Vlaanderen blijft Annie Degroote inspireren - La Flandre continue d’inspirer Annie Degroote

Op 30 september verschijnt bij uitgeverij Calmann-Levy de roman “D’infinies promesses” van Annie Degroote. Vandaag woont Degroote in Parijs, maar haar Frans-Vlaamse routes laten haar niet los. Zij moet zowat de meest door Vlaanderen geïnspireerde auteur in Frankrijk zijn. Het  grootste gedeelte van haar romans hebben de geschiedenis van Vlaanderen, en van Frans-Vlaanderen in het bijzonder, als decor. Ook deze nieuwe roman speelt zich in het vijftiende-eeuwse Brugge en Rijsel af, met het weelderige huwelijk van Filips de Goede als achtergrond. Het is een historisch verhaal over liefde, geheimen, wraak en verraad in tijden van het Gulden Vlies. Op de cover staat een fragment van het beroemde schilderij “Het Portret van Giovanni Arnolfini en zijn vrouw” van Van Eyck. Een schilderij over liefde en trouw, maar misleidt  deze afbeelding op het omslag ons niet?

Annie Degroote zal de volgende dagen haar boek op verschillende plaatsen in Noord-Frankrijk komen presenteren. Zo zal ze op 1 oktober a.s. aanwezig zijn in de Furet du Nord in Rijsel en op 3 oktober in Atrecht (Arras). Wie meer over haar werk wil weten kan hier het artikel van Vic Nachtergaele in het jaarboek De Franse Nederlanden lezen. Wie haar werk in het Nederlands wil lezen, zal moeten wachten tot een Vlaamse of Nederlandse uitgever het wil vertalen en uitgeven. In het pas verschenen 40e jaarboek heeft zij een bijdrage geschreven over de reuzen in Frans-Vlaanderen. Als meter van “Jean-Charles”, de reus van de leerlingen van Steenvoorde, is zij een experte op dit gebied. Dit artikel en ook haar bijdrage in het boek “Grens/frontière” zijn wel in het Nederlands te lezen.

Le 30 septembre prochain, les éditions Calmann-Lévy publieront D’infinies promesses, d’Annie Degroote. Aujourd’hui, celle-ci vit à Paris, mais n’oublie pas ses racines, en Flandre française. Sans grand risque de se tromper, on peut dire qu’elle est l’auteur le plus inspiré par la Flandre en France. Ses romans, dans leur plus grande partie, ont pour cadre l’histoire des Flandres, notamment de la Flandre française. L’action de ce nouveau livre se déroule à Bruges et à Lille au XVe siècle, dans le faste des fêtes du mariage de Philippe le Bon. C’est un récit historique sur les thèmes de l’amour, du secret, de la vengeance et de la trahison à l’époque de la Toison d’or. La couverture dévoile un fragment du célèbre tableau de Van Eyck, « Les Époux Arnolfini ». Une peinture évoquant l’amour et la fidélité, mais cette représentation sur la couverture ne nous induit-elle pas en erreur ?

D’ici quelques jours, Annie Degroote viendra présenter son roman dans différentes ville du Nord-Pas-de-Calais. Elle sera ainsi le 1er octobre au Furet du Nord à Lille et le 3 octobre à Arras. Pour en savoir davantage sur son œuvre, cliquer ici et lisez l’article de Vic Nachtergaele, paru dans les annales De Franse Nederlanden–Les Pays-Bas Français. Mais pour lire Annie Degroote en néerlandais, il faudra attendre qu’un éditeur flamand ou néerlandais se décide à faire traduire et éditer ses textes. Dans le 40e numéro des annales, elle a écrit un article sur les géants de Flandre française. Marraine de « Jean-Charles », le géant des écoliers de Steenvoorde, c’est une spécialiste en la matière. Cet article ainsi que celui qu’elle a écrit dans l’ouvrage Frontière/Grens sont, eux, disponibles en néerlandais.