Het (on)Verenigd Koninkrijk. Een politiek experiment in de Lage Landen. 1815-1830 – 2015

Het (on)Verenigd Koninkrijk. Een politiek experiment in de Lage Landen. 1815-1830 – 2015

In 2015 was het tweehonderd jaar geleden dat Willem I vorst werd van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Ons Erfdeel vzw publiceerde een boek over deze korte, maar boeiende periode (1815-1830) waarin België en Nederland één staat vormden: Het (on)Verenigd Koninkrijk. Een politiek experiment in de Lage Landen 1815-1830 - 2015.

In dit boek, onder redactie van de historici Remieg Aerts (Radboud Universiteit, Nijmegen) en Gita Deneckere (Universiteit Gent), wordt het Verenigd Koninkrijk als één geheel bestudeerd, en niet alleen vanuit Nederlands of Belgisch perspectief.

In een twintigtal artikelen worden in Het (on)Verenigd Koninkrijk vijf grote thema's behandeld:

1. De internationale context
Hierin wordt de voorgeschiedenis van Noord en Zuid geschetst voor ze tijdens het Congres van Wenen door de Europese grootmachten in het Verenigd Koninkrijk werden samengebracht. Ook het bestuurssysteem dat Willem I uitbouwde en de natievorming tijdens de periode van het Verenigd Koninkrijk komen aan bod.

2. Een regionale benadering
De verhouding tussen lokaal, regionaal en provinciaal besef enerzijds en nationaal besef anderzijds is een aspect dat onderschat is. In hoeverre bestond er zelfs binnen de samenstellende delen van het koninkrijk een afgerond nationaal’ besef?

3. De publieke ruimte
Hoe is de publieke ruimte georganiseerd? In dit hoofdstuk gaat het over genootschappen, rederijkers en vrijmetselarij, over cultuurdragers en een grensoverschrijdend nationaal cultureel netwerk

4. Analyse van een desintegratie
Het uiteenvallen van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden was het gevolg van een combinatie van factoren. De taalpolitiek van Willem I was er een van, maar ook zijn kerkpolitiek en elementen van zijn economisch en fiscaal beleid.

5. En wat na 1830?
Na de splitsing bleef het orangisme een tijd opkomen voor de eenheid tussen Noord en Zuid. De samenwerking op het vlak van taal en letteren kwam traag weer op gang, en nog later werd de Groot-Nederlandse gedachte in sommige hoofden gedroomd.

In een epiloog peilt Geert van Istendael naar de staat van de samenwerking Vlaanderen-Nederland anno 2015.

Met bijdragen van: Remieg Aerts, Gita Deneckere, Tom Verschaffel, Jeroen Koch, Matthijs Lok, Carolien Boender, Joost Rosendaal, Christophe Verbruggen, Janneke Weijermars, Marita Mathijsen-Verkooijen, Marnix Beyen, Rik Vosters, Guy Janssens, Stijn Van de Perre, Nikolaj Bijleveld, Herman Balthazar, Hans Vanacker, Bruno De Wever en Geert van Istendael.

Michiel Hendryckx maakte voor dit boek een reeks foto's van sporen van het Verenigd Koninkrijk vandaag.

Persmappen

Hieronder vindt u een uitgebreid persdossier: alle informatie over de culturele instelling Ons Erfdeel vzw in één handig document. Via onderstaande links kunt u ook andere persmappen, ons logo en een reeks persbeelden downloaden.

Persdossier Ons Erfdeel vzw

Persmap Grens-Frontière 1713-2013 (woord vooraf, inhoudstafel + auteurslijst)

Persmap persconferentie 26/2/2013 (presentatie Ons Erfdeel, Septentrion + website)

Foto's persconferentie 26/2/2013

Foto's evenement Roubaix 18/10/2013: De ondraaglijke lichtheid van grenzen - L'insoutenable légèreté des frontières

Onze persfoto's (kaften van boeken en tijdschriften, foto hoofdredacteur)

Download ons logo