlandais seulement) l’interview avec Geert Bourgeois.