Shortlist Libris Literatuur Prijs: lees de Ons Erfdeel-recensies

De jury van de Libris Literatuur Prijs heeft een tweede selectie gemaakt: de longlist van 18 boeken is herleid tot een shortlist van zes titels. Een van de onderstaande auteurs (genderevenwicht: vijf mannen, één vrouw – territoriaal evenwicht: drie Vlamingen, drie Nederlanders) krijgt op 13 mei 50.000 euro.

Stefan Hertmans - Oorlog en terpentijn  (De Bezige Bij)
Besproken in Ons Erfdeel 1/2014 (februari). “Hertmans is wars van pathos, meer dan ooit excelleert hij in dit boek met een tegelijk nuchtere, objectiverende en uiterst precieze, poëtische stijl, een stijl die ver doordringt in de wereld van het objectieve maar tevens blijk geeft van het besef dat er altijd ongrijpbare, weemoedig stemmende resten blijven waar ook de meest verfijnde taal hulpeloos op afketst”, schrijft Cyrille Offermans over deze roman, waarvoor Stefan Hertmans vorige maand nog de Vlaamse Cultuurprijs voor Letteren - Proza 2012-2013 heeft gekregen. De volledige Ons Erfdeel-recensie kun je hier lezen.

Tom Lanoye - Gelukkige slaven (Prometheus)
Besproken in Ons Erfdeel 1/2014 (februari). “Wat echt blijft nazinderen, ook wanneer de thrillerplot in de herinnering van de lezer alweer is vervaagd, is Lanoye’s analyse van een wereld die de regels van het casino tot natuurwetten heeft opgetild, wars van alle menselijke consideratie”, schrijft Michiel Leen. De volledige recensie kun je hier lezen.

Marente de Moor - Roundhay, tuinscène (Querido)
Besproken in Ons Erfdeel 1/2014 (februari). “Roundhay, tuinscène is geen realistisch-historische roman, maar een beeldrijke vertelling zonder de pretentie een afbeelding van een vertrouwde werkelijkheid te zijn (…). Lichtvoetig en poëtisch schildert de roman een historisch drama”, schrijft Harold van Dijk. De volledige recensie staat hier.

Ilja Leonard Pfeijffer - La Superba (De Arbeiderspers)
Besproken in Ons Erfdeel 4/2013. “(...) het moet gezegd dat La Superba steeds charmanter wordt. Pfeijffer verdwijnt naar de achtergrond en de Genuezen zelf nemen zijn plaats achter het spreekgestoelte over. Er ontstaat een bonte wolk van kleurrijke stemmen (...)", schrijft Sebastiaan Kort. Lees de volledige recensie hier.

Jeroen Theunissen - De omwegen (De Bezige Bij)
Besproken in Ons Erfdeel 4/2013. “Er is een bescheiden buzz rond De omwegen, dat de grote doorbraak zou moeten worden voor Theunissen, een auteur die al sinds zijn debuut als veelbelovend wordt beschouwd. Het blijft de vraag of een zekere stilistische groei kan opwegen tegen de blijvende navelstaarderigheid van Theunissens thema’s”, schrijft Mark Cloostermans. Lees de volledige recensie hier.

Robbert Welagen - Het verdwijnen van Robbert (Nijgh & Van Ditmar)
In Ons Erfdeel 2/2014  (mei) staat een artikel over de vijf boeken die Welagen tot nu toe publiceerde. Over Het verdwijnen van Robbert schrijft Harold van Dijk: “De afkeer van ondernemingszin en het gebrek aan actie en plot hebben (…) iets weldadigs en vormen een bijna geëngageerde ondertoon in een tijdperk dat bol staat van prikkels, ons opzweept onze productiviteit te verhogen en dat ons bestaan tot economie reduceert. Maar aan de ander kant brengt de onwil van ambitieloze personages ook de urgentie en zeggingskracht van de roman in gevaar.” Lees de volledige tekst hier.

Blijf op de hoogte

Abonneer je op de RSS-feed