Bij bijzondere gelegenheden – een verjaardag, een opvallend artikel, een overlijden, een herdenking – publiceert Ons Erfdeel een digitaal dossier over een schrijver of thema. Daarin staan alle relevante stukken uit het rijke archief van het tijdschrift. Hierna staat een overzicht van deze online dossiers.

 

© Gerrit Op De Beeck

Tone Brulin

Tone Brulin is overleden. De schrijver, regisseur, acteur en scenograaf werd 92. Hij was geen theatervernieuwer in de enge zin van het woord. Zijn kosmopolitisme bracht hem in contact met de verschillende fases van naoorlogse theateravant-garde. Hij introduceerde nieuwe inzichten, nieuwe namen, nieuwe thema’s en nieuwe theatervormen in het Vlaamse theater.

www.onserfdeel.be/nl/tone-brulin

 

 

Flirt Flamand

Op de Foire du Livre 2019 in Brussel stond de Vlaamse literatuur in de kijker onder de titel Flirt Flamand. Op deze pagina geven we een overzicht van alle auteurs die in Brussel te gast waren (of van wie het werk werd behandeld) en die ook in Ons Erfdeel aan bod zijn gekomen. Je vindt er ook een video, geluidsopnamen en foto's van dit evenement.

www.onserfdeel.be/nl/flirtflamand

 

De Grote Oorlog

Tussen 2014 en 2018 is met talloze evenementen herdacht dat de Eerste Wereldoorlog een eeuw geleden leidde tot een nooit geziene vernieling van mens en landschap.

Honderd jaar na het einde van de wereldbrand publiceren we een bloemlezing van de beste teksten uit Ons Erfdeel en De Franse Nederlanden over de Grote Oorlog, die nu terug de geschiedenis in glijdt, maar die tot vandaag zijn schaduw werpt. Ook de literaire teksten uit onze theatervoorstelling Memory, let all slip kun je lezen.

www.onserfdeel.be/nl/degroteoorlog

 

Joke van Leeuwen © Mieke Meesen

Joke van Leeuwen - Veertig jaar scheppingsdrang

In 2018 is het veertig jaar geleden dat Joke van Leeuwen haar eerste boek publiceerde. Haar uitgebreide oeuvre omvat kinder- en jeugdboeken en dito poëzie, maar evengoed dichtbundels en romans voor volwassen.In Ons Erfdeel is daar heel wat van besproken, en Van Leeuwen schreef ook zelf stukken voor het blad.

www.onserfdeel.be/nl/joke-van-leeuwen

 

© KITLV, Leiden

Vijftig jaar Indische Letteren in Ons Erfdeel (1968–2018)

Dit dossier bevat een dertigtal artikelen over de Indische Letteren die in de afgelopen vijftig jaar in Ons Erfdeel zijn gepubliceerd. Het is een aanvulling op het artikel over de Indische Letteren in de 21ste eeuw, dat is verschenen in Ons Erfdeel 3/2018.

Het biedt een staalkaart van wat er in die periode over Indische schrijvers, schrijfsters en hun boeken en taal is gezegd en wat daar nu nog altijd interessant, belangrijk en lezenswaard aan is.

Het is een rijke oogst, met bijzondere hoogtepunten en primeurs, in een levende traditie die doorgaat op het pad dat Du Perron ons wees: Europees én Indonesisch, romantisch én realistisch, even rijk aan verbeelding en herinneringen als scherp van kritiek, bewegend van tempo doeloe naar postkoloniaal debat.

www.onserfdeel.be/nl/indische-letteren

 

De jaren 1960

Vijftig jaar na mei ’68 blikken we terug op de sixties en hun ambigue erfenis, met essays uit Ons Erfdeel en The Low Countries.

www.onserfdeel.be/nl/1968

 

© Willem-Jan Schipper

H.L. Wesseling (1937-2018)

Op deze pagina vind je drie beschouwingen die de Nederlandse historicus H.L. Wesseling (1937-2018) voor Ons Erfdeel schreef, recensies uit het tijdschrift van drie van zijn boeken en een uitgebreid portret van Wesseling als Nederlands historicus door vakgenoot Jo Tollebeek.

www.onserfdeel.be/nl/wesseling

 

Menno Wigman © Bianca Sistermans

Menno Wigman (1966-2018)

Na het vroegtijdige overlijden van Menno Wigman brachten we hulde aan deze dichter met een overzicht van alle Ons Erfdeel- en andere stukken over zijn werk.

www.onserfdeel.be/nl/menno-wigman

 

Renate Dorrestein © Merlijn Doomernik

Renate Dorrestein (1954-2018)

Op 4 mei 2018 overleed de Nederlandse schrijfster, journaliste en feministe Renate Dorrestein. Op deze pagina kun je alle artikelen lezen die over haar werk zijn gepubliceerd in Ons Erfdeel.

 
 
 
Miriam Van hee © Michiel Hendryckx

Miriam Van hee 

De Ultima voor de letteren 2017 is toegekend aan dichteres Miriam Van hee voor haar “unieke, enigszins verstilde oeuvre”. In dit dossier staat een overzicht van de vele stukken die Ons Erfdeel wijdde aan de verzen van Van hee.

www.onserfdeel.be/nl/miriam-van-hee

 

Hugo Claus © David Samyn

Hugo Claus (1929-2008)

Tien jaar terug overleed Hugo Claus. We hebben Ultima-laureaat Miriam Van hee, Dichter des Vaderlands Ester Naomi Perquin en Ellen Deckwitz naar hun favoriete Claus-gedicht gevraagd. Ook maakten we een bibliografisch overzicht van het belangrijkste dat Ons Erfdeel in de loop der jaren over Claus heeft gepubliceerd. Alle artikelen zijn online te lezen. Er is ook een fotodossier.

www.onserfdeel.be/nl/hugo-claus

 

Leonard Nolens

Dichter Leonard Nolens (Bree, 1947) heeft een eredoctoraat gekregen van de Universiteit Gent. Ter gelegenheid daarvan vind je op onze website een overzicht van alle artikelen die sinds 1978 over Nolens’ werk zijn verschenen in Ons Erfdeel. Alle teksten kun je online lezen.

www.onserfdeel.be/nl/leonard-nolens

 

Judith Herzberg © Mark Kohn

Judith Herzberg

Judith Herzberg ontvangt in 2018 de meest prestigieuze literaire bekroning in het Nederlandse taalgebied, de Prijs der Nederlandse Letteren. We geven een overzicht van haar oeuvre aan de hand van de artikelen uit het Ons Erfdeel-archief.

 

Hella Haasse (1918-2011)

Honderd jaar nadat in Batavia Hella Haasse werd geboren, schrijver van een groots en rijk oeuvre dat nationaal en internationaal gewaardeerd wordt, geven we een overzicht van alles wat in Ons Erfdeel is verschenen van en over de schrijfster. Alle artikelen zijn integraal online te lezen.

www.onserfdeel.be/nl/hellahaasse

 

Marguerite Yourcenar © Bernhard de Grendel

Marguerite Yourcenar (1903-1987)

Dertig jaar na het overlijden van Marguerite Yourcenar brengen we de belangrijkste artikelen samen die Ons Erfdeel vzw heeft gewijd aan deze grote schrijfster in Septentrion en De Franse Nederlanden-Les Pays-Bas Français. De redactie van Septentrion bracht in het najaar van 2017 leven en werk van Yourcenar op de planken. “L’être que j’appelle moi”. Le tour de la prison avec Marguerite Yourcenar werd opgevoerd in Parijs, Kortrijk en Sint-Jans-Cappel. In dit dossier kun je drie fragmenten én een integrale opvoering van deze theatervoorstelling bekijken.

www.onserfdeel.be/nl/marguerite-yourcenar

 

Geschiedenis van de Nederlandse literatuur

Nu de prestigieuze, door de Taalunie geïnitieerde boekenreeks Geschiedenis van de Nederlandse literatuur is voltooid, zetten we alle Ons Erfdeel-recensies van de afzonderlijke delen en een algemene beschouwing online.

www.onserfdeel.be/nl/literatuurgeschiedenis

 

Maarten ’t Hart © Tessa Posthuma de Boer

Maarten ’t Hart

Op deze pagina vind je een overzicht van alles wat Ons Erfdeel in de loop der jaren heeft gepubliceerd over de Nederlandse schrijver Maarten ’t Hart (°1944, Maassluis).

www.onserfdeel.be/nl/maartenthart

 

 

H.H. ter Balkt © Koninklijke Bibliotheek

H.H. ter Balkt (1938-2015)

Op 8 maart 2015 is de Nederlandse dichter H.H. ter Balkt overleden. Hij werd in 1938 geboren in Usselo en debuteerde in de jaren 1960 als Habakuk II de Balker. Op deze pagina vind je een overzicht van alles wat Ons Erfdeel in de loop der jaren heeft gepubliceerd over Ter Balkt.

www.onserfdeel.be/nl/hhterbalkt

 

 

Kees Fens (1929-2008)

Op deze pagina vind je een overzicht van alles wat Ons Erfdeel in de loop der jaren heeft gepubliceerd over Kees Fens, inclusief artikelen van de Nederlandse literatuurcriticus en essayist zelf.

www.onserfdeel.be/nl/keesfens

 

A. Alberts © Bert Nienhuis

A. Alberts (1911-1995)

Op deze pagina over A. Alberts duikt de jonge schrijver Thomas Heerma van Voss (1990, Amsterdam) in “het verstilde universum” van zijn collega.

www.onserfdeel.be/nl/a-alberts

 

Mark Insingel © Willy Dee

Mark Insingel

Op 3 mei 2015 werd de Vlaamse dichter Mark Insingel tachtig. Op deze webpagina brengen we alles bijeen wat in de loop der jaren over zijn oeuvre is gepubliceerd, inclusief een recente herlezing van zijn verzen. "Insingel heeft een unieke stem in de Nederlandse literatuur, en die eigenheid berust voor een groot deel in het consequente gebruik van circulariteit als esthetisch principe en in de bewerking van clichés."

www.onserfdeel.be/nl/mark-insingel

 

Gerard Walschap © Uitgeverij Vrijdag

Gerard Walschap (1898-1989)

Een overzicht van alle artikelen uit Ons Erfdeel van en over Gerard Walschap, die volgens Matthijs de Ridder "vette boeken" schreef.

www.onserfdeel.be/nl/gerardwalschap

 

De ontdekking van Moskou van Harry Mulisch

Tot twee keer toe is hij aangekondigd (in 1963 en 1981), maar in 2015 is hij echt verschenen: De ontdekking van Moskou, de roman waarmee Harry Mulisch jarenlang worstelde en die hij uiteindelijk nooit afwerkte. Onvoltooid, maar daarom niet oninteressant. Arnold Heumakers, een van de bezorgers van het boek en ook executeur-testamentair van Mulisch, noemt het in een uitgebreide beschouwing "een vruchtbare mislukking". Heumakers bezorgde De ontdekking van Moskou samen met Marita Mathijsen. Zij schreef eerder voor Ons Erfdeel - in 2007, Mulisch leefde nog - ook een artikel over wat zij Mulisch' oerboek noemt. De ontdekking van Moskou mislukte volgens haar telkens weer omdat "Mulisch iets wil dat onmogelijk is, maar dat toch de essentie van zijn schrijven is". Beide stukken kun je op deze pagina lezen.

www.onserfdeel.be/nl/de-ontdekking-van-moskou

 

Simon Vestdijk © Literatuurmuseum

Simon Vestdijk (1899-1971)

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle artikelen uit Ons Erfdeel over Simon Vestdijk, inclusief een kritische herlezing van zijn oeuvre door Daniël Rovers.

www.onserfdeel.be/nl/simonvestdijk

 

Walter van den Broeck © Koen Broos

Walter van den Broeck

In 2016 werd schrijver Walter van den Broeck 75. Ons Erfdeel leverde een literaire bijdrage aan deze verjaardag: een overzicht van alle artikelen over Walter van den Broeck uit ons rijke archief.

www.onserfdeel.be/nl/walter-van-den-broeck

 

 

Chris de Stoop © Michiel Hendryckx

Chris de Stoop 

Zijn hele oeuvre is te lezen als een poging om in een literaire vorm van journalistiek stem te geven aan mensen voor wie de samenleving geen ruimte heeft. Boeren zoals zijn broer die de haven, de industrie, de meubelboulevards en de nieuwe natuur om zich heen zien oprukken en zich verstikt voelen door een woud van regels. In bossen weggestopte psychiatrische patiënten die proefmateriaal vormen voor de wildste experimenten. Immigranten die worden gezien als brengers van vreemde gewoonten en opvattingen die onze cultuur ontwrichten. Illegalen die gelden als oplichters en profiteurs die we met harde hand moeten verwijderen. Steeds neemt De Stoop het op voor de underdog, schreef Tomas Vanheste in 2016 in een stuk over het oeuvre van Chris de Stoop. Zijn boeken kwamen al eerder aan bod in Ons Erfdeel. Op deze pagina vind je een overzicht.

www.onserfdeel.be/nl/chris-de-stoop

 

Atte Jongstra

Atte Jongstra

"Atte Jongstra (Terwispel, 1956) beoefent de literatuur als een aanstekelijk en lichtvoetig spel van stijlen en vormen. (...) In elk van zijn boeken treft het de lezer telkens weer hoe hij citaten, verwijzingen en fictie weet samen te brengen in een kunstig, vermakelijk en vaak tegendraads werk van de verbeelding." Met die woorden is de Constantijn Huygens-prijs toegekend aan Atte Jongstra voor zijn hele oeuvre. Ons Erfdeel heeft het werk van Atte Jongstra ruim besproken en de auteur publiceerde zelf ook twee artikelen in het blad. We zetten alle teksten hierna op een rijtje, met een citaat eruit en een link naar de volledige stukken.

www.onserfdeel.be/nl/atte-jongstra