Nieuw Vlaams-Nederlands tijdschrift 'Ruimte & maatschappij'

Ruimte & Maatschappij – Vlaams-Nederlands tijdschrift voor ruimtelijke vraagstukken is een nieuw Vlaams-Nederlands tijdschrift dat sinds september 2009 bestaat. Het richt zich niet alleen op een publiek van Nederlanders en Vlamingen, maar is ook in redactioneel en inhoudelijk opzicht Vlaams-Nederlands samengesteld. Het nieuwe blad, dat uitgegeven wordt bij uitgeverij Garant in Antwerpen & Apeldoorn, wil "wetenschappers en praktijkmensen een Nederlandstalig forum bieden voor hoogstaand wetenschappelijk en maatschappelijk debat en reflectie over de ruimtelijke uitdagingen van de 21ste eeuw", zo luidt het in de redactionele "blikopener". Het tijdschrift zal vier maal per jaar verschijnen, en bevat telkens tachtig pagina's die gevuld worden met gedegen, wetenschappelijk onderbouwde artikelen over "de ruimtelijke aspecten van wonen, economie, mobiliteit, toerisme en vrije tijd, natuur, landbouw, kunst en cultuur, technologie, migratie, onderwijs, politiek, enz." De redactie staat onder leiding van de Gentse hoogleraar en onderzoeker Pascal De Decker, en verenigt mensen uit de belangrijkste Vlaamse en Nederlandse onderzoeksinstituten en overheden.

Van Ruimte en planning naar Ruimte & maatschappijRuimte & maatschappij is gegroeid uit de redactie van het Vlaamse blad Ruimte en planning (vroeger: Planologisch nieuws). Daarin stonden af en toe ook Nederlandse bijdragen van Nederlandse auteurs, maar het nieuwe Ruimte & Maatschappij wil daarin veel verder gaan. De inhoud van het eerste nummer (september 2009) getuigt daarvan, met bijdragen over "Achterstelling op het Vlaamse platteland", "Betaalbaarheid van het wonen" [in Vlaanderen en Nederland], "Verleid op de tekentafel" [over de kracht van ontwerpen als basis voor beleidsbeslissingen in Nederland], enz.

Plannen over de grensOverigens staat dit nieuwe tijdschrift niet alleen. Planners kijken wel vaker over de Vlaams-Nederlandse grens. Niet alleen gebiedsgericht (in verband met grensoverschrijdende regio's, zoals de Scheldemond), maar ook fundamenteel. Ondanks (of misschien net door?) de totaal verschillende planningsculturen in Vlaanderen en Nederland, bestaat er wel meer Nederlands-Vlaamse samenwerking in de plannerswereld. De jaarlijkse "Plandagen" (vroeger "Planologische discussiedagen"), een initiatief van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP), zijn daar een mooi voorbeeld van. Overigens werd de Plandag 2009 met deBuren als sponsor op 7 mei in de Brusselse KVS gehouden. Bij die jaarlijkse Plandagen horen ook talrijke Vlaamse en Nederlandse wetenschappelijke bijdragen en ontwerpopgaven, die leiden tot Plandagprijzen, Jonge Planologenprijzen en Prijzen voor de Ontwerpopgaven.

Via deze link kunt u een folder downloaden met alle nodige informatie over het nieuwe blad. [Bericht geschreven door Jef Van Staeyen]

Blijf op de hoogte

Abonneer je op de RSS-feed