Hieronder vindt u een overzicht van onze persberichten. Rechts vindt u ons algemene persdossier, persmappen en persbeelden. Extra informatie en beeldmateriaal kunt u bij ons bekomen via telefoon (+32 (0)56/41.12.01) of e-mail (info@onserfdeel.be).
 

 

  • 26 januari 2016

Een Grand Cru Poëzieweek bij Ons Erfdeel vzw

Een Grand Cru Poëzieweek bij Ons Erfdeel vzw

Officieel begint de Poëzieweek pas overmorgen (op donderdag 28 januari, Gedichtendag in Vlaanderen en Nederland), maar officieus start ze vanavond al met de uitreiking van de Herman de Coninckprijs. Een dag later volgt dan de VSB Poëzieprijs.

Ook Ons Erfdeel vzw zet dezer dagen de poëzie in de kijker. Nog tot en met 8 februari plaatsen we regelmatig een gedicht op een van onze blogs.

Op de blogs van Ons Erfdeel en Septentrion kunt nog meer dan een week lang gedichten lezen uit Un grand cru, een bloemlezing van hedendaagse Nederlandstalige poëzie die in 2015 is uitgegeven door Ons Erfdeel vzw. Dit 112 pagina’s tellende boek bevat vijftig gedichten die Jozef Deleu, stichter van Ons Erfdeel vzw en hoofdredacteur van 1972 tot 2002, eerder selecteerde voor zijn rubriek ‘Le dernier cru’ in het tijdschrift Septentrion.

Net als in Un grand cru worden de gedichten ook op de blog telkens in twee talen gedeeld, het Nederlands en het Frans. Daarbij komt ook een overzicht van de artikelen die eerder in Ons Erfdeel of Septentrion zijn verschenen over de geselecteerde dichter.

  • 26 november 2015

Ons Erfdeel - 2015, nr 4 / NOVEMBER 2015

Ons Erfdeel - 2015, nr 4 / NOVEMBER 2015

Hier vind je de inhoudstafel van het vierde Ons Erfdeel-nummer van 2015.

Hoe kan een literaire canon dynamisch zijn? Hoe gaan de Lage Landen om met de Shoah? Wie leest Walschap nog? Wat leert De ontdekking van Moskou ons over Mulisch? Wat te verwachten van de klimaatconferentie in Parijs? Lees het in dit nummer, dat ook 28 boekrecensies bevat.


Op de kaft staat een beeld van fotograaf Geert Goiris.

 

  • 16 oktober 2015

UN GRAND CRU. 50 poèmes choisis par Jozef Deleu extraits de Septentrion

UN GRAND CRU. 50 poèmes choisis par Jozef Deleu extraits de Septentrion

UN GRAND CRU

50 poèmes choisis par Jozef Deleu extraits de Septentrion 

Een staalkaart van de hedendaagse Nederlandstalige poëzie. Een keuze van vijftig gedichten uit de rubriek Derniers crus die Jozef Deleu, stichter van het tijdschrift Septentrion en hoofdredacteur van 1972 tot 2002, voor dat tijdschrift heeft samengesteld sinds 2001.

In de vijftig gedichten die in deze bloemlezing worden aangeboden, ontvouwen zich vele stemmen, stijlen en poëtica’s.

Alle gedichten werden opgenomen in het Nederlands en in Franse vertaling.

Met gedichten van Lut De Block, Anneke Brassinga, Hugo Claus, Charles Ducal, Anna Enquist, Luuk Gruwez, Miriam Van hee, Stefan Hertmans, Roland Jooris, Hester Knibbe, Rutger Kopland, Anton Korteweg, Gerrit Kouwenaar, Anne Vegter, Leo Vroman, Menno Wigman en vele anderen.

