Nieuwe gouverneur voor West-Vlaanderen - Un nouveau gouverneur pour la Flandre-Occidentale

Carl Decaluwé wordt de nieuwe gouverneur van de provincie West-Vlaanderen. Hij volgt op 1 fabruari 2012 Paul Breyne op die dan met pensioen gaat. Decaluwé werd in 1960 geboren in Kortrijk en zetelt al sinds 1995 voor de CD&V in het Vlaamse parlement en sinds 2001 in de Kortrijkse gemeenteraad.

 

Paul Breyne (°1947) was sinds 1997 gouverneur van West-Vlaanderen. Daarvoor was hij ook korte tijd minister van huisvesting en burgemeester van Ieper. Breyne was ook voor een periode van vijf jaar (2005-2010) coördinator voor de Vlaamse regering van de grensoverschrijdende en interregionale samenwerking met Noord-Frankrijk. Begin 2010 werd deze opdracht met twee jaar verlengd tot aan de pensionering van Breyne begin 2012. Of de nieuwe gouverneur deze taak ook overneemt is nog niet bekend. Als coordinator speelde Breyne een vooraanstaande rol bij de totstandkoming van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tourcoing en de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale.

Blijkbaar zit coördineren hem in het bloed, want hij wordt na zijn pensionering het hoofd van het organisatiecomité voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Hij zal de verschillende initiatieven in de regio tijdens die belangrijke herdenkingsperiode moeten coördineren.

 

 

Carl Decaluwé sera le nouveau gouverneur de Flandre-Occidentale. Il succèdera le 1er février 2012 à Paul Breyne, qui prend sa retraite. Decaluwé est né en 1960 à Courtrai et siège depuis 1995 au Parlement flamand en qualité de membre du parti démocrate-chrétien et flamand (CD & V), et depuis 2001 au conseil communal de Courtrai.

Paul Breyne (°1947) occupe les fonctions de gouverneur de Flandre-Occidentale depuis 1997. Auparavant, il a été durant une courte période ministre du Logement et maire d’Ypres. Paul Breyne a également associé son nom pendant cinq ans (2005-2010) à celui de coordinateur pour le Gouvernement flamand de la coopération transfrontalière et interrégionale avec la Région Nord-Pas-de-Calais. Au début de l’année 2010, cette mission a été prolongée de deux ans jusqu’au départ à la retraite de Paul Breyne, fin janvier 2012. On ne sait pas encore si le nouveau gouverneur reprendra cette mission. En tant que coordinateur, Paul Breyne a joué un rôle éminent dans la gestation de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tourcoing et le GECT (groupement européen de coopération transfrontalière) West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale.

Apparemment, il a un sens inné de la coordination, car à sa retraite il prendra la tête du Comité d’organisation de la commémoration de la Première Guerre mondiale. Il devra coordonner différentes actions dans la région au cours de cette importante période à venir marquant le centenaire de la Grande Guerre.