De vrije pers onder druk?

8 februari 2017

De Brakke Grond (Nes 45, 1012 KD Amsterdam)

20.30 u.

Gratis, reserveren via de kassa van de Brakke Grond:  +31 20 626 6866

De Staat van de Unie II: Kranten en opiniebladen in de Lage Landen

Een democratie heeft naast goede wetten en degelijke politici ook vrije pers en een gedeelde publieke denkruimte nodig. De laatste jaren zien we dat deze functies door verschillende factoren ernstig onder druk komen te staan: commerciële invloed, verschraling van het aanbod, een haperend papieren verdienmodel, de macht van algoritmes die nepnieuws hoger achten dan echt nieuws.

Hoe kunnen kranten en opiniebladen in de toekomst hun informatieve en kritische functie blijven vervullen?

Op de achtergrond van dit gesprek resoneert de economische verstrengeling van de geschreven pers in Noord en Zuid. Het Vlaamse Mediahuis en de Vlaamse Persgroep domineren de Nederlandse krantenmarkt, maar dit vertaalt zich (nog) niet in een gedeelde, laaglandse ruimte, op het uitwisselen van buitenlandartikelen en opiniestukken na. 

Is zo’n gedeelde ruimte wenselijk en haalbaar?

We vragen het aan hoofdredacteurs Peter Vandermeersch (NRC), Bert Bultinck (Knack) en Karl Van den Broeck (www.apache.be) en redacteur at large Margreet Fogteloo (De Groene Amsterdammer). Clairy Polak modereert. Na het gesprek geeft Ward Wijndelts (hoofdredacteur Vrij Nederland) zijn eindbeschouwing.

U vindt een geschreven neerslag van dit gesprek in Ons Erfdeel 2/2017 (mei).

In 2017 bestaat Ons Erfdeel zestig jaar. De redactie wil, samen met deBuren, in de loop van 2017 een aantal colloquia organiseren om de Staat van de Unie op te maken in belangrijke gebieden van de Vlaams-Nederlandse samenwerking.

We staken al van wal op 10 november 2016 in Brussel met een thema dat ons uit het hart gegrepen was:
Nederlands in de wereld: zinnige culturele diplomatie? Op 8 februari 2017 buigen we ons over de geschreven pers en op 31 mei over de boekensector.