  • 15 september 2015

Jaarboek De Franse Nederlanden-Les Pays-Bas Français 2015

Jaarboek De Franse Nederlanden-Les Pays-Bas Français 2015

Zojuist verscheen het 40ste jaarboek De Franse Nederlanden-Les Pays-Bas Français, uitgegeven door de Vlaams-Nederlandse culturele instelling “Ons Erfdeel vzw”. Dit tweetalige jaarboek geeft informatie over het noorden van Frankrijk en de betrekkingen van deze regio met het Nederlandse taalgebied.

  • 29 mei 2015

Het (on)Verenigd Koninkrijk. Een politiek experiment in de Lage Landen. 1815-1830 – 2015

Het (on)Verenigd Koninkrijk. Een politiek experiment in de Lage Landen. 1815-1830 – 2015

In 2015 was het tweehonderd jaar geleden dat Willem I vorst werd van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Ons Erfdeel vzw publiceerde een boek over deze korte, maar boeiende periode (1815-1830) waarin België en Nederland één staat vormden: Het (on)Verenigd Koninkrijk. Een politiek experiment in de Lage Landen 1815-1830 - 2015.

In dit boek, onder redactie van de historici Remieg Aerts (Radboud Universiteit, Nijmegen) en Gita Deneckere (Universiteit Gent), wordt het Verenigd Koninkrijk als één geheel bestudeerd, en niet alleen vanuit Nederlands of Belgisch perspectief.

In een twintigtal artikelen worden in Het (on)Verenigd Koninkrijk vijf grote thema's behandeld:

1. De internationale context
Hierin wordt de voorgeschiedenis van Noord en Zuid geschetst voor ze tijdens het Congres van Wenen door de Europese grootmachten in het Verenigd Koninkrijk werden samengebracht. Ook het bestuurssysteem dat Willem I uitbouwde en de natievorming tijdens de periode van het Verenigd Koninkrijk komen aan bod.

2. Een regionale benadering
De verhouding tussen lokaal, regionaal en provinciaal besef enerzijds en nationaal besef anderzijds is een aspect dat onderschat is. In hoeverre bestond er zelfs binnen de samenstellende delen van het koninkrijk een afgerond nationaal’ besef?

3. De publieke ruimte
Hoe is de publieke ruimte georganiseerd? In dit hoofdstuk gaat het over genootschappen, rederijkers en vrijmetselarij, over cultuurdragers en een grensoverschrijdend nationaal cultureel netwerk

4. Analyse van een desintegratie
Het uiteenvallen van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden was het gevolg van een combinatie van factoren. De taalpolitiek van Willem I was er een van, maar ook zijn kerkpolitiek en elementen van zijn economisch en fiscaal beleid.

5. En wat na 1830?
Na de splitsing bleef het orangisme een tijd opkomen voor de eenheid tussen Noord en Zuid. De samenwerking op het vlak van taal en letteren kwam traag weer op gang, en nog later werd de Groot-Nederlandse gedachte in sommige hoofden gedroomd.

In een epiloog peilt Geert van Istendael naar de staat van de samenwerking Vlaanderen-Nederland anno 2015.

Met bijdragen van: Remieg Aerts, Gita Deneckere, Tom Verschaffel, Jeroen Koch, Matthijs Lok, Carolien Boender, Joost Rosendaal, Christophe Verbruggen, Janneke Weijermars, Marita Mathijsen-Verkooijen, Marnix Beyen, Rik Vosters, Guy Janssens, Stijn Van de Perre, Nikolaj Bijleveld, Herman Balthazar, Hans Vanacker, Bruno De Wever en Geert van Istendael.

Michiel Hendryckx maakte voor dit boek een reeks foto's van sporen van het Verenigd Koninkrijk vandaag.

  • 5 februari 2014

Ons Erfdeel - 2014, nr 1

Ons Erfdeel - 2014, nr 1

Kris Deschouwer schrijft onze vermoeide democratie medicijnen voor. Joost de Vries analyseert het oeuvre van Arnon Grunberg en stuit op de impotentie van ironie. Maarten Brands heeft het over de Eerste Wereldoorlog die aan Nederland voorbijging - letterlijk, maar ook in de geesten van de Nederlanders.

Voorts uitgebreide artikelen over Herman Koch, Philip Aguirre, Arno, Christophe Vekeman, immaterieel erfgoed in Nederland, Erik van Lieshout en het Nederlandse cultuurbeleid in Frankrijk.

Korte artikelen over Jacqueline Hassink, Ante Timmermans, Germaine Van Parys, het Red Star Line Museum, Guido van Driel en Bl!ndman.

29 boekrecensies, o.m. van Stefan Hertmans, Carmiggelt, Tom Lanoye, Frank Martinus Arion, Benno Barnard, Christophe Van Gerrewey, Marente de Moor, Paul Bogaert, Monika van Paemel, Jamal Ouariachi en Margriet de Moor.

  • 7 november 2013

Ons Erfdeel - 2013, nr 4

Ons Erfdeel - 2013, nr 4

Uitgebreide artikelen over tussentaal in het onderwijs, de herdenking van de Eerste Wereldoorlog, de verhouding tussen kunst en geschiedenis in het Rijksmuseum, Wim Delvoye, Jan De Maesschalck, Spinvis, Maarten Baas en de islam in recente Nederlandse romans. Poëzie is er met een oeuvrestuk over Hester Knibbe, in Anton Kortewegs vaste rubriek Het Oog van de Dichter en in de jaarlijkse bloemlezing van Jozef Deleu.

In de rubriek Kunsten kortere artikelen over de recente Tsjechov-opvoeringen in het Nederlandse theater; kunstenaar Tinus Vermeersch; fotografen Koos Breukel en Roy Villevoye; de strips van Marc Legendre en de film Borgman van Alex van Warmerdam.

28 recensies in de uitgebreide boekenrubriek en in de rubriek Taal & Cultuur aandacht voor Vlamingen en Nederlanders die hoge ogen gooien in de wijde wereld .

  • 25 augustus 2013

Ons Erfdeel - 2013, nr 3

Ons Erfdeel - 2013, nr 3

Dubbelinterview: Inge Vervotte en Paul Schnabel over het maatschappelijke middenveld. "Natuurlijk bestaat de samenleving."

Literatuur: stevige oeuvrestukken over Elvis Peeters en Guus Kuijer, en een citybook van AKO-laureaat Peter Terrin over Turnhout (in samenwerking met deBuren). Atte Jongstra over zijn leven als bâtafysicus, Jozef Janssens over de studie van de middeleeuwen in de Lage Landen en René van Stipriaan over natievorming via de literatuur in het Verenigd Koninkrijk (1815-1830) onder Willem I.

Recensierubriek met 24 boekbesprekingen, onder meer van: Wereld in woorden (Frits van Oostrom); Maya Maya (Ivo Michiels), Finse meisjes (Kira Wuck), Veronderstellingen (Annelies Verbeke) en Wij en ik (Saskia de Coster).
Kunsten: uitgebreide artikelen over Cornelis van Haarlem en Krijn de Koning, kortere beschouwingen over Kris Martin, Rinke Nijburg, Harry Gruyaert, Lucas De Man, Nederlandse film, modernisme in de beeldende kunsten, en Ever Meulen.

Persmappen

Hieronder vindt u een uitgebreid persdossier: alle informatie over de culturele instelling Ons Erfdeel vzw in één handig document. Via onderstaande links kunt u ook andere persmappen, ons logo en een reeks persbeelden downloaden.

Persdossier Ons Erfdeel vzw

Persmap Grens-Frontière 1713-2013 (woord vooraf, inhoudstafel + auteurslijst)

Persmap persconferentie 26/2/2013 (presentatie Ons Erfdeel, Septentrion + website)

Foto's persconferentie 26/2/2013

Foto's evenement Roubaix 18/10/2013: De ondraaglijke lichtheid van grenzen - L'insoutenable légèreté des frontières

Onze persfoto's (kaften van boeken en tijdschriften, foto hoofdredacteur)

Download ons logo