Ons Erfdeel - 2013, nr 2

2 mei 2013

Het tweede nummer van 2013 heeft op de kaft - sinds deze jaargang vernieuwd - een beeld van de internationaal bekende Nederlandse kunstenaar Guido van der Werve. Hij wordt door Tineke Reijnders in een mooi portret omschreven als een "atleet die het landschap voorbij doet rollen".

Voorts: Piet Gerbrandy beschrijft hoe zich in het dichtwerk van Hubert van Herreweghen een fascinerende poëtische bevrijding heeft voltrokken; Tomas Vanheste licht Louise Fresco's oeuvre kritisch door en André Krouwel ziet hoe de Nederlandse politiek steeds verder polariseert; Elsbeth Etty en Paul Vincent wijzen in dit Couperus-jaar op het belang van deze Haagse auteur; Annemie Leysen borstelt de onstuimige veelzijdigheid van Gerda Dendooven; en Bruno Vermeeren onderzoekt welke rol de openbare bibliotheek moet spelen in een veranderend cultuurlandschap. 

In de sectie Kunsten kijkt Kurt De Boodt naar de genadeloze landschapsfoto's van Carl De Keyzer; ziet Ilja Veldman hoe Frans Hals in zijn eigen museum oog in oog komt te staan met Rembrandt, Rubens en Titiaan; evalueert Evelyne Cousssens vijf jaar grensoverschrijdende samenwerking in het kunstenfestival NEXT en brengt Eric Bracke een hommage aan de eerder dit jaar overleden schilder Etienne van Doorslaer (alias Pater Maur).

25 recensies staan er in de Boeken-sectie. Worden onder meer besproken: verzameld werk van Jan Hanlo en Jan Eijkelboom; romans van Roderik Six, Kees 't Hart, Tommy Wieringa, Esther Gerritsen, Christiaan Weijts, Thomas Rosenboom en H.C. ten Berge; biografieën van Marten Toonder, Gerard Reve en Jean Dulieu (de man achter Paulus de Boskabouter); gebundelde columns van J.L. Heldring; dichtbundels van Gerrit Komrij en Emma Crebolder; memoires van Jean-Luc Dehaene en de België-boeken van Rolf Falter (Een geschiedenis zonder land) en Pascal Verbeken (Grand Central Belge)

In Taal & Cultuur hebben we het over neerlandici in het buitenland: beschouwen zij zichzelf nog altijd als cultureel ambassadeurs en zo ja, hebben zij de tijd en de ruimte om dit te doen? Dat artikel kun je hier alvast lezen. Daarnaast schrijft Guido Fonteyn ook nog over de "ontfransing" in de Vlaamse Rand rond Brussel en berichten we ten slotte in de vaste rubriek Het Buitenland & Wij over Vlamingen en Nederlanders die hoge ogen gooien in de wijde wereld. Deze keer is er aandacht voor o.a. de samenwerking tussen Berlinde De Bruyckere en J.M. Coetzee voor de Biënnale in Venetië en de aanwezigheid van het Nederlandse Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren op de stripbeurs in Angoulême.

Ons Erfdeel 2/2013 in de pers:

Jeroen Vullings in Vrij Nederland : "Ons Erfdeel paart kritiek aan kennis van zaken. Tegenwoordig een uitzonderlijk goed." Lees hier de volledige bespreking van Vullings.

 

zoek een andere editie

Artikelen in dit nummer

  • BE: €17,00 / NL: €18,00 / INT: €20,00
  • verzending en 6% BTW inbegrepen
leg in winkelmandje abonnementen