Een precaire, maar precieze balans. Toneelregisseur Paul Knieriem

(Jos Nijhof) ONS ERFDEEL – 2018, NR 4, PP. 90-95

Per 1 januari 2019 wordt regisseur Paul Knieriem (1981) artistiek leider van de Toneelmakerij, het toonaangevende jeugdtheatergezelschap uit Amsterdam, tien jaar geleden ontstaan uit een fusie tussen Huis aan de Amstel en Theatergroep Wederzijds. 

Aan Knieriems arbeidzame bestaan als freelancer en met name aan zijn hechte verbondenheid met de Haarlemse Toneelschuur Producties komt daarmee een eind. 

Het is moeilijk precies de vinger te leggen op het kenmerkende karakter van Knieriems regies, maar een fijnzinnige stilering in de vormgeving en een zekere bedachtzaamheid in het acteerwerk vormen daarvan de betekenisvolle elementen. Inhoud en vorm vloeien samen in een precaire, maar precieze balans.

zoek opnieuw

Prijs (indien u een artikel uit ons archief bestelt, ontvangt u een pdf): € 3.00

leg in winkelmandje