Willem bedankt: Nederlandse koning krijgt standbeeld in Gent

Willem bedankt: Nederlandse koning krijgt standbeeld in Gent

Vandaag, 20 oktober, wordt in Gent een standbeeld onthuld voor koning Willem I. Zo brengt de stad hulde aan de vorst wiens beleid tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830) grote welvaart bracht. De plechtige onthulling gaat gepaard met allerlei feestelijkheden. In de protestantse kerk in de Brabantdam zijn ook de foto’s te zien die fotograaf Michiel Hendryckx heeft gemaakt voor het boek Het (On)Verenigd Koninkrijk (Ons Erfdeel vzw, 2015).

Foto bovenaan © Michiel Hendryckx

Willem heeft er voor gezorgd dat in 1817 in Gent een universiteit werd opgericht. Hij liet ook het kanaal Gent-Terneuzen graven, waardoor de stad rechtstreekse toegang tot de zee kreeg. Gent werd daardoor een belangrijke haven. De koning stimuleerde ook sterk de textielindustrie. Het verwondert dan ook niet dat hij nu van op zijn sokkel kijkt naar de oude Lousbergfabriek, een van de grootste textielbedrijven uit die tijd. Vandaag is daar een grote school gevestigd.

Het initiatief voor dit standbeeld werd niet door het stadsbestuur genomen. Het is het Willem bedankt, onder de leiding van de Gentse emeritus hoogleraar Alexander-Karel Evrard, dat zich al vele jaren inzet om het negatieve beeld dat de Belgische geschiedschrijving over Willem 1 overheerst te corrigeren en vooral om de Gentse bevolking te wijzen op de grote betekenis van deze vorst voor hun stad. Begin dit jaar werd overigens al een straat naar hem genoemd.

Via crowdfunding, giften en een bijdrage van de Vlaamse regering werd 25.000 € opgehaald. De opdracht werd toevertrouwd aan de beeldhouwer Guy du Cheyne. In 2015 waren de beeldhouwer en bronsgieter klaar, maar het duurde nog tot de werken aan de Nederschelde in Gent beëindigd waren en de Leie en de Schelde weer in elkaar vloeiden, voordat het standbeeld ook geplaatst kon worden. Het is een zeer klassiek beeld geworden. De beeldhouwer liet zich inspireren door een portret van Joseph Paelinck, de hofschilder van Willem. In zijn rechterhand houdt de vorst een oorkonde van Gent vast.

                                           

                                                   © Willem bedankt

Gent werd altijd de meest orangistische stad van België genoemd. Tot ver na de onafhankelijkheid van België bleef een aanzienlijk deel van de bevolking trouw aan de Nederlandse vorst. Zelf tot op vandaag noemen verschillende Gentenaars zich “orangist”. Voor hen is het morgen een hoogdag. Het volledige programma is hier te vinden: willembedankt.org.

Meer informatie over Willem I en het Verenigd Koninkrijk vind je hier en hier.

 

Blijf op de hoogte

Abonneer je op de RSS-feed