De effecten van een gastlandschap 2.0. Wat bereikten Vlaanderen en Nederland op de Frankfurter Buchmesse 2016?

(Kathrin Lange) ONS ERFDEEL – 2017, NR 4, PP. 178-183

“Creatief, interdisciplinair en intelligent. De pre- sentatie van Vlaanderen en Nederland onder het motto Dit is wat we delen op de Frankfurter Buchmesse heeft bij pers en bezoekers in 2016 heel wat in beweging gezet – ook los van het event zelf. Ik hoop en verwacht dat de contacten die nu zijn gelegd de komende jaren uitgroeien tot stabiele net- werken.”

Op het eerste gezicht wijst deze uitspraak van Jürgen Boos, directeur van de Frankfurter Buchmesse, op een positief resultaat: na het gezamenlijke gastlandschap van Vlaanderen en Nederland (19 tot en met 23 oktober 2016) zijn er in 2017 alweer zo’n vijftig titels uit het Nederlandse taalgebied naar het Duits vertaald en meer dan honderd titels (waaron- der vertalingen, hervertalingen en heruitgaven) naar het Duits zijn in voorbereiding – zowel fictie, non-fictie, poëzie, kinder- en jeugdliteratuur als stripverhalen en bloemlezingen 

In 1993 waren Vlaanderen en Nederland al een keer gezamenlijk Schwerpunkt in Frankfurt. In 2016 wilde men een “gastlandschap 2.0” realiseren.

Maar wat zullen nu de langdurige effecten zijn van het Vlaams-Nederlandse gastlandschap in 2016? Het is nog te vroeg om definitieve uitspraken te doen over een langdurige kwantitatieve ontwikkeling. Zoals gezegd was in 2015 en 2016 het aantal vertalingen ongeëvenaard hoog. Een aantal jonge auteurs lijkt ook te zijn opgemerkt.

Volgens Koen Van Bockstal, directeur van het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL), is er op dit moment een grote openheid bij de Duitse uitgeve- rijen. Het VFL heeft haar netwerk bij de Duitse uitgevers met ongeveer 30 procent kunnen uitbreiden. Er zijn ook veel nieuwe contacten gelegd met literatuurhuizen en festivals, en die zullen actief worden onderhouden. Van Bockstal merkt op dat het gastlandschap deuren heeft geopend naar andere talen, met name de Angelsaksische wereld, Scandinavië, Frankrijk en – opmerkelijk – de Arabische wereld.

zoek opnieuw

Prijs (indien u een artikel uit ons archief bestelt, ontvangt u een pdf): € 3.00

leg in winkelmandje