Ons Erfdeel - 2013, nr 4

Ons Erfdeel - 2013, nr 4

Een buitenlandse blik op tussentaal

"Tussentaal rukt op in Vlaanderen", kopt De Standaard, verwijzend naar een onderzoek dat de krant uitvoerde samen met de Vlaamse Radio 1 en de Nederlandse Taalunie. Ook in het deze week verschenen Ons Erfdeel-nummer komt tussentaal aan bod, maar dan belicht vanuit een aparte invalshoek: docenten Nederlands in het buitenland.

Janneke Diepeveen en Matthias Hüning, docenten Nederlandse taalkunde aan de Freie Universität Berlin, bekijken het soms zo verhitte tussentaaldebat van op een afstand, en dat werkt relativerend en verhelderend. "Het is allang duidelijk dat tussentaal een realiteit is waaraan ons onderwijs niet voorbij kan gaan", schrijven zij. Hun volledige artikel, over tussentaal als onderwerp van (vreemdetalen)onderwijs, kun je hier alvast online lezen.

Museum van Nederland
Vooraan in het nummer beschrijft Jo Tollebeek zijn bezoek aan het in april heropende Rijksmuseum. In welke mate is het als “Museum van Nederland” behalve een plaats van kunst ook een museum van geschiedenis, vraagt Tollebeek zich af.

De Groote Oorlog
Tijdens de jaren 2014-2018 zal het moeilijk zijn om niet in aanraking te komen met de Eerste Wereldoorlog. Maarten Van Alstein peilt de herdenkingskoorts die opsteekt naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de Groote Oorlog.

Bernard Dewulf over Jan De Maesschalck
In een beschouwing noemt Bernard Dewulf kunstenaar Jan De Maesschalck “een schilderende tekenaar”. Dewulf tracht de vinger te leggen op de essentie van diens kunst. “Intussen zijn er vele honderden werken. Neem daar onverschillig welk beeld uit en je zegt: De Maesschalck. Maar waaraan ligt dat?”

Eric Bracke schrijft over Wim Delvoye, de kunstenaar die "altijd dat jongetje met zijn bizarre dromen" is gebleven.

Poëzie
Natuurlijk is er in Ons Erfdeel ook veel plaats voor literatuur met onder meer een oeuvrestuk over Hester Knibbe, een wat minder bekende dichteres die niettemin de schepper is van “een ongemeen rijk en boeiend oeuvre”, zoals Dirk De Geest betoogt. Bovendien noemt hij Knibbes recentste bundel, Het hebben van schaduw, een hoogtepunt in haar poëtische loopbaan.

Nog meer poëzie is er in de jaarlijkse bloemlezing van Jozef Deleu, die gedichten selecteerde van onder meer de bekroonde dichteressen Kira Wuck en Bernke Klein Zandvoort.

De islam in romans
Daarnaast lees je ook een artikel over de representatie van de islam in recente Nederlandse romans: hoe wordt daarin gereflecteerd op de aanwezigheid van de islam in Nederland, op de verhouding tussen islamitische en westerse waarden?

Spinvis en Maarten Baas
Ons Erfdeel heeft ook aandacht voor muziek en design. In de eerste categorie behoort popmuzikant Spinvis al een decennium tot de origineelste stemmen uit de Lage Landen.

Origineel is ook het minste wat je kunt zeggen van het artikel in dialoogvorm dat Geert Setola schreef over ontwerper Maarten Baas, die faam verwierf met het verbranden van Rietveld-stoelen. Een minder aangebrand ontwerp van Maarten Baas siert overigens de cover van dit nummer.

Kunsten
In de rubriek Kunsten vind je kortere artikelen over de vele recente Tsjechov-opvoeringen in het Nederlandse theater; de tekeningen en schilderijen van Tinus Vermeersch; de foto’s die Koos Breukel en Roy Villevoye namen in Papoea-Nieuw-Guinea; de strips van Marc Legendre; Borgman van Alex van Warmerdam; de muziek van Yevgueni; de films van Fien Troch en de theaterprojecten van Simon Allemeersch.

28 boekrecensies

In de uitgebreide recensierubriek van Ons Erfdeel worden onder meer deze boeken besproken: verzamelde essays en columns van Ton Lemaire en Tom Naegels; poëzie van Mustafa Stitou, Albert Bontridder en Miriam Van hee; de biografieën van Gerard Walschap en Joop van den Ende; romans van A.F.Th. van der Heijden, Wouter Godijn, Dimitri Verhulst, Jeroen Theunissen, Joost de Vries, Herman Brusselmans, Jolien Janzing, Allard Schröder en Ilja Leonard Pfeijffer; literaire non-fictie van Joris van Casteren en een ideeëngeschiedenis van Thijs Kleinpaste.

Speciale aandacht verdienen de recensies van Ludo Simons’ naslagwerk Het boek in Vlaanderen sinds 1800. Een cultuurgeschiedenis, en van de publicaties die verschenen bij het afscheid van Paul Schnabel als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau in Nederland.

Onze recensenten
Recenten van dienst zijn onder meer publicisten en journalisten als Aleid Truijens (de Volkskrant), Cyrille Offermans (De Groene Amsterdammer), Elsbeth Etty (NRC Handelsblad), Frank Hellemans (Knack.be), Tomas Vanheste (De Correspondent), Sebastiaan Kort (NRC Handelsblad) en Mark Cloostermans (De Standaard), maar ook eminente academici als Mark Elchardus, Anne Marie Musschoot, Hans Vandevoorde en Jürgen Pieters.

Taal & Cultuur
In Taal & Cultuur, de slotrubriek van Ons Erfdeel, bespreken we de eerste volwaardige studie over de geschiedenis van het Nederlands in dertig jaar tijd, en overschouwen we de carrière van de journalistieke einzelgänger Mark Grammens, die dit jaar 80 is geworden.

In de vaste bijdrage Het Buitenland & Wij gaat het ten slotte over over Vlamingen en Nederlanders die hoge ogen gooien in de wijde wereld.

Persmappen

Hieronder vindt u een uitgebreid persdossier: alle informatie over de culturele instelling Ons Erfdeel vzw in één handig document. Via onderstaande links kunt u ook andere persmappen, ons logo en een reeks persbeelden downloaden.

Persdossier Ons Erfdeel vzw

Persmap Grens-Frontière 1713-2013 (woord vooraf, inhoudstafel + auteurslijst)

Persmap persconferentie 26/2/2013 (presentatie Ons Erfdeel, Septentrion + website)

Foto's persconferentie 26/2/2013

Foto's evenement Roubaix 18/10/2013: De ondraaglijke lichtheid van grenzen - L'insoutenable légèreté des frontières

Onze persfoto's (kaften van boeken en tijdschriften, foto hoofdredacteur)

Download ons logo