POEM OF THE DAY: ‘Shall I Walk with You Some of the Way?’ (Hagar Peeters)

POEM OF THE DAY: ‘Shall I Walk with You Some of the Way?’ (Hagar Peeters)

During Poetry Week, which runs from 31 January to 6 February, we treat you every day to beautiful verses by a contemporary poet from Flanders or the Netherlands. Today you can read ‘Shall I Walk with You Some of the Way?’ (‘Zal ik nog een eindje met je meelopen?') by Hagar Peeters (°1972) from the recently published volume of selected poems City of Sandcastles (Shoestring Press, 2018).

 

 

 

 

‘SHALL I WALK WITH YOU SOME OF THE WAY?’

Why not. You may walk with me as far as the traffic lights,
or as far as the very next underpass.
As far as the third street on the right,
as far as the entrance to the park.
As far as the hospital, as far as beyond
the hospital, right up to my front door.

You may walk with me as far as inside my room,
as far as a glass of something or other,
as far as when I’ve brushed my teeth
or when the first morning light
falls on the chair with the clothes.

As far as when the construction workers start their day,
as far as when school opens,
the civil servants have their break,
the shops close
or as far as the departure of the last slow train.

As far as after waking up but before breakfast,
as far as after breakfast but before lunch,
as far as after lunch but before supper
you may walk with me.

Translated by Judith Wilkinson

 

 

ZAL IK NOG EEN EINDJE MET JE MEELOPEN?

Ja hoor. Je mag meelopen tot het stoplicht,
of tot de eerstvolgende tunnel.
Tot de derde straat rechts,
tot de ingang van het park.
Tot bij het ziekenhuis, tot voorbij
het ziekenhuis, tot aan mijn huisdeur.

Je mag meelopen tot in mijn kamer,
tot het glaasje van het een of ander,
tot ik mijn tanden heb gepoetst
of tot het eerste ochtendlicht
over de stoel met kleren valt.

Tot de bouwvakkers aan het werk gaan,
tot de school weer is begonnen,
de ambtenaren pauze houden
de winkels zijn gesloten
of tot de laatste stoptrein gaat.

Tot na het ontwaken maar voor het ontbijt,
tot na het ontbijt maar voor de lunch,
tot na de lunch maar voor het avondeten
mag je meelopen.

www.hagarpeeters.nl

Photo Hagar Peeters © Koos Breukel

Belangrijke blogartikelen

Blijf op de hoogte

Abonneer je op de RSS-feed