Ons Erfdeel 2/2013: met o.a. André Krouwel over de Nederlandse politiek

Ons Erfdeel 2/2013: met o.a. André Krouwel over de Nederlandse politiek

 Het tweede Ons Erfdeel-nummer van de 56ste jaargang is uit. Door hier te klikken vind je de volledige inhoud.

Op de sinds deze jaargang volledig vernieuwde kaft staat een beeld van de internationaal bekende Nederlandse kunstenaar Guido van der Werve. Hij wordt door Tineke Reijnders in een mooi portret omschreven als een "atleet die het landschap voorbij doet rollen".

Vooraan in het nummer vind je voorts nog deze artikelen: André Krouwel analyseert hoe de Nederlandse politiek steeds verder polariseert; Piet Gerbrandy beschrijft hoe zich in het dichtwerk van Hubert van Herreweghen een fascinerende poëtische bevrijding heeft voltrokken; Tomas Vanheste licht Louise Fresco's oeuvre kritisch door; Elsbeth Etty en Paul Vincent wijzen in het Louis Couperus-jaar op het belang van deze Haagse auteur; Annemie Leysen borstelt de onstuimige veelzijdigheid van Gerda Dendooven; en Bruno Vermeeren onderzoekt welke rol de openbare bibliotheek moet spelen in een veranderend cultuurlandschap.

In de sectie Kunsten kijkt Kurt De Boodt naar de genadeloze landschapsfoto's van Carl De Keyzer; ziet Ilja Veldman hoe Frans Hals in zijn eigen museum oog in oog komt te staan met Rembrandt, Rubens en Titiaan; evalueert Evelyne Cousssens vijf jaar grensoverschrijdende samenwerking in het kunstenfestival NEXT en brengt Eric Bracke een hommage aan de eerder dit jaar overleden schilder Etienne van Doorslaer (alias Pater Maur).

In de Boeken-sectie vind je 25 recensies. Worden onder meer besproken: verzameld werk van Jan Hanlo en Jan Eijkelboom; romans van Roderik Six, Kees 't Hart, Tommy Wieringa, Esther Gerritsen, Christiaan Weijts, Thomas Rosenboom en H.C. ten Berge; biografieën van Marten Toonder, Gerard Reve en Jean Dulieu (de man achter Paulus de Boskabouter); gebundelde columns van J.L. Heldring; dichtbundels van Gerrit Komrij en Emma Crebolder; memoires van Jean-Luc Dehaene en de België-boeken van Rolf Falter (Een geschiedenis zonder land) en Pascal Verbeken (Grand Central Belge).

In Taal & Cultuur hebben we het over neerlandici in het buitenland: beschouwen zij zichzelf nog altijd als cultureel ambassadeurs en zo ja, hebben zij de tijd en de ruimte om dit te doen? Dat artikel kun je hier alvast lezen. Daarnaast schrijft Guido Fonteyn ook nog over de "ontfransing" in de Vlaamse Rand rond Brussel en in de vaste rubriek “Het Buitenland & Wij” berichten we ten slotte over Vlamingen en Nederlanders die hoge ogen gooien in de wijde wereld. Deze keer is er aandacht voor o.a. de samenwerking tussen Berlinde De Bruyckere en J.M. Coetzee voor de Biënnale in Venetië en de aanwezigheid van het Nederlandse Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren op de stripbeurs in Angoulême.


Voor meer informatie:
Ons Erfdeel vzw
België: Murissonstraat 260, B-8930 Rekkem
tel +32 (0)56 41 12 01, fax +32 (0)56 41 47 07,
www.onserfdeel.be, blog.onserfdeel.be


Nederland: Rijvoortshoef 265, NL-4941 VJ Raamsdonksveer,
tel +31 (0)162 51 34 25, fax +31 (0)162 51 92 27
www.onserfdeel.nl,

Abonnementsprijs: 65 euro (België), 67 euro (Nederland), 77 euro (andere landen)

Persmappen

Hieronder vindt u een uitgebreid persdossier: alle informatie over de culturele instelling Ons Erfdeel vzw in één handig document. Via onderstaande links kunt u ook andere persmappen, ons logo en een reeks persbeelden downloaden.

Persdossier Ons Erfdeel vzw

Persmap Grens-Frontière 1713-2013 (woord vooraf, inhoudstafel + auteurslijst)

Persmap persconferentie 26/2/2013 (presentatie Ons Erfdeel, Septentrion + website)

Foto's persconferentie 26/2/2013

Foto's evenement Roubaix 18/10/2013: De ondraaglijke lichtheid van grenzen - L'insoutenable légèreté des frontières

Onze persfoto's (kaften van boeken en tijdschriften, foto hoofdredacteur)

Download ons logo