Sociale media

Via haar profielen op diverse socialenetwerksites brengt Ons Erfdeel vzw haar blogberichten onder de aandacht van het brede publiek. Ook worden linken gelegd naar belangwekkend nieuws van andere bronnen.
 
 
 
 
 
 
 

Vlaams-Nederlandse samenwerking 

deBuren

Het Vlaams-Nederlands Huis deBuren presenteert schoonheid en wijsheid van de Lage Landen, en biedt een platform voor debat over cultuur, wetenschap, politiek en samenleving in Vlaanderen, Nederland en Europa. Kunstenaars, journalisten, wetenschappers, politici krijgen er het woord. 
 
De Nederlandse Taalunie is een beleidsorganisatie waarin Nederland, Vlaanderen en Suriname samenwerken op het gebied van het Nederlands. De belangrijkste werkterreinen zijn: de Nederlandse taal zelf, het Nederlands in digitale toepassingen, onderwijs in en van het Nederlands, literatuur en leesbevordering, en de positie van het Nederlands in Europa en in de wereld.
 
Op 17 januari 1995 werd in Antwerpen door de Nederlandse en de Vlaamse regering het Cultureel Verdrag tussen Vlaanderen en Nederland ondertekend. In de term "Cultureel verdrag" wordt cultuur in de brede betekenis gebruikt, want voluit heet het verdrag: "Verdrag inzake de samenwerking op het gebied van cultuur, onderwijs, wetenschappen en welzijn tussen de Vlaamse Gemeenschap in het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden".
 
In Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond in Amsterdam zie je het spannendste uit Vlaanderen op het gebied van theater, performance, dans, muziek, beeldende kunst, fotografie, film en documentaire. Vernieuwing, kruisbestuiving en artistieke durf staan daarbij voorop. Behalve een presenteerplek voor kunstenaars uit Vlaanderen is de Brakke Grond ook een oord van internationale uitwisseling en ontmoeting. Wat de lage landen bezig houdt, staat in de Brakke Grond op de agenda. Zo voedt de Brakke Grond de dialoog tussen genres, vakgebieden en gemeenschappen.
 
Nederland en Vlaanderen hebben elkaar zoveel te bieden. Daarom is 2015 het jaar van BesteBuren, een jaar waarin Vlaanderen en Nederland hun creativiteit en culturele samenwerking vieren.
 
 

Literatuur

Het Letterenfonds stimuleert, door middel van beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals, de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en draagt bij aan de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland. Het fonds werkt aan een zo rijk en divers mogelijk literair klimaat, met oog voor literair erfgoed en nieuwe ontwikkelingen in de literatuur en het boekenvak.
 
Het VFL steunt de Nederlandstalige letteren en de vertaling in en uit het Nederlands van literair werk in de brede zin van het woord. Op die manier helpt het de sociaaleconomische positie van Vlaamse auteurs en vertalers te verbeteren.
 
De DBNL is een website over de Nederlandse literatuur, taal en cultuurgeschiedenis. De site bevat literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie als biografieën, portretten en hyperlinks, naast een groot aantal studies en primaire bronnen op het brede terrein van de Nederlands(talig)e cultuurgeschiedenis.
 
De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, gevestigd te Leiden, werd in 1766 opgericht als een vereniging van letterkundigen, taalkundigen en historici. Zij heeft als doelstelling de beoefening van de betreffende disciplines in hun onderlinge samenhang te bevorderen.
 
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
De KANTL werd in 1886 als Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde opgericht om het culturele en literaire leven in Vlaanderen te stimuleren. De huidige werking van de KANTL is in twee vlakken gesitueerd: het bevorderen van de Vlaamse cultuur en literatuur enerzijds, het onderzoek naar de Nederlandse taal, cultuur en literatuur anderzijds.
 
De persoonlijke website van Ons Erfdeel-oprichter Jozef Deleu.
 
André Demedtshuis
Het André Demedtshuis is een cultuur- en kunstencentrum, gelegen in het rustieke decor van de oude Leievallei. Het huis is genoemd naar Vlaams schrijver en cultuurpromotor André Demedts (1906-1992). Demedts staat mee aan de wieg van het tijdschrift Ons Erfdeel. Het huis herbergt het André Demedtsmuseum en organiseeert maandelijks  kunsttentoonstellingen.
 
Citybooks is een project van deBuren met Europese partners, waarbij  kunstenaars worden uitgenodigd om te resideren in interessante maar niet voor de hand liggende steden. Vijf auteurs gaan in residentie en verwerken hun ervaring in een citybook: een kortverhaal, een essay of een reeks gedichten. Ook wordt elke stad in 24 foto’s en 24 City One Minute-filmpjes geportretteerd.
 

Vlaanderen en Nederland in het buitenland

Nederlandse ambassades 

Nederland heeft meer dan 150 ambassades, consulaten en permanente vertegenwoordigingen in het buitenland.

Belgische ambassades 

Overzicht van de Belgische ambassades en consulaten in het buitenland.

Vlaamse vertegenwoordiging

De Vlaamse overheid heeft een netwerk van ongeveer 120 vertegenwoordigers in het buitenland.

Komitee voor Frans-Vlaanderen

Komitee voor Frans-Vlaanderen (KFV), met zetel in Waregem, werd in 1947 opgericht door André Demedts en Luc Verbeke. Het is een particuliere vereniging met een concrete werking voor en in Frans-Vlaanderen. Het KFV besteedt aandacht aan het onderwijs van het Nederlands in Frans-Vlaanderen door de organisatie van cursussen op verschillende plaatsen.

 

Publicaties (ook digitaal)

Folio

Folio vzw bundelt bijna 30 Vlaamse culturele, literaire en erfgoedtijdschriften. Elke maand trakteert Folio op het beste uit de tijdschriften: een tiental gratis artikels, gekozen door de redacties zelf.

Literaire Tijdschriften

Overzicht van Vlaamse en Nederlandse literaire tijdschriften.

Het Liegend Konijn
Tijdschrift voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie. Twee keer per jaar brengt het blad nieuwe, niet eerder gepubliceerde Nederlandstalige poëzie. Sinds 2003.

De Nieuwe Garde

Dit platform helpt aanstormende essayisten hun plek te vinden. Ons Erfdeel werkt hieraan mee.

LAK (Laboratorium Actuele Kunstkritiek)

Laboratorium Actuele Kunstkritiek (LAK) wil als platform het denken over cultuur en kunst opfrissen, intensiveren en optimaliseren, door de gereedschapskist van de kritiek te verruimen. Het doet onderzoek naar en experimenteert met alternatieve vormen en formats van kunstkritiek. Primair maar niet exclusief op het internet. Ons Erfdeel werkt hieraan mee.

Neerlandistiek

De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN), opgericht in 1970, is de belangenvereniging voor docenten Nederlands aan universiteiten en hogescholen over de hele wereld. De vereniging wordt financieel ondersteund door de Nederlandse Taalunie en biedt een podium voor de studie neerlandistiek in de ruimste zin van het woord, in ruim 40 landen aan meer dan 15.000 studenten.

Kunsten

CODART

Codart is het internationale netwerk voor curatoren van kunst uit de Lage Landen. Deze website is de beste gids voor Nederlandse en Vlaamse kunst in musea wereldwijd.