Ons Erfdeel - 2017, nr 2

26 april 2017

U vindt in dit nummer het relaas van de tweede Staat van de Unie, die we op 8 februari 2017 in De Brakke Grond samen met deBuren organiseerden. Die Staat was gewijd aan de kranten en weekbladen in Nederland en Vlaanderen. De derde Staat van de Unie buigt zich over onze literaire uitgeverijen in Noord en Zuid.

Literatuur ontvoert de lezer als geen ander. Wie leest, komt in andere werelden terecht, waar mensen de dingen anders doen. Hij komt in contact met andere mens- en wereldbeelden, met andere perspectieven op de werkelijkheid. Hij verplaatst zich in de andere en oefent zich in mogelijkheidszin, om met Musil te spreken, even belangrijk als werkelijkheidszin. Wellicht kan hij er empathischer, misschien toleranter door worden. Hij leert in elk geval anders kijken naar de wereld. Zolang het boek duurt, heeft het gelijk. Maar dat gelijk is nooit absoluut. Er zijn altijd andere boeken.

Daarom gelooft dit blad in literatuur: in het onderwijs ervan en de bespreking ervan. Boeken bestaan pas als erover wordt gesproken, geschreven en gediscussieerd. Een recensie neemt de maat van een boek, plaatst het in een traditie, een context. Kritiek neemt het onderwerp van kritiek altijd ernstig, ook als ze scherp is en afwijst.

In dit nummer leest u onder meer recensies van de laatste roman van de begin dit jaar overleden Robert Anker, de twee bundels van dichteres Charlotte Van den Broeck, de nieuwste pil van A.F.Th. van der Heijden, biografieën van Louis Couperus en Boudewijn Büch, verzamelde poëzie van Peter Verhelst en de veelbesproken bloemlezing door Ilja Leonard Pfeijffer van de Nederlandse poëzie van de twintigste en de eenentwintigste eeuw. 

Pfeijffers eigen oeuvre wordt ook uitgebreid onder de loep gelegd, net als dat van K. Michel. Dat zijn twee heren - is er in de literatuur sprake van een glazen plafond? Aleid Truijens onderzoekt de mannelijke dominantie in de Nederlandstalige letteren. Ken Lambeets brengt dan weer een reeks moederboeken bijeen. Die vertellen misschien wel meer over de auteurs dan over de beschreven moeders. 

Dat soort literaire kritiek willen we in dit blad blijven brengen. Daarom zijn we ook betrokken bij het Platform voor Literatuur en Samenleving (PLISA), een Vlaamse overleggroep die wil nagaan hoe onderwijs, onderzoek en kritiek de letteren beter op de kaart kunnen zetten.

Ons hart mag uitgaan naar de literatuur en ons verstand naar de kritiek, ook voor de andere kunsten koesteren we een warme belangstelling. Zo blijven we kijken naar die foto’s van Ed van der Elsken over het Parijs van de jaren vijftig en het Amsterdam van de jaren zestig, toen ook daar onder de straatstenen het strand lag. Blijkbaar lag er óp die stenen nog van alles.

Op de kaft ziet u overigens illustraties van Ingrid Godon. Verlangen is onmiskenbaar een terugkerend thema in haar werk. En leesverlangen, dat hopen we bij u op te wekken met dit nummer. 

 

zoek een andere editie

Artikelen in dit nummer

  • BE: €19,00 / NL: €19,00 / EU: €22 / INT: €22,00
  • verzending en 6% BTW inbegrepen
leg in winkelmandje abonnementen