Van het Nederlands weg? De omgangstaal in Vlaanderen

(José Cajot) Ons Erfdeel - 2010, nr 1, pp. 14-25

Vlamingen streefden er vroeger naar net zo goed Nederlands te spreken als Nederlanders. Gaandeweg groeide er een eigen norm van correct Nederlands: de taal die op de journaals van de openbare omroep werd gesproken. Dat was de norm waar Vlamingen zich aan optrokken. Dit “Journaalnederlands” kon zich vereenzelvigen met de Nederlandse standaardtaal. Tegenwoordig, zegt José Cajot, is de wil om elkaar te begrijpen bij Vlamingen en Nederlanders veel kleiner geworden. Vlamingen spreken nu allemaal liever een tussentaal dan zich aan het Standaardnederlands te spiegelen. In Nederland zelf krijgen informele registers meer ruimte. De auteur betreurt deze ontwikkelingen en roept de overheden op werk te maken van een actieve taalculturele toenaderingspolitiek.

zoek opnieuw

Prijs (indien u een artikel uit ons archief bestelt, ontvangt u een pdf): € 3.00

leg in winkelmandje