Officiële steun

De activiteiten en publicaties van Ons Erfdeel vzw worden mede mogelijk gemaakt door subsidies van overheidsinstellingen uit Vlaanderen en Nederland: o.a. de Vlaamse Overheid en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Den Haag) verlenen een belangrijke steun. Ook provincie- en gemeentebesturen steunen Ons Erfdeel vzw. Hier vindt u een overzicht.


 

Mecenaat

Daarnaast kan Ons Erfdeel vzw zijn doelstellingen mede realiseren dankzij het mecenaat van talrijke particulieren, verenigingen en bedrijven. Hun namen worden op passende manier in het tijdschrift Ons Erfdeel vermeld. Deze steun is essentieel voor de werking van Ons Erfdeel vzw. Hier vindt u een overzicht van de banken en bedrijven die zich hebben geëngageerd om Ons Erfdeel vzw voor een langere periode financieel te steunen.


Giften van particulieren, verenigingen en bedrijven van minimaal € 40,00 kunnen worden afgetrokken van het totaal belastbaar netto-inkomen van de donateur (alleen in België). Belgische donateurs krijgen het fiscaal attest toegestuurd in het jaar volgend op hun gift. Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op, onze adresgegevens vindt u hier.

U kunt ook een steunabonnement op Ons Erfdeel nemen. Dan betaalt u € 140,00 en ontvangt u een fiscaal attest van € 68,00. Als steunabonnee krijgt u 10 procent korting op uw verdere aankopen bij Ons Erfdeel vzw. En u hebt recht op een digitale versie van het tijdschrift

 

Duolegaat

Wie een legaat of een duo-legaat aan Ons Erfdeel vzw wil toekennen kan hiervoor contact opnemen met de afgevaardigd-bestuurder van Ons Erfdeel vzw: Luc Devoldere. U vindt ook informatie op www.testament.be en via dit filmpje.

 

 

Wie kennis wil maken met de publicaties van Ons Erfdeel vzw, kan een gratis proefnummer van Ons Erfdeel of Septentrion aanvragen via deze pagina